Олійник Надія Романівна

кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу (за сумісництвом)

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2000 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула кваліфікацію економіста.
У 2008 р. здобула кваліфікацію магістра з оподаткування у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Оподаткування».
У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Фіскальне регулювання діяльності великих платників податків в Україні» за спеціальністю – 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
З жовтня 2022 р. працює на посаді старшого викладача кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу (за сумісництвом).

Основні дисципліни, що викладає:
1.    Адміністрування податків і платежів
2.    Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

До наукових інтересів викладача відносяться питання: оподаткування великих платників податків, адміністрування податків і платежів, фіскальне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, реформування державної податкової служби.

Основні наукові праці:
1.    Мединська Т. В., Боднарюк І. Л., Олійник Н. Р. Міжнародна допомога як основа повоєнного відновлення економіки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип. 73. С. 93-102.
2.    Ногінова Н. М., Олійник Н. Р. Пріоритетні напрями роботи ДПС в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (19 жовтня 2023 р.). Київ: Алерта, 2023. С. 200-213.
3.    Олійник Н. Р., Лесько С. Р. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Львівського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП” (08 червня 2023 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. С. 132-135.
4.    Олійник Н. Р., Ногінова Н. М. Здійснення контрольно-перевірочної роботи територіальними органами ДПС в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (20 жовтня 2022 р.). Київ: Алерта, 2022. С. 212-214.
5.    Олійник Н. Р. Основні аспекти проведення внутрішнього аудиту в державній податковій службі України. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (19 листопада 2020 р.). Київ: Алерта, 2020. С. 346-349.
6.    Олійник Н. Р. Ризикоорієнтований контроль підрозділами аудиту в умовах модернізованої державної податкової служби. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.). Київ: Алерта, 2019. С. 115-117.

Навчально-методичні праці:
1.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
2.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 40 с.
3.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
4.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 40 с.
5.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податкова система. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 56 с.
6.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податкова система. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 56 с.
7.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування податків і платежів». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
1.    Національне агентство з питань державної служби «Українська школа управління» 13.05.2019 – 14.06.2019 (Свідоцтво 12СС №31115684/067061 від 14.06.2019 р.) 108 годин (3,6 кредитів ЄКТС). Тема: «Податковий аудит».
2.    Національний університет «Львівська політехніка» 18.11.2019 – 20.11.2019 (Свідоцтво ОД №02071010/090819 від 20.11.2019 р.) 30 годин (1 кредит ЄКТС). Тема: «Для держслужбовців 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції».
3.    Волинська ОДА,Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації 21.09.2021 – 24.09.2021 (Сертифікат КП 20123360/009555-21 від 27.09.2021 р.) 15 годин (0,5 кредита ЄКТС). Тема: «Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців».
4.    ТзОВ «Статус-Харків» 10-28 квітня 2023 р. (Сертифікат № 11/28042023 від 28.04.2023 р.)  40 годин (1,3 кредитів ЄКТС). Тема: «Теорія та практика управлінського обліку» за напрямом «управлінський облік».
5.    Національна Академія статистики, обліку та аудиту, Національний центр обліку та аудиту (Свідоцтво № ОЗ 11-11-2023 від 09.11.2023 р.) 8 годин (0,3 кредита ЄКТС). Тема: «Нестандартні ситуації в аудиті».
6.    Національна Академія статистики, обліку та аудиту, Національний центр обліку та аудиту (Свідоцтво № КЗ 15-11-2023 від 14.11.2023 р.) 8 годин (0,3 кредита ЄКТС). Тема: «Професійна етика аудиту (в контексті визначення професійного проступку)».

Практична професійна діяльність
1)    Робота за основним місцем праці в ГУ ДПС у Львівській області з 2000 р.
2)    Сертифікований Аудитор (від 20.07.2007 р. до цього часу).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен