Васильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор
професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
Researcher ID: I-3835-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GDBAiHYAAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб. 404
тел.:   +38 (098) 11-555-01
e-mail: tgvas77@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1999 р. закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю „Маркетинг” і одержав диплом менеджера-економіста.
Упродовж 1999-2004 рр. працював у комерційних структурах на посадах економіста, маркетолога, начальника відділу маркетингу, комерційного директора, заступника голови правління, директора.
За період з 2004 по 2006 рр. працював головним консультантом у Львівській обласній асоціації малого і середнього підприємництва, очолював Центр підтримки бізнесу.  
У 2006-2007 рр. працював генеральним директором Регіонального фонду підтримки підприємництва у Львівській області.
У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів” зі спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою у спеціалізованій вченій раді при Національному університеті “Львівська політехніка”.
Викладацьку діяльність розпочав у Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту, де протягом 2002-2004 рр. працював викладачем економічних дисциплін у Львівському центрі дистанційно-заочного навчання.
З лютого 2005 р. розпочав трудову діяльність у ЛТЕУ на кафедрі економіки підприємства, де працював на посадах: асистента (2005-2006 рр.), старшого викладача (2006-2008 рр.), доцента (2008-2010 рр.) та професора (2010-2014 рр.). З листопада 2014 р. по листопад 2017 р. працював завідувачем кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ. На даний час працює на посаді професора кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ.
Атестат доцента (кафедри економіки підприємства) отримав у 2011 р.
З 2006 р. по 2018 р. займався науковою діяльністю у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові на посадах: завідувача відділу регіонального моніторингу (2006-2008 рр.), а з 2009 р. – заступника директора.
Протягом 2007-2010 рр. був здобувачем наукового ступеня доктора економічних наук у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні” зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у спеціалізованій вченій раді при Національному інституті проблем міжнародної безпеки при РНБО України.
Атестат професора (кафедри фінансів і кредиту) отримав у 2016 р.
Проходив стажування у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» та провідних навчальних і науково-дослідних закладах України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Фінансово-економічна безпека підприємства
  • Управління фінансовими ризиками
  • Інтелектуальна власність

Наукова діяльність
Свою наукову діяльність Васильців Т. Г. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах.
Дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Васильціва Т.Г., приймали участь у всеукраїнських конкурсах випускних робіт за напрямком “Фінанси” і були відзначені грамотами у різних номінаціях.
Під керівництвом Васильціва Т. Г. захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
1 Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми забезпечення: Монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.
2.Васильців Т. Г. Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі: Монографія / Т. Г. Васильців, Н. Г. Міценко, Н. М. Заярна. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – 176 с.
3.Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія / [За ред. Н. А. Мікули, В. В. Борщевського, Т. Г. Васильціва]. – Львів: Ліга Прес, 2009. – 436 с.  
4.Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: Монографія / [За ред. А. І. Мокія. Т. Г. Васильціва]. – Львів: ПАІС, 2010. – 488 с.
5.Система регулювання внутрішньої торгівлі України: Монографія / [В.В. Апопій, І.М. Копич, О.Г. Біла та ін.]; за ред. В.В. Апопія та І.М. Копича. - К.: Академвидав, 2012. – 424 с.
6.Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.І. Мокія]. - Львів: Апріорі, 2012. – 836 с.
7.Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: Монографія / [За ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 388 с.
8.Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України: Монографія / [За ред. В. В. Борщевського, Т. Г. Васильціва]. – Львів: Арал, 2013. – 388 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
9.Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти: Монографія / Т.Г. Васильців, Н.В. Магас, Н.О. Маргіта. - Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. - 218 с. - С.131-198.
10.Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: монографія / за ред. Т. Васильціва, В. Бойка. – Львів: Ліга Прес, 2016. – 262 с.
11.Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. Т. Васильціва. – Львів: ТОВ "Ліга Прес", 2016. – 596 с.
12.System transformations of the national economy: challenges and expectations  : Monograf. –  Vol.1. Bydgoszcz: WSG, 2016. 242 p.
13.Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : Монографія /  за ред. П. Куцика, Т. Васильціва. Львів: ЛТЕУ, 2016. 379 с.
14.Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія за ред. О. С. Власюка. К. : НІСД, 2017. 384 с.
15.Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : Монографія за ред. Васильціва Т.Г., Лупак Р.Л. Львів : ННВК "АТБ", 2018. 303 с.
16.Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : Монографія за ред. Васильціва Т.Г., Лупак Р.Л. Львів : ННВК "АТБ", 2019. 552 с.
17.Безпека та конкурентні стратегії України в глобальній економіці : Монографія за ред. Мокія А. І. Львів : ДУ "ІРД НАН України", 2019. 872 с.
18. Vasyltsiv T., Mulska O., Levytska O., Panchenko V., Kohut M. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2020. Vol. 18. Issue 3. pp. 426-437.
19.Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : Монографія за ред. Галушки З. І. Чернівці : Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.
20. Vasyltsiv T., Ilyash O., Lupak R., Get'Manskiy V. Models of efficiency of functioning in trading enterprises under conditions of economic growth. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2021. 51(51). pp. 7–24.
21. Rushchyshyn N., Mulska O., Nikolchuk Y., Rushchyshyn M., Vasyltsiv T. The impact of banking sector development on economic growth: Comparative analysis of Ukraine and some EU countries. Investment Management and Financial Innovations, 2021, 18(2), pp. 193–208.
22. Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Kramarenko I., Popadynets N., Hryhoruk I. Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1378 AISC, pp. 694–701.
23. Lupak, R., Boiko, R., Kunytska-Iliash, M., Vasyltsiv, T. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing. Accounting. 2021. Vol. 7. Issue 4. P. 855-864.  (Scopus)
24. Vasyltsiv T., Biletska I., Mulska O. Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure development. 2021. Vol. 43. No. 2. Pp. 276-287. (Web of Science)
25. Lupak R., Mizyuk B., Zaychenko V., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. Agricultural and Resource Economics, 2022, № 8(1), pp. 70–88. (Scopus, Web of Science)
26. Vasyltsiv, T., Mulska, O., Levytska, O., Lupak, R., Semak, B., & Shtets, T. (2022). Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation. Science and Innovation, 18(2), 44–58.

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1.    Васильців Т. Г. Нові реалії функціонування внутрішнього ринку праці України: порушений status quo та потенціал відновлення / Т. Г. Васильців, О. Левицька // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. 01-02 червня 2021 р.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  528 с. С. 20-21.
2.    Васильців Т. Г. Методологічні особливості оцінювання якості життя населення / Т. Г. Васильців, О. Левицька // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с. С. 40-43.
3.    Васильців Т. Г. Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України / Т. Г. Васильців, В. В. Зайченко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. 18-19 червня 2020 р.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  С. 118-119.
4.    Васильців Т. Г. Щодо інституціалізації складання індексу технологічної конкуренції регіонів в Україні / Т. Г. Васильців, В. В. Зайченко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 квітня 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. С. 56-59.
5.    Васильців Т. Г. Сучасні аспекти посилення технологічної конкурентоспроможності реального сектору економіки України / Т. Г. Васильців, Р.Л. Лупак, В. В. Зайченко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. С. 11-13.
6.    Васильців Т. Г. Напрями та інструменти державної політики зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку України / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців // Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2018 р.). Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. С. 6-8.

Свою наукову діяльність Васильців Т. Г. здійснює як:
1. Член редакційної колегії збірників наукових праць «Підприємництво і торгівля» та «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки», «Стратегічні пріоритети» (фахові видання).
2. Виконує функції керівника наукової школи: “Фінансово-економічна безпека соціально-економічних систем».
3. Керує підготовкою докторантів та аспірантів

Підручники, посібники
1 Економічна безпека. Підручник / авт.кол.; за ред. д.е.н., О.І. Барановського, д.е.н., О.Б.Жихор. -К.: УБС НБУ, 2014 - 516 с.
2.Економіка підприємства: теорія і практикум : Навчальний посібник за ред. Міценко Н.Г., Ященко О.І. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 688 с.  
3.Економічна безпека : Навчальний посібник за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
4.Економіка інноваційного підприємства : Навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Т.А. Городня, В.І. Блонська. – К. : ТОВ «Кондор», 2012. – 396 с.  
5.Економіка малого підприємства : Навчальний посібник за ред. Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. –  476 с.  
6.Бізнес-планування : Навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. –  207 с.
7.Страховий менеджмент : навчальний посібник / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців, В. М. Сороківський, М. В. Сороківська. – Львів: ЛКА, 2015. – 244 с.
8.Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Т. Г. Васильців, П. О. Куцик, В. М. Сороківський. – Львів : Растр-7, 2016. – 320 с.
9. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посібник / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак та ін. Чернівці : Технодрук, 2019. 264 с.
10. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців та ін.; за ред. З.С. Варналія. Чернівці : Технодрук, 2020. 458 с.

Навчально-методична робота
1. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 48 с.
2. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до семінарських та практичних завдань здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 29 с.
3. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 28 с.
4. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень: конспект лекцій. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 96 с.
5. Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 70 с.
6. Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до семінарських та практичних завдань здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 42 с.
7. Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 38 с.
8. Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання: конспект лекцій. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. 212 с.
9. Фінансово-економічна безпека підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 36 с.
10. Фінансово-економічна безпека підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 31 с.
11. Фінансово-економічна безпека підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 72 с.
12. Дистанційний курс з дисципліни “Фінансово-економічна безпека підприємства” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 1265.
13. Дистанційний курс з дисципліни “Управління фінансовими ризиками” [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 1147.

Підвищення кваліфікації1. Проходив стажування у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» та провідних навчальних і науково-дослідних закладах України.
2. Навчально-методичний семінар «Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу»  (Обсяг– 30 годин (1 кредит ЄКТС) з 18.10.2021 р. по 29.10.2021 р.) Сертифікат № 174/16 від 01 листопада 2021 р.

Перелік нагород та заохочень
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2012 р. та Львівської облдержадміністрації і Львівської обласної ради для молодих вчених 2011 р та відомих вчених і визнаних фахівців 2016 р.
Лауреат Гранта президента України для молодих докторів наук 2018 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен