Баховський Іван Іванович

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: bakhovskyyivan@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Закінчив у 1989 році Львівський державний інститут фізичної культури.
Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з 1989 року.
Є автором 16 наукових та навчально-методичних праць.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1995 року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Фізичне виховання

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-5392-9417
Researcher ID F-5666-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fayQPkkAAAAJ&hl=en&authuser=2

Основні наукові праці
1. Баховський І. І. Новітні тенденції розвитку фітнесу. / І. Баховський, О. Жданова, Л. Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 204 - 212.
2. Баховський І. І. Особливості козацького війська. / І. Баховський // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції .- Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С. 72-74.
3. Баховський І. І. Гірськолижний курорт "Буковель", як об'єкт рекреаційно-оздоровчої діяльності. / І. Баховський, Л. Чеховська, О. Слімаковський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУФК, 2018. – С. 298 - 302.
4. Баховський І. І. Розвиток спортивного спелеотуризму в Україні. / І. Баховський, І. Блащак, Ю. Холявко // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018.
5. Баховський І. І. Організація фізкультурно-оздоровчих занять школярів у денному літньому таборі. / І. Баховський, О. Жданова, М. Андрашко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 67- 70.
6. Баховський І. І. Денний літній табір як засіб оздоровлення. / І Баховський, В. Кулаєв // Сучасні  напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.

Методична діяльність

Організаційна діяльність
1. Заступник декана юридичного факультету зі спортивно-масової роботи.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет ім. І. Франка кафедра фізичного виховання (18 лютого 2013 р. – 15 березня 2013 р.).

Перелік нагород та заохочень
1. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?



ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен