Блащак Ігор Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: IhorBlashchak@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Закінчив у 1984 році Львівський державний інститут фізичної культури, а в 1988 році вступив до цільової аспірантури при Московському інституті фізичної культури, по закінченні якої захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 1998 році було присвоєно вчене звання доцента. Пройшов шлях від лаборанта до завідувача кафедри фізичного виховання і спорту.
Підвищував професійну та наукову кваліфікацію у Львівському державному університеті фізичної культури.
У 2004 році отримав міжнародну ліцензію на науково-педагогічну діяльність з професійними командами з футболу. Автор більш ніж 30 наукових, навчальних, навчально-методичних праць у міжнародних та всеукраїнських виданнях.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1985 року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Фізичне виховання

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-2785-9048
Researcher ID F-4246-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=USEMGdwAAAAJ&hl=en

Основні наукові праці
1. Блащак І. М. Дослідження фізичного стану жінок першого зрілого віку, які займаються шейпінгом. / І. Блащак, В. Завійська, Л. Лукасевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 243 – 246.
2. Блащак І. М. Формування туристичного продукту. / І. Блащак, І. Наявко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: Видавництво Торгівля і підприємництво, 2017. - №21 - С. 158-162.
3. Блащак І. М. Здоровий спосіб життя як феномен існування людини. / І. Блащак // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 379-380.
4. Блащак І. М. Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму. / І. Блащак, Ю. Миронов // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / ред. кол.: Куцик П. О. Барна М. Ю., Семак Б.Б. та ін. / - Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. - Вип. 55. - С. 35-40. (Економічні науки).
5. Блащак І. М. Creativity and tourism experiences as a modern basisof positioning of tourist citiesand destinations in europe. / I. M. Blashchak,V. L. Tsybouski // International economic relationsand prospekts for national development: contemporary challenges and solutions. monograph/editorial board: under the editorshipof Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U.A.Ganski, Prof.Y.U.Kazlouski |and others|. - Daugavpils:Daugava Print, 2018. - P. 52-60.
6. Блащак І. М. Особливості розвитку спортивного туризму в Україні. / І. Блащак, І. Тучковська // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. /
 відповід. за вип. : М. Ю. Барна - Львів : ЛТЕУ, 2018. - С. 139-141.
7. Блащак І. М. Розділ 3.2. Стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні. / І. Блащак // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / | за заг. редакцією М. Ю. Барна|. - Львів : ЛТЕУ, 2018. - С. 236-246.
8. Блащак І. М. Розвиток спортивного спелеотуризму в Україні. / І. Блащак, Ю. Холявко, І. Баховський // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018.

Методична діяльність
1. Блащак І. М. Спортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовленості студентів. / І. Блащак, В. Завійська, Л. Лукасевич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: Видавництво Торгівля і підприємництво, 2017. - №21 - С. 129-134.
2. Блащак І. М. Рухливі ігри та фізична підготовка українських козаків. / І. Блащак, І. Наявко // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції .- Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С. 75-76.
3. Блащак І. М. Засоби покращення працездатності студентів у навчальному процесі в практиці фізичного виховання. / І. Блащак, В. Завійська // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 380-383.
4. Блащак І. М. Напрями використання сучасних інформаційних технологій у спортивному туризмі. / І. Блащак // Науковий вісник Херсонського університету. Серія "Економічні науки". - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - С. 153-156.
5. Блащак І. М. Ставлення студентів закладів вищої освіти до занять з фізичного виховання. / І. Блащак, В. Іваночко, А. Зелений // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ науково-практичної конференції.  – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 96 – 99.
6. Блащак І. М. Мотивація студентів закладів вищої освіти до занять з фізичного виховання. / І. Блащак, Ю. Холявко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва,технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.
7. Блащак І. М. Скандинавська ходьба як засіб підвищення рухової активності для осіб з інвалідністю в спортивному туризмі. / І. Блащак, І. Тучковська // Сучасні  напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ

Організаційна діяльність
1. Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з 2005 року.
2. Член Вченої Ради інституту економіки та фінансів.
3. Керівник науково-дослідної теми: “Дослідження впливу сучасних форм
фізкультурно-оздоровчої діяльності на рівень фізичного здоров'я студентів ЛТЕУ”.
4. Дійсний член науково-методичної комісії федерації футболу Львівщини.
5. З 2011 року Голова Державної екзаменаційної комісії у Львівському Державному університеті фізичної культури.
6. Член міжвузівської науково-методичної комісії з фізичного виховання, здоров’я та спорту Львівського обласного управління комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський державний інститут фізичної культури, кафедра спортивного туризму (1 березня 2018 р. - 3 серпня 2018 р.). Довідка № 54/02 від 28.02.2018 р.

Перелік нагород та заохочень

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен