Холявко Юрій Степанович

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: holjavkojuriy@gmail.com

Науково-педагогічна біографія

Закінчив у 1985 році Львівський державний інститут фізичної культури.
Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з 1983 року.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1980 року.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Фізичне виховання

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0546-4379
Researcher ID F-5838-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qGwkpDMAAAAJ&hl=en

Основні наукові праці
1. Холявко Ю. С. Перспективи розвитку спортивного туризму в Україні. / Ю. Холявко, І. Наявко, В. Кулаєв // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 321 – 323.
2. Холявко Ю. С. Фізична культура як складова спортивного життя студентської молоді. / Ю. Холявко, І. Баховський // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції проф. викл. складу та аспірантів ЛТЕУ. - Львів: ЛТЕУ, 2018. -  С. 383-384.
3. Холявко Ю. С. Вплив зовнішніх чинників на розвиток спортивного туризму в Україні. / Ю. Холявко, І. Наявко, В. Кулаєв // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції проф. викл. складу та аспірантів ЛТЕУ. - Львів: ЛТЕУ, 2018. -  С. 227-229.
4. Холявко Ю. С. Розвиток спортивного спелеотуризму в Україні. / Ю. Холявко, І. Блащак, І. Баховський // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018.

Методична діяльність
1. Холявко Ю. С. Мотивація студентів закладів вищої освіти до занять з фізичного виховання. / Ю. Холявко, І. Блащак // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва,технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.

Організаційна діяльність
1. Заступник декана із спортивно-масової роботи факультету товарознавства управління та сфери обслуговування.

Підвищення кваліфікації
1.

Перелік нагород та заохочень

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен