Кулаєв Віталій Іванович

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: kulaevvitaliy@gmail.com

Науково-педагогічна біографія

Закінчив у 1995 році Львівський державний інститут фізичної культури.
Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з 2001 року.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2001 року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Фізичне виховання

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-4050-8285
Researcher ID F-5820-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_sg8OdgAAAAJ&hl=en&authuser=3

Основні наукові праці
1. Кулаєв В. І. Перспективи розвитку спортивного туризму в Україні. / В. Кулаєв, І. Наявко, Ю. Холявко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 321 – 323.
2. Кулаєв В. І. Бойові мистецтва українського козацтва. / В. Кулаєв, Ю. Холявко // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції .- Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С. 70-71.
3. Кулаєв В. І. Вплив зовнішніх чинників на розвиток спортивного туризму в Україні. / В. Кулаєв, І. Наявко, Ю. Холявко // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції проф. викл. складу та аспірантів ЛТЕУ. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 227-229.
4. Кулаєв В. І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей. / В. Кулаєв, В. Завійська, Л. Лукасевич // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 380-383.
5. Кулаєв В. І. Денний літній табір як засіб оздоровлення. / В. Кулаєв, І. Баховський // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.

Методична діяльність

Організаційна діяльність

1.

Підвищення кваліфікації
1.

Перелік нагород та заохочень

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен