Лукасевич Любов Володимирівна

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: uadelim@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Закінчила у 1983 році Львівський державний інститут фізичної культури та у1999 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет).
Підвищувала професійну та наукову кваліфікацію у Львівському державному університеті фізичної культури та Львівському національному університеті ім. І. Франка.
Автор більше 20 наукових і науково-методичних праць, з них 2-х навчально-методичних посібників у співавторстві.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1983року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Фізичне виховання

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-9909-809X
Researcher ID F-5640-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pXhQraIAAAAJ&hl=en&authuser=1

Основні наукові праці
1. Лукасевич Л. В. Дослідження фізичного стану жінок першого зрілого віку, які займаються шейпінгом. / Л. Лукасевич, В. Завійська, І. Блащак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 243 – 246.
2. Лукасевич Л. В. Вивчення факторів впливу на формування знань з фізичної культури. / Л. Лукасевич,  В. Завійська, В. Семенюк // Психологічні, педагогічні та медико–біологічні аспекти фізичного виховання : Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково–практичної конференції. – Одеса, 2016. – С. 47-51.
3. Лукасевич Л. В. Бойовий гопак як лицарське мистецтво українського народу. / Л. Лукасевич, В. Завійська, Б. Завійський // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції .- Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С. 67-69.
4. Лукасевич Л. В. Шляхи формування потреби у фізичному самовдосконаленні студентів ВНЗ. / Л. Лукасевич // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції проф.-викл. складу та аспірантів ЛТЕУ. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 384-385.
5. Лукасевич Л. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей. / Л. Лукасевич, В. Завійська, В. Кулаєв // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 380-383.

Методична діяльність
1. Лукасевич Л. В. Підвищення професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ засобами шейпінгу. / Л. Лукасевич, В. Завійська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Під заг. ред. Сіренко Р. Р. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - С. 51 - 52.
2. Лукасевич Л. В. Спортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовленості студентів. // Л. Лукасевич, І. Блащак, В. Завійська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: Видавництво Торгівля і підприємництво, 2017.-№21. - C. 129-134.
3. Лукасевич Л. В. Спортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовленості студентів. / В. Завійська, І. Блащак, Л. Лукасевич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: Видавництво Торгівля і підприємництво, 2017 .- №21 - C. 129 - 134.
4. Лукасевич Л. В. Особливості застосування загально-розвивальних вправ у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. / Л. Лукасевич, В. Завійська, В. Семенюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції . – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 228 – 230.
5. Лукасевич Л. В. Використання загально-розвивальних вправ у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. / Л. Лукасевич, В. Завійська // Сучасні  напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.

Організаційна діяльність
1. Заступник завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з наукової роботи
(наказ №168/02 від 3.07.2018 р.)

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет ім. І. Франка кафедра фізичного виховання (12 листопада - 11 грудня 2019 р.). Довідка № 229/02 від 8.11.2019 р.

Перелік нагород та заохочень

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен