Завійська Вероніка Мар’янівна

79005, м. Львів, вул. Туган - Барановського, 9б
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-68
e-mail: zaviyska@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Закінчила з відзнакою у 1988 році Львівський державний інститут фізичної культури.
Викладацьку діяльність розпочала на кафедрі фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з 1989 року.
Підвищувала професійну та наукову кваліфікацію у Львівському державному університеті фізичної культури та Львівському національному університеті ім. І. Франка.
Є автором більше 20 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у матеріалах регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, а також 2-х навчально-методичних посібників у співавторстві та методичних вказівок.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1989 року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Фізичне виховання
2. Спортивно-туристичне орієнтування

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-0335-9855
Researcher ID F-4222-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uPFxWCcAAAAJ&hl=en&authuser=1

Основні наукові праці
1. Завійська В. М. Дослідження фізичного стану жінок першого зрілого віку, які займаються шейпінгом. / В. Завійська, І. Блащак, Л. Лукасевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 243 – 246.
2. Завійська В. М. Вивчення факторів впливу на формування знань з фізичної культури. / В. Завійська, Л. Лукасевич, В. Семенюк // Психологічні, педагогічні та медико–біологічні аспекти фізичного виховання : Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково–практичної конференції. – Одеса, 2016. – С. 47-51.
3. Завійська В. М. Бойовий гопак як лицарське мистецтво українського народу. / В. Завійська, Л. Лукасевич, Б. Завійський // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції .- Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С. 67-69.
4. Завійська В. М. Особливості властивостей уваги та пам'яті у студентів-спортсменів ЛТЕУ. / В. Завійська, І. Наявко, Б. Завійський // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді // Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р. Р. -  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018, С. 106-109.
5. Завійська В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей. / В. Завійська, Л. Лукасевич, В. Кулаєв // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 380-383.
6. Завійська В. М. Реакція організму жінок молодого віку на тренувальні навантаження за програмою шейпінг-класік. / В. Завійська // Проблеми активізації
 рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ Міжнародної
науково-практичної конференції . – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 180 – 184.

Методична діяльність
1. Завійська В. М. Підвищення професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ засобами шейпінгу. / В. Завійська, Л. Лукасевич // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Під заг. ред. Сіренко Р. Р. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - С. 51 - 52.
2. Завійська В. М. Спортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовленості студентів. / В. Завійська, І. Блащак, Л. Лукасевич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: Видавництво Торгівля і підприємництво, 2017 .- №21 - C. 129 - 134.
3. Завійська В. М. Спортивне орієнтування як засіб підвищення ефективності навчального процесу. / В. Завійська, І. Наявко // Інновація в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг //Матеріали V-ої Міжнародної
науково-практичної конференції. - Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С.297-299.
4. Завійська В. М. Коротка характеристика деяких видів спортивного туризму. / В. Завійська, І. Наявко // Інновація в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг //Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів: Видавничий центр ЛТЕУ, 2017. - С.311-314.
5. Завійська В. М. Засоби покращення працездатності студентів у навчальному процесі в практиці фізичного виховання. / В. Завійська, І. Блащак // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. - Львів: ЛТЕУ, 2018. - С. 380-383.
6. Завійська В. М. Термінологічні визначення у спортивному туризмі. В. Завійська, І. Наявко // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді // Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг. ред. Сіренко Р. Р. -  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018, С. 23-26.
7. Завійська В. М. Спортивне орієнтування у навчальному процесі. / В. Завійська // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства : освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-прак. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. / відповід. за вип. : М. Ю. Барна - Львів : ЛТЕУ, 2018. - С. 204-207.
8. Завійська В. М. Спортивно-туристичне орієнтування. / В. Завійська // Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки (спеціальності) "Туризм". - Львів, ЛТЕУ, 2019. - 83 с.
9. Завійська В. М. Особливості застосування загально-розвивальних вправ у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. / В. Завійська, Л. Лукасевич, В. Семенюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції . – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 228 – 230.
10. Завійська В. М. Використання загально-розвивальних вправ у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. / В. Завійська, Л. Лукасевич // Сучасні  напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛТЕУ.

Організаційна діяльність
1. Заступник завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного університету з навчально-методичної роботи
(наказ №168/02 від 3.07.2018 р.)

Підвищення кваліфікації

1. Львівський національний університет ім. І. Франка кафедра фізичного виховання (12 листопада - 11 грудня 2019 р.). Довідка № 229/02 від 8.11.2019 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2007 р.)
2. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2014 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен