Попадюк Святослав Степанович

заступник з питань практики, старший викладач кафедри господарського права та процесу

ORCID ID: 0000-0001-8138-7152
Researcher ID: F-9877-2019

Старший викладач Попадюк С.С. у 1998 році закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю „Правознавство”. Навчався в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, працює над дисертаційним дослідженням. Попадюк С.С. є автором 3 фахових публікацій, співавтором навчальних посібників з грифом МОН України „Транспортне право”, „Господарське право”. Є розробником навчально-методичних комплексів з курсів „Господарське процесуальне право”, „Спеціальні правові режими господарювання”.

Навчальні посібники:

Репецький В.М., Попадюк С.С. Правове регулювання банкрутства –Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014 – 176с.

У посібнику міститься інформація про особливості становлення інституту банкрутства в системі національного законодавства, правову природу відносин неспроможності (банкрутства), правове положення учасників провадження у справі про банкрутство. зміст судових процедур, що застосовуються до неплатоспроможного боржника у справі про банкрутство, проблемні питання застосування судових процедур банкрутства до окремих категорій боржників тощо. Практичні завдання, що містяться у посібнику дають можливість аналізувати передумови, що загрожують платоспроможності господарюючих суб’єктів, обирати оптимальні шляхи щодо запобіганню банкрутству, розробляти план санації боржника, тлумачити і застосовувати норми законодавства про банкрутство в процесі вирішення конкретних практичних завдань та  виявляти проблеми практичної реалізації законодавства про банкрутство і окреслювати можливі шляхи щодо їх вирішення.

Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія//колектив авторів, керівник авторського колективу доц. Федик Є.І. –Львів:Видавництво «Новий Світ – 2000», 2014 – 482с.

Пропонована праця є результатом науково-прикладних досліджень викладачів юридичного факультету Львівської комерційної академії з проблемних питань правового регулювання майнових і немайнових відносин у публічній та приватній сферах сучасної України. Зміст праці розрахований на викладачів, аспірантів та практикуючих юристів.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен