Попов Денис Ігорович

кандидат юридичних наук, в.о. доцента кафедри теорії держави та права юридичного факультету

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет, Спеціальність «Правознавство»
«Магістр права» (2003-2008 роки)
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Аспірантура (2009-2014 роки)
Тема кандидатської дисертації: «Застосування природного права при здійсненні судового угляду» (2014 р); Спеціальність - 12.00.12. (філософія права)
Диплом кандидата юридичних наук: ДК №022378, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року

Досвід роботи: (2008-2018) Львівський апеляційний адміністративний суд (сьогодні - Восьмий апеляційний адміністративний суд) – вул. Саксаганського,13, м. Львів, Україна:

  • Консультант суду з розгляду справ, що виникають за зверненням фізичних осіб (червень 2008 року - серпень 2008 року);
  • Провідний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення розгляду справ, що виникають з податкових відносин (серпень 2008 року - березень 2010 року);
  • Помічник судді Львівського апеляційного адміністративного суду (березень 2010 – січень 2018 року).

Звʼязок з практикою (практична діяльність): З грудня 2017 року по березень 2022 року партнер, керівник практики адміністративного оскарження дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Юридичній компанії "Yanchak&Partners Law Company»
01.02.2019 року отримав Свідоцтво на право на заняття адвокатською діяльністю серії ЛВ №001339 відповідно до рішення Ради адвокатів Львівської області від 11.01.2019 року №98, посвідчення адвоката №001339 від 01.02.2019 року
26.05.2020 року отримав Сертифікат підвищення кваліфікації адвоката згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України
09.11.2020 року отримав Сертифікат підвищення кваліфікації адвоката згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України
22.02.2022 року отримав Сертифікат підвищення кваліфікації адвоката згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

Навчально-наукові здобутки: 
Опублікував 15 наукових праць серед яких:

1. Попов Д.І. Розвиток уявлень про застосування природного права при здійсненні судового угляду / Д.І. Попов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. №2. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 488–496.
2. Попов Д.І. Застосування природного права при здійсненні судового угляду у філософсько-правових дослідженнях ХVII-XX століття / Д.І. Попов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. №3. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 448–459.
3. Попов Д.І. Принцип верховенства права та його застосування при здійсненні судового угляду / Д.І. Попов // Митна справа : науково-аналітичний журнал. – № 4(82). – 2012. – C. 3–8.
4. Попов Д.І. Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду за наявності неправового закону / Д.І. Попов // Наше право : науково-практичний журнал. – Дрогобич, 2013. – № 4. – С. 11–17.
5. Попов Д.І. Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду у випадку прогалин у законодавстві / Д.І. Попов // Європейські перспективи : науково-практичний журнал. – Дрогобич, 2013. – № 4. – С. 16–22.
6. Попов Д.И. Философско-правовые основы применения принципа верховенства права при осуществлении судебного усмотрения / Д.И. Попов // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – Вып. №3. – Махачкала, 2013. – С. 27–31.

Видав 1 монографію на тему: «Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти» / Грищук О.В., Попов Д.І. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 320 с.

Особисті досягнення: підйом на гірську вершину висотою 4500 м., призові місця у спортивних змаганнях з баскетболу, розряд з настільного тенісу

Професійні досягнення: оголошена подяка за сумлінне виконання службових обов'язків в адміністративній юстиції та високий професіоналізм (2014 р.)
Нагороджений грамотою за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності (2020 р.)
Нагороджений грамотою за особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (2021 р.)

Наукові інтереси:  філософія права, інтегративне праворозуміння, принцип людської гідності, верховенство права, адміністративні правовідносини, судова дискреція тощо.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен