Децик Галина Степанівна

cтарший викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб.517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: hallo4ka@gmail.com

Короткі відомості:
Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом  за спеціальністю: англійська мова та література (кваліфікація: “Філолог, викладач англійської мови та літератури”).

Загальний педагогічний стаж: 22 рік
Стаж роботи в ЛТЕУ: 15 років

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-2552-6423

Основна дисципліни, що викладає

  • Іноземна мова (англійська)

Сфера наукових інтересів: лексикологія, вплив зовнішніх факторів на лексичний склад мови, категорія визначеності в англійській мові та способи іі вираження, використання сучасних  технологій в процесі дистанційного викладання іноземної мови

Автор кількох опублікованих навчально-методичних праць, серед яких:
1.  Detsyk H. S., Testing reading skills with the help of computer technologies / Detsyk H. S., Voznyak H. S., Romanchuk L. Ye., Soroka H. M. // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 – 1339 p. – Р.830-837.
2. Дeцик Г.С. Інтерактивні платформи: «Padlet», «Jamboard», «Quizlet», особливості їх використання у процесі викладання іноземних мов / Г.С. Возняк, Г.С. Децик, Л.Є. Романчук // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” SPC “Sci-conf.com.ua” / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 – 1339 p. – Р.848-851.
3. Децик Г.С. Застосування методу проєктів у вивченні іноземних мов у вищій школі / Л.Є. Романчук, Г.С. Децик, Г.С. Возняк // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 – 1339 p. – P. 648-650.
4. Децик Г.С. Розвиток навичок роботи з професійно орієнтованими текстами здобувачів вищої освіти першого рівня усіх спеціальностей ІЕФ / Г.С. Децик, Л.Є. Романчук, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01 червня 2022 р. – С. 519-520.
5. Децик Г.С. Особливості вивчення іноземної мови дистанційно. / Г.С. Децик, Л.Є. Романчук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01 червня 2022 р. – С. 522-524.

Навчально-методична робота
1.    Bacic English for Law Students. Англійська мова для для студентів юридичних спеціальностей : посібник / Н. В. Ковалик, Д. М.Дубравська, Г. М.Сорока, Г. С.Децик. – Видавництво ЛТЕУ, 2023.- 320с.
2.     Децик Г.С., Сорока Г.М. Англо-український термінологічний словник-мінімум” для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» 1-2 курсів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування /  Сорока Г.М., Децик Г.С. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
3.    Децик Г.С., Сорока Г.М. Англійська мова. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» 1-2 курсів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування ” / Децик Г.С., Сорока Г.М.. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 43 с.
4.     Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»(на прикладі тематичного блоку “Types of Law. Legal Documents”) / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока, Г.С. Децик. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
5.    Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»(на прикладі тематичного блоку “Criminal Procedure”) / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока, Г.С. Децик. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 51 с.
6.     Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»(на прикладі тематичного блоку “In the Courtroom”) / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока, Г.С. Децик. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 51 с.
7.     Іноземна мова (англійська). ENGLISH. TEST YOURSELF. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Г.С. Децик, Г.М. Сорока. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 94 с.
8.    Іноземна мова (англійська). SHOPS AND SHOPPING. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування» / Д.М. Дубравська, Г.С. Децик, Л.Є. Романчук. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 46 с.
9.    Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» / Г.С. Децик, Г.С. Возняк. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 49 c.
10.    Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент ” / Л.Є. Романчук, Г.С. Децик, Г.С. Возняк, М.Л. Мельник. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 61 с.

Підвищення кваліфікації
1.    Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка при кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів з 10 жовтня 2022р. по 02 грудня 2022 р. 240 год, / 8 кредитів ЄКТС
2.     X International Scientific and Practical Conference “Modern Research in World Science”. 25-27.12.2022; 24 год./ 0,8 credit ECTS
3.    Alex Warren «No Word is an Island. The Importance of Word Partnerships». науково-методичний вебінар  26.05.22, National Geographic Learning; Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
4.     Julia Bodnar «Making Grammar Lessons Fun  and Effective». 27.05.22, TalkEn.Cloud; Cертифікат № WD2QGY-CE110006, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
5.    Tetiana Shelepko «Teaching Teens in Challenging Times». науково-методичний вебінар 28.05.22, Cambridge University Press, Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
6.    Maria Fedak «Teaching Speaking to ESL Students. Practical Tips». 03.06.22 TalkEn.Cloud; Cертифікат № LQ2SDY-CE000006, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
7.    Hugh Dellar «Better Online Outcomes». науково-методичний вебінар  09.06.22, National Geographic Learning; Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
8.    Tetiana Shelepko «Teaching Teens in Challenging Times». науково-методичний вебінар 10.06.22, Cambridge University Press, Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
9.    Graham Jones «Управління класом у ВНЗ: ефективне навчання мові з мінімальною кількістю годин», 28.01.22, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»,  сертифікат № DE-40-2810202117-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
10.    Kate Lloyd «Особливості навчання англійської лексики професійного спрямування», 12.02.22, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»,  сертифікат № DE-40-2810202115-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
11.    Kris Kirby «Шляхи підвищення мотивації студентів вищих курсів: неординарні рішення від High Note», 26.10.21, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», сертифікат № DE-40-2610202111-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТC
12.    Graham Jones «Speakout: занурюємося в автентичне середовище англійської та насолоджуємося справжньою англомовною комунікацією»,  12.10.21, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», сертифікат № DE-40-1210202116-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
13.    Наталя Михненко «High Note: підручник нового покоління для студентів ВНЗ»,  03.11.21, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», сертифікат № DE-40-0311202116-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
14.    Kris Kirby «Як прокачати мовні навички прогресивних студентів», 04.11.21, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»,  сертифікат № DE-40-0411202117-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
15.    Kris Kirby, «Особливості викладання ділової та загальної англійської мови. Поради фахівців», 02.11.21, ТОВ  «Dinternal Education»  сертифікат №. DE-40-0211202118-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен