Дубравська Дося Михайлівна

доктор філософії, кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 515
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: dosiadubravska(at)ukr.net

Короткі відомості
У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук на тему  “Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної професіоналізації”.

Загальний педагогічний стаж: 48
Стаж роботи в ЛТЕУ: 18

Основні дисципліни, що викладає
1.    Іноземна мова (англійська)
2.    Іноземна мова професійного спрямування (англійська)
3.    Ділова мова (англійська)

Наукова діяльність

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0002-4641-3375
Researcher ID: G-2695-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSux6TUAAAAJ&hl=ru  

Сфера наукових інтересів: сучасні лінгвістичні підходи до вивчення словотворення як мовного відображення  цивілізаційних процесів;  основні словотвірні моделі та типи словотворення (деривати, конверсиви, композити тощо);  когнітивні концепцій словотворення.
Виконує наукове дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему  “Квантитативний та функціональний виміри словотворення в сучасній англійській мові” (на основі даних корпусної лінгвістики і Британського національного корпусу BNC).

Навчально-методична робота
Автор біля 50 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких — 7 навчальних посібників (два з яких мають Гриф МОН України); основні наукові публікації включено до наукометричних баз та фахових видань:
1. Дубравська Д.М., Лисак В.М., Кость С.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО СТАНУ. // Журнал «Вісник науки та освіти» (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») Видавнича група «Наукові перспективи», Випуск № 1(7) 2023, ст.  445-458   
2. Лисак В.М., Дубравська Д.М., Кость С.С. АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ ГАЛИЦЬКОЇ РОДИНИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ   // Журнал «Вісник науки та освіти» (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») Видавнича група «Наукові перспективи», Випуск № 1(7) 2023, ст.  548- 561
3. Dosya Dubravska. The Phenomenon of English Composits / Dosya Dubravska // Режим доступу: https://www.academia.edu/4293536/.  –  2018. – 6 PP. Наукометричні бази: academia.edu.
4. Dosya Dubravska. Innovations in English Language / Dosya Dubravska // Режим доступу: https://www.academia.edu/25937651/ 13 PP. Наукометричні бази:  academia.edu.
5. Dosya Dubravska. Composites in Modern English Based on the British National Corpus BNC. / Dosya Dubravska // Режим доступу: https://www.academia.edu/39321421/   8 PP. Наукометричні бази:  academia.edu.
6. Dosya Dubravska. The "Functional Shift" as a Significant Feature of Modern English. / Dosya Dubravska // Режим доступу: https://www.academia.edu/39321533/ 4PP. Наукометричні бази:  academia.edu.
7. Dosya Dubravska. /  До питання класифікації композитів./ Dosya Dubravska // Режим доступу: https://www.academia.edu/39321873 19 PP. Наукометричні бази:  academia.edu.
8. Англійська мова. Сучасна граматика. In pursuit of perfection.  Навчальний  посібник, частина II гриф МОНмолодьспорту (співавтор –  Ванівська О.І.).  – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – 370 с.
9. Основні способи словотворення в сучасній англійській мові //Дубравська Д. М.  Березюк О. А./ Тези//Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету /відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно економічного університету, 2019.,  с.276-277
10. Сучасна корпусна лінгвістика та її внесок у комп’ютерну лексикографію. Тези// Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету на тему: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”.2018.
11. Екстралінгвальні фактори словотвору англійської мови/ Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету -  – Львів, Растр-7. 2016. – С. 182-184
12. Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові.  НАУКОВІ ЗАПИСКИ/ Серія "Філологічна". Випуск 67. Острог – 2017. С. 107-110.
13. Англійська мова. The learning curve.  Навчальний  посібник гриф МОНмолодьспорту  (співавтори –  Ольга Ванівська, Віра  Наконечна, Олександра Ванівська). – Львів : Видавництво «Новий Світ – 2000» . 199 с. 2012.
14. Англійська мова. Сучасна граматика. In pursuit of perfection.  Навчальний  посібник, частина 1 гриф МОНмолодьспорту (співавтор –  Ванівська О.І.).  – Львів : Видавництво «Новий Світ – 2000».  369 с. 2012.
15. Внесок корпусної лінгвістики у сучасну лексикологію. НАУКОВІ ЗАПИСКИ/ Серія "Філологічна" .Випуск 27. Острог – 2012. С. 13-16.  
16. Композити як одне з основних джерел розвитку і збагачення словникового складу англійської мови (на матеріалах британського національного Корпусу текстів (BNC). Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи/Д.М. Дубравська// НАН України. Центр наук. дослідж. і викладання іноземних мов. -К. Логос. 2012. С. 110-119. 

Підвищення кваліфікації
Науково-методичні семінари, тренінги та вебінари:

1.Global Solutions Summit Hybrid event from Berlin “Listen to the world: Promoting social well-being within planetary boundaries” 2022 March, 28th-29th, https://www.global-solutions-initiative.org/summit-2022/
2.Онлайн світовий інвестиційний форум The 7th World Investment Forum 2021, World Investment Forum - UNCTAD - United Nations. 18 – 21 жовтня 2021р.
3. Онлайн світовий урядовий і освітній саміт ‘Google Cloud Government and Education Summit’, 3–4. 11. 2021. 16 год – 1 кредит
4. Онлайн Global Schools Festival. 22-24.11.2021;  
5. II International Scientific and Practical Conference “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, LVIV 15-17 May 2022, 24 Hours of Participation,  
6. Online Conference "Supporting displaced learners and teachers from Ukraine" on 21 April 2022 with Anne Robinson, Chris Sowton, Kate Brierton & Matthew Ellma, Cambridge University Press,  
7. Webinar ‘Supporting ENGLISH TEACHERS IN UKRAINE DELIVER SUCCESSFUL ONLINE LESSONS’,23 March 2022
8. THE NGL ONLINE CONFERENCE ‘21st CENTURY SKILLS FOR YOUNG LEARNERS 22.02.2022     
9.‘Gold experience: успішне поєднання ефективної підготовки до іспитів та вивчення мови для повсякденного життя’ Kris Kirby, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 12.11.2021
10. Webinar ‘Lesson planning for young learners and how to use exam support materials effectively’, Cambridge Assessment English, Thursday 11 November 2021
11.  ‘Особливості викладання ділової та загальної англійської мови. Поради фахівців Dinternal Education’ Kris Kirby, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 02.11.2021
12.  ‘Шляхи підвищення мотивації студентів вищих курсів: неординарні рішення від High Note’ Kris Kirby, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 26.10.2021  
13. Webinar ‘How to Turn Writing Tasks into Projects’, organized by Linguist LTD and National Geographic Learning, 25.10.2021,   
14.  ‘Business Partner: ваш ідеальний партнер у вивченні бізнесу та англійської мови’ Kris Kirby, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 21.10.2021  
15.  ‘Speakout: занурюємося в автентичне середовище англійської та насолоджуємося справжньою англомовною комунікацією’, Graham Jones, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 19.10.2021,
16.  ‘Розвиваємо впевненість у дорослих студентів, використовуючи платформу MyEnglishLab’ Юлія Киянець, Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн. 21.09.2021
17. Світовий віртуальний самміт «Global Solutions Summit 2021. The World Policy Forum. Global Solutions Initiative Foundation, Berlin contact@global-solutions.email 27.05.2021 - 28.05.2021 р.,  
18.  IELTS Question and Answer Session. LSE Group.  10.06.2021 р.
19.  “Reach for the stars with Young Stars” Presented by: Anna Gez. MM Publications and Linguist LTD  19.05.2021 р.
20.  “Розвиток навичок сприймання на слух під час підготовки до іспитів” Presented by: Sam MacKean MM Publications and Linguist LTD. .
21. «Міжнародний мовний іспит PTE Academic: частини "Говоріння" та "Письмо" 14.05.2021 Sam MacKean - методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн».    22.  “Round table open forum on Hybrid Learning” Presented by: Spring Days Hybrid Learning Round Table  06.05.2021 Pearson English. .
23.  “Formative assessment: the principles and practicalities of assessing young learners’ English skills from a distance,” Presented by: Eleonora Pessina Pearson English. . 06.05.2021
24.  «From theory to practice: activities for any classroom Presented by: Michael Hogan and Chia Suan Chong 05.05.2021 р.
25.  Spring Days “A Reflective Teacher – how to make every lesson count with the ESAP framework” Presented by: Magda Kani. 04.05.2021 р. Pearson English.  
26. What’s Not” Presented by: Ken Beatt, 04.05.2021 Pearson English, .
27. Вебінар “Think Beyond Language. Think About Ukraine”, Tetiana Shelepko 29.04.2021 Cambridge University Press. .
28.  «Міжнародний мовний іспит PTE Academic: частина "Сприймання на слух» – Євгенія Катуніна методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 28.04.2021 р.  
29.  «Міжнародні мовні кваліфікації PTE Academic, IELTS та FCE: порівняльний аналіз іспитів» – Graham Jones методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 28.04.2021 р.  
30.  «Специфіка викладання бізнес англійської дорослим слухачам», Kris Kirbi/ 27.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш .
31. Вебінар “Exam success with ZNO Leader for Ukraine” Anna Gez 22.04.2021 Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
32.  «Збалансований урок англійської у школі», Людмила Сидорчук 22.04.2021 р. MM Publications and Linguist LD.
33.  «Розвиток навичок сприймання на слух під час підготовки до іспитів», Sam MacKean 19.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
34.  « Стратегічні інвестиції у власний професійний розвиток: Програма ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PROTEACH від Dinternal Education», Олена Щур 14.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
35. Oxford Professional Development  Webinar. Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams #2. Mary Franklin. Head of Regional Marketing & Operations, 14.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
36.  «Міжнародна сертифікація Communication Skills for Business: навички спілкування – важливий крок до професійного успіху», Юлія Киянець  12.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш.
37.  «Інтеграція елементів екзаменаційної підготовки у загальну навчальну програму вивчення англійської мови», Олена Міходуй 9.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
38. «Створення мотивуючого навчального середовища під час підготовки до іспитів» Sam MacKean.9.04.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш.
39.  «Використання цифрових технологій для успішного складання іспитів» методист Kris Kirby 33.03.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед'юкейшн. .
40. Онлайн треніг від ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн «Фактори якісної екзаменаційної підготовки учнів до іспитів та створення мотивуючого екзаменаційного середовища в класі.» Kris Kirbi 30.03.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед’юкейш. .
41.  «Послідовний підхід до виконання завдань частини "Читання": вдосконалення навичок швидкочитання» методист Graham Jones 24.03.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед'юкейшн. .
42.  «Важливість розвитку навичок занотовування інформації та ведення конспектів для студентів ЗВО» методист Kris Kirby, 16.03.2021 р. Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед'юкейшн. .
43.  «Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading» - Hsu-Ping Tuan, MM Publications and Linguist LTD. 15.03.2021 р. 1 академічна година.
44.   Семінар “Speakout”,   "London School of English",   Dinternal Education,  Львів,   2020 р.
45. Мистецтво ведення дискусії англійською – для іспитів та реального життя. Методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»  Sam MacKean,  5 травня 2020
46. Різноманіття акцентів англійської мови – з чого почати роботу в класі? Тічер-тренер «Лондонська школа англійської мови»      Amy Butler 6 травня 2020
47. Готуймося до іспитів з допомогою відео. Методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»    Sam MacKean,  14 квітня 2020
48. Розширюємо педагогічний репертуар: ефективна технологія оволодіння мовою за допомогою ЛЕКСИЧНОГО ПІДХОДУ. Тічер-тренер, директор «Лондонська школа англійської мови»   Graham Jones      29 квітня 2020.
49. Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання.  Методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»   Юлія Киянець 22 квітня 2020.
50. IATEFL Webinar  «'Ten quotations to make you think» with Ken Wilson. 6 червня 2020.
51. Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність! 6 травня 2020 Юлія Киянець  Методист ТОВ «Дінтернал  Ед’юкейшн»   
52.XІX Міжнародний лінгвістичний конгрес (м. Женева, Швейцарія,  21-27.липня 2013р.). Грант.
53. XXІ Міжнародна конференція IATEFL BESIG,   (м. Бонн, Німеччина,  21-23.листопада 2008р.).
54. Методологічний семінар Nick Brieger “Teaching Business English” (ЛКА, травень, 2007р.).
55. XX Міжнародна конференція IATEFL BESIG (м. Берлін, Німеччина, 21-23.листопада 2007р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен