Дудок Анна Романівна

викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців  2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: annadudok1995@ukr.net

Короткі відомості:
Закінчила відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 році здобула кваліфікацію: «Магістр». Викладач англійської та іспанської мов і літератури. З 2019 року аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.

Загальний педагогічний стаж:  2 роки
Стаж роботи в ЛТЕУ: 1 рік

Основні дисципліни, що викладає:
1. Іноземна мова (англійська)
2. Іноземна мова (іспанська)

Наукова діяльність:

ORCID ID: 0000-0001-5588-9538
Researcher ID: https://publons.com/dashboard/records/publication/import/?show_wos_rid_cta=True
Goole Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_articles&hl=ru

Наукові праці:
1. Дудок А. Р. Методологічні засади дослідження префіксальних дієслів сучасної англійської мови / Закарпатські філологічні студії. (Наукове видання). Серія: Закарпатські філологічні студії. – У.: Видавничий дім: Гельветика, 2020. – Вип. 13. - Т. 2. – С. 58 – 63.
2. Дудок А. Р. Словотвірна семантика префіксальних дієслів – термінів гуманітарної сфери / Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В. І. Вернадського (Науковий журнал). Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – К.: Видавничий дім: Гельветика, 2019. – Т. 30 (69). № 4, част. 2. – С. 41 – 45. Наукометрична база: Index Copernicus International.
3. Дудок А. Р. Семантика однозначних та багатозначних префіксальних дієслів сучасної англійської мови / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – О.: Видавничий дім: Гельветика, 2019. – Вип. 43. - Т. 2. – С. 98 – 101. Наукометрична база: Index Copernicus International.
4. Наукова конференція професорсько - викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ: «Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та права в умовах інтеграційних процесів». / Теорія та методика дослідження префіксальних дієслів сучасної англійської мови. Торговельно – економічний університет, м. Львів, Україна. 11. 03. 2020 р.
5. Всеукраїнська професорсько – викладацька конференція: «Сторіччя від дня народження С. О. Гурського». / Семантика англійських префіксальних дієслів у гуманітарних науках. Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна. 06. 02. 2020 р.
6. Міжнародна науково – практична конференція: “Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи”. / Типові моделі відтворення смислів префіксальних дієслів засобами англійської мови. «Центр філологічних досліджень», м. Одеса, Україна. С. 79 - 81. 25 – 26 жовтня 2019 р.
7. Міжнародна науково – практична конференція: “Сучасний вимір філологічних наук”. Наукова філологічна організація «ЛОГОС», / Phenomenon of Bilingual Vagueness. м.  Львів, Україна. С. 70 – 74. 19 – 20 липня 2019 р.  

Підвищення кваліфікації:
1. Навчально-методичний вебінар: “10 techniques to facilitate student engagement - методист навчального центру “Grade Education Centre” -  Andrii Pigariev, Україна, 18. 06. 2020р.
2. Навчально-методичний вебінар: “Meet Road Map: Map your own route through the course” -  методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Kris Kirby, Україна, 21.05.2020 р.
3. Навчально-методичний вебінар: “Meet High Note: A Perfect Resource for MORE than Language Teaching” - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Юлія Киянець, Україна, 19.05.2020 р.
4. Навчально-методичний вебінар: “The Perks of using the Pearson English Portal” -  методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн –  Юлія Киянець, Україна, 15.05.2020 р.
5. Навчально-методичний вебінар: “Meet Speakout: Dive into authentic English, enjoy real communication” – методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн  – Graham Jones, Україна, 14.05.2020 р.
6. Навчально-методичний вебінар: "Developing speaking skills for discussion-based exam tasks" - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Sam MacKean, Україна, 07.05.2020 р.
7. Навчально-методичний вебінар: "The Roadmap to Speaking Success" - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Kris Kirby, Україна, 07.05.2020 р.
8. Навчально-методичний вебінар: “Використання functional language та відео контенту для виведення учнів на якісно новий рівень продукування мови” - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Наталія Михненко, Україна, 27.04.2020 р.
9. Навчально-методичний вебінар: “Ефективне використання платформи My English Lab для дистанційного навчання” – методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Юлія Киянець, Україна, 22.04.2020 р.
10. Навчально-методичний вебінар: "Bringing the real world to business English through video" – методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Kris Kirby, Україна, 10.04.2020 р.
11. Навчально-методичний вебінар: "Top Quality Teaching: Create a truly authentic learning environment and win your class over " - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Олена Міходуй, Україна, 09.04.2020 р.
12. Навчально-методичний вебінар: "Blended learning: interactive technologies and digital resources in teaching English" - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Юлія Киянець, Україна, 09.04.2020 р.
13. Навчально-методичний вебінар: "What is Competency-Based Language Teaching All About " -  методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Олена Міходуй, Україна, 06.04.2020 р.
14. Навчально-методичний вебінар: "PERSONALISATION with upper-secondary students" - методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Daniel Brayshaw, Україна, 26.03.2020 р.
15. Навчально-методичний вебінар: "THE BACKSTAGE OF TEACHING AN EXAM CLASS" -методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн –  Мар'яна Петречко, Україна, 25.03.2020 р.
16. Навчально-методичний вебінар: "ASSESSING SPEAKING: Internationally recognized criteria " -  методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Юлія Киянець, Україна, 25.03.2020 р.
17. Навчально-методичний вебінар: "THE PERKS OF USING THE PEARSON ENGLISH" -  методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн –  Юлія Киянець, Україна, 24. 03.2020 р.
18. Навчально-методичний вебінар: "ARE YOU A LEXICAL TEACHER?" – методист міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн – Мар'яна Петречко, Україна, 24.03.2020 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен