Кость Соломія Степанівна

Кандидат філологічних наук, доцент

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 515
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: soljakost@ukr.net

Короткі відомості
Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, кафедру слов’янської філології. Кваліфікація: "Філолог. Викладач чеської мови та літератури. Викладач української мови та літератури. Перекладач".

У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство на тему: «Романтична концепція національної ідентичності у слов’янських літературах 30–60-х років ХІХ століття (на прикладі творчості Карела Запа)».

Загальний педагогічний стаж: 21
Стаж роботи в ЛТЕУ: 15

Основні дисципліни, що викладає
1. Друга іноземна мова (чеська)
2. Третя іноземна мова (чеська)
3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9044-6035
Researcher ID: G-7807-2019

Автор наукових праць, серед яких:
Кость С. Соборність як ідейно-концептуальна засада формування української літературної мови (за матеріалами журналу Івана Огієнка «Рідна мова» 1933–1939 рр.). Diversity and Inclusion in Scientific Area. Серія: Філологія та лінгвістика. Варшава, 2023. Вип. №140. С. 402–406.
Кость С. Мовне питання у трактаті Яна Коллара «Дискусії про слов’янську взаємність» як предмет полеміки між автором і Людовітом Штуром. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2022. Вип. 55. C. 120–123.
Кость С. Жанрова парадигма творчості Карела Запа Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössissche Wissenschaft. 2021. Vol. 3№ 6, 2021. С. 31–35.
Кость С. Творчість Карела Запа 30–60-х років ХІХ століття з погляду літературної імагології. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 6 (34), vol. 1. S. 129–132.
Кость С. Націєтвірна суть творів Карела Запа на історичну тематику. Sciences of Europe. Prague, 2019. Vol. 3. № 38. P. 46–50.
Кость С. Концепція слов’янської взаємності: особливості сприйняття і тлумачення у слов’янському світі (40-і–70-і рр. ХІХ ст.). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія. Філологія. Одеса, 2017. Вип. 27. Т. 1. С. 14–18.

Навчально-методична робота
Кость С. Чеська мова для початківців: навчальний посібник. Львів: Видавництво ЛТЕУ. 2-е вид., 2020. 240 с.

Кость С. Друга іноземна мова (чеська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи (Тематичний блок: сфера послуг) для усіх спеціальностей. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 36 с.

Кость С. Друга іноземна мова (чеська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. 39 с.

Кость С. Тестові завдання для студентів денної форми навчання з дисципліни «Третя іноземна мова (чеська)» спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. 36 с.

Кость С. Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій для студентів спеціальності 081 «Право». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 57 с.
Кость С. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестові завдання  для студентів спеціальності 081 «Право». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 41 с.
Кость С. Українська мова (за професійним спрямуванням) Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 «Право» ОПП «Право» / С.Кость, В. Лисак, Д. Дубравська. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 57 с.

Підвищення кваліфікації
Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра слов’янської філології імені проф. І. Свєнціцького) (21.04.2021 – 21.06.2021)

Československý ústav zahraniční. Kurz českého jazyka. Česká republika, Praha. 1.07.2014–21.07.2014  r.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен