Лисак Віра Миронівна

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 515 тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91 e-mail:viralysak7@ukr.net

Короткі відомості:
У 1986 році закінчила філологічний факультет Львівського  державного  університету ім. І. Франка за спеціальністю: ,,Українська мова та література” дипломом з відзнакою. У 1991 році здобула другу післядипломну освіту за кваліфікацією: ,,Практичний психолог. Викладач психології”.
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистила у 1996 році на тему: ,,Педагогічні аспекти народного календаря бойків у виховному процесі сучасної школи”.

Загальний педагогічний стаж:  42 роки
Стаж роботи в ЛТЕУ: 26 років

Основні дисципліни, що викладає:
1.    Українська мова (за професійним спрямуванням).
2.    Практична стилістика (української мови)

Наукова діяльність:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7987-6096
Researcher ID: G-8118-2019  

Наукові інтереси: історія та теорія національного виховання галицької родини, основи педагогічної майстерності  в навчально-виховному процесі; проблеми лінводидактики та професійної комунікації.  

Наукові та навчально-методичні праці:
1.    . Лисак В. Лінгвокультурні символи української чарівної казки // Лисак В // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка: Серія педагогічна.   2018, № 6. – С. 13-21.
2.    Лисак В. М. Аспекти мовної компетенції товарознавця в сучасних реаліях / В.М. Лисак // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 06 грудня 2018 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. − 316 с. – С. 30-32.
3.    Лисак В. М. Педагогічна інноватика в сучасному процесі викладання мови у ВНЗ торговельно-економічного спрямування / В.М. Лисак // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 05 грудня 2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. − 214 с. – С. 25-28.
4.    Лисак В. Психолого-педагогічні аспекти девіантної поведінки підлітка у надзвичайних обставинах сучасного світу // Лисак В.   Педагогіка і психологія // Науково-методичний журнал. – 2019, № 8.    С. 155-165.
5.    Лисак В. Особливості родинного виховання у педагогічній концепції Івана Огієнка та їх актуальність у наш час // В. М. Лисак.  // Науковий збірник Кам’янець Подільського державного університету. Серія історична та філологічна. Випуск 2, 2020, с. 45  55.
6. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / В. М. Лисак. – Львів : Вид-во Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2020. – 280 с.
7. Українська мова (за професійним спрямуванням) / 2. Конспект лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  усіх спеціальностей. Львів : Вид-во Видавництво Львівського торговельно-економічного університету.  2020. – 103 с.
8. Практична стилістика / Конспект лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  усіх спеціальностей.  Львів : Вид-во Видавництво Львівського торговельно-економічного університету.  2020. – 103 с.
9. Лисак В. Лінгвостилістичні традиції Івана Франка в мовленнєво-дидактичній діяльності Таміли Панько.  // В. М. Лисак // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Іванівни Панько. –  Львів: Растр-7. 2021 – с. 47-57.
10. Лисак В .Аспекти дослідження змісту та форми галицької родини в історичній ретроспективі (у співаторстві з Дубравською Д. М. та Кость С. С.) // Вісник науки та освіти (категорія Б). Bulletin of Science and Education. / ISSN 2786-6165, DOI 10.52058. Випуск 1(7). – 2023. – С.445-459.
11.    Лисак В Психолого-педагогічні засади освітнього процесу у кризових та посткризових умовах (у співаторстві з Дубравською Д. М. та Кость С. С.) // Вісник науки та освіти (категорія Б). Bulletin of Science and Education. / ISSN 2786-6165, DOI 10.52058. Випуск 1(7). – 2023. – С.548-462.

Підвищення кваліфікації:
Львівський національний університет ім. Івана Франка (кафедра української мови імені професора Івана Ковалика) з 17 грудня 2020 р. по 17 лютого 2021 р. 180 год. / 6 кредитів; Тема: ,,Удосконалення мовно-стилістичних навиків дистанційного навчання”. Звіт про стажування
Сертифікат про участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві” (8 годин теорії та практики 2020 р.)
Участь у Всеукраїнській інтернет-конференції  18 травня 2019 року на тему: ,,Нова українська школа: досвід і перспективи”(свідоцтво № К7-125334). Керівник вебінару: Любов Цукор.
Перелік нагород та заохочень:
Нагороджена Почесною грамотою  за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі суспільно-громадській діяльності та з нагоди 204-річниці Львівського торговельно-економічного університету.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен