Мельник Максим Любомирович

Старший викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: maks3855@gmail.com

Короткі відомості:
Закінчив відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 році здобув кваліфікацію: "Магістр. Викладач англійської та іспанської мов і літератури".

Стаж роботи:
Загальний педагогічний стаж: 7 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 2 роки (з вересня 2021 року)

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-9096-3768

Основні дисципліни, що викладає:

  • Іноземна мова (англійська)

Сфера наукових інтересів:
Наукові інтереси охоплюють вивчення англійської та іспанської фахової термінології, вдосконалення викладання іноземних мов у вищій школі із застосуванням інноваційних технологій.

Навчально-методична робота:
1. Дистанційний курс з дисципліни «Іноземна мова» для студентів ОПП "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php.
2. Дистанційний курс з дисципліни «Іноземна мова» для студентів ОПП "Туризм" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php.
3. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» / Романчук Л.Є., Мельник М.Л.-Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. - 29с.
4. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / Романчук Л.Є., Мельник М.Л.- Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. - 29с.
5. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Митна справа» / Романчук Л.Є., Мельник М.Л.- Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. - 29с
6. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Романчук Л.Є., Мельник М.Л.- Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. - 29с.
7. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство і комерційна логістика» / Романчук Л.Є., Мельник М.Л.- Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. - 29с.
8. Романчук Л.Є. Іноземна мова(англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» / Романчук Л.Є., Децик Г.С., Мельник М.Л., Возняк Г.С. – Львів в-во ЛТЕУ, 2023. - 45с.

Підвищення кваліфікації:
1. 25.01.2023 р. Universal Design for Learning by Tyna Constantopoulou
2. 03.01.2023 р. Програма з елементами дуальної освіти.
3. 19.10.2020 р. Підвищення кваліфікації за програмою для викладачів англійської мови "Підготовка вчителя англійської мови до роботи з учнями в умовах комунікативно-діяльнісного підходу" (30год.навчання з використанням дистанційних технологій) Сертифікат ААО-4661

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен