Мокрівська Мар’яна Теодорівна

посада: викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: janamar.lviv@gmail.com

Короткі відомості:

Закінчила ЛДУ ім. Івана Франка за спеціальністю класична філологія й отримала кваліфікацію спеціаліста: “Філолог. Викладач класичних мов”.  
Загальний педагогічний стаж: 25 років  

Основні дисципліни, що викладає:
1. Латинська мова

Сфера наукових інтересів:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=pqSeyRMAAAAJ

Семантика прикметників у давньогрецькій мові, наративні моделі давньогрецького роману.

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 посібник з грифом МОН України і 3 переклади наукової і художньої літератури:

1.    Мокрівська М.Т. Прикметники на позначення рис характеру в давньогрецькому романі. // Наукові записки національного університету Острозька Академія». 2018. Випуск 1 (69). Частина 2. С. 43-46.
2.    Мокрівська М.Т. Структура наративу в романі Геліодора «Ефіопіка» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2016 – Випуск 11. – С. 95 – 101.
3.    Меліна Меркурі. Я народилася грекинею.// Переклад з грецької Л. Глущенко, М. Мокрівської, К. Паращак.   – Львів  2016.  – 290 с.
4.    Мокрівська М. Т. Семантична структура прикметників зі значенням «мудрий» у давньогрецькому романі. // Наукові записки національного університету Острозька Академія».  2016. Випуск 62. С. 237-240.
5.    З виступу грецького історика Міхаліса Варласа на презентації книги Валерія Томазова «Το γένος των Μαυρογορδάτων (Μαυροκορδάτων) στη Ροσική Αυτοκρατορία. Η ιστορία του γένους μέσα από έγγραφα και γεγονότα» (острів Хіос (Греція), 2 вересня 2011 р.) / Переклад з новогрецької Мар’яни Мокрівської// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 24: Генеалогія та геральдика. - Київ, 2014. – С. 179-186.
6.    Мокрівська М.Т. Ад’єктивна лексика на позначення понять «щасливий-нещасний» в давньогрецькому романі / М.Т. Мокрівська  //Мова і концептуальні картини світу. – Київ, 2012. − Вип. 39.− С.  93-98.
7.    Мокрівська М.Т. Семантична структура та сполучуваність прикметника χρηστός у давньогрецькому романі. // Науковий вісник Чернівецького університету: Романо - слов’янський дискурс. – Чернівці, 2011. – Вип. 565. – С.77-80.
8.    Pensa Latina: Навчальний посібник/ О.Вацеба, М.Мокрівська, І.Романюк, Х.Шпелик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 215 с. (з грифом МОН) – (У співавторстві).
9.    Лексико-семантичні та функціональні особливості прикметників зі значенням «мужній, хоробрий» у давньогрецькому романі. // Буковинський журнал. – Чернівці, 2009. - № 3-4. – С. 328 – 333.
10.    Семантична структура прикметника αγαθός у романі Геліодора «Ефіопіка». // Мовні і концептуальні картини світу. Збірки наукових праць. – Київ, 2002 –№ 6, кн. 2, с. 41-45.  

Підвищення кваліфікації:
1.    Стажування у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (березень – травень 2018 року)
2.    Програма підвищення кваліфікації викладачів грецької мови з країн Причорномор’я» (Педагогічний Інститут Кіпру, м. Нікосія, лютий – червень 2015 року)
3.    Міжнародна програма обміну викладачами  (Салоніцький унівепрситет ім. Аристотеля, Греція, листопад 2014 року)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен