Романчук Лілія Євгенівна

старший викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: roman4uk.liliya@gmail.com

Короткі відомості
Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом  за кваліфікацією: "Філолог. Викладач французької і англійської мов та літератури".

Загальний педагогічний стаж: 12 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 12 років

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-5946-0482

Основні дисципліни, що викладає

  • Іноземна мова (англійська)

Наукова діяльність
Наукові інтереси охоплюють вивчення англійської  та французької фахової термінології сфери економіки, вдосконалення в процесі “змішаного” та дистанційного викладання іноземних мов  із застосуванням інноваційних технологій.

Автор наукових праць, серед яких:
1.Романчук Л.Є. Застосування методу проєктів у вивченні іноземних мов у вищій школі / Л.Є. Романчук, Г.С. Децик, Г.С. Возняк // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 - 1339 p. – Р.648-650
2. Romanchuk L. Ye., Testing reading skills with the help of computer technologies / Detsyk H. S., Voznyak H. S., Romanchuk L. Ye., Soroka H. M. // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 - 1339 p. – Р.830-837
3. Романчук Л.Є. Інтерактивні платформи: «Padlet», «Jamboard», «Quizlet», особливості їх використання у процесі викладання іноземних мов / Г.С. Возняк, Г.С. Децик, Л.Є. Романчук // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 - 1339 p. – Р.848-851
4.Романчук Л.Є. Особливості вивчення іноземної мови дистанційно / Л.Є. Романчук, Г.С. Децик // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  528 с. – С. 522-524.
5. Романчук Л.Є. Les principes et les fonctions de la métaphore / Н.М. Демчук, Л.Є. Романчук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  528 с. – С. 510-511.
6. Романчук Л.Є. Розвиток навичок роботи з профорієнтованими текстами здобувачів вищої освіти першого рівня всіх спеціальностей ІЕФ / Г.С. Децик, Л.Є. Романчук, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  528 с. – С. 519-520.

Навчально-методична робота
1. Дубравська Д.М.  Іноземна мова (англійська) Shops and Shopping Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" ОПП "Міжнародна економіка" Дубравська Д.М.,  Децик Г.С., Романчук Л.Є.  –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
2. Сорока Г.М. “ Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання до практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент””/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
3. Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання до практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”ОПП “Товарознавство і комерційна логістика”/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
4. Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”ОПП “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
5. Романчук Л.Є.  Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного і підсумкового контролю знань і вмінь  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / Романчук Л.Є., Мельник М.Л. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
6. Романчук Л.Є.  Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного і підсумкового контролю знань і вмінь  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі ”/ Романчук Л.Є., Мельник М.Л. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
7. Романчук Л.Є.  Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та тестові завдання до поточного і підсумкового контролю знань і вмінь  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” ОПП “Товарознавство і комерційна логістика ”/ Романчук Л.Є., Мельник М.Л. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
8. Англійсько-український навчальний словник юридичної лексики / Н. В. Ковалик, Л. Є. Романчук. –  Львів: "Новий світ -2000", 2011. - С. 152
9. .Іноземна мова (англійська). Тестові контрольні завдання для студентів І курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки (за підручником “Profile”). Березюк О.А., Цюк О.А., Федун З.С., Романчук Л.Є. – Львів : Вид-во ЛКА, 2010. –42 с.;

Підвищення кваліфікації
1. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка; тема стажування – Викладання іноземної мови у вищих закладах освіти; період – 10.10.2022 – 02.12.2022; довідка № 2931-У; тривалість – 240 год. / 8 ECTS.
2. Участь у X International  Scientific and Practical Conference “Modern Research in World Science”. 25-27.12.2022; 24 год./ 0,8 ECTS
3. Всеукраїнська онлайн конференція з підвищення кваліфікації “Професійний розвиток педагогів в умовах сьогодення” Тема “Цифрові ресурси педагога. Створення відеопрезентацій, скрінкастів та інфографіки.”, 14-15 січня 2023р., 2 години (0,1 кредиту ЄКТС). ГО ІППО м.Київ, 15.01.2023р. Сертифікат учасника № 6760821109665
4. Всеукраїнська онлайн конференція з підвищення кваліфікації “Професійний розвиток педагогів в умовах сьогодення” Тема “STEM- технології.”, 14-15 січня 2023р., 2 години (0,1 кредиту ЄКТС). ГО ІППО м.Київ, 15.01.2023р. Сертифікат учасника № 6760821109666
5. Всеукраїнська онлайн конференція з підвищення кваліфікації “Розвиток комунікативної компетентності педагога. Специфіка та правила мовленнєвого спілкування у дистанційному навчанні”, 17-18 грудня 2022р. 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС). ГО “Платформа освіти”. Сертифікат учасника № 7370096542864395
6. Онлайн тренінг “Використання фото на заняттях з англійської мови”, 19 лютого 2022р. Рух. Освіта. Сертифікат учасника № 1332448040-350v
7. Вебінар “Креативні підходи викладання англійської мови”, 14 лютого 2022р., 1,5 години (0,05 ЕКТС). ТОВ “Нові освітні технології”, 14.02.2022р. Сертифікат учасника №0174-22 від 14.02.2022.
8. Конференція та підвищення кваліфікації “Сучасні підходи до якісного освітнього процесу”. Тема “Організація дистанційного та змішаного навчання”, 11-12 лютого 2022р., 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС). Онлайн середовище AtomsHub, м. Дніпро, 11.02.2022р. Сертифікат учасника № 3131547980320.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен