Сорока Галина Михайлівна

cтарший викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб.517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: soroka.halyna@ukr.net

Короткі відомості:
Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом  за спеціальністю: англійська мова та література (кваліфікація: “Філолог, викладач англійської мови та літератури”).

Сфера наукових інтересів: новітні тенденції у методиці викладання іноземної мови, формування професійних якостей у студентів через вивчення іноземної мови.

Загальний педагогічний стаж: 25 роки
Стаж роботи в ЛТЕУ:15 років

Основні дисципліни, що викладає
1.    Іноземна мова (англійська)
2.    Іноземна мова професійного спрямування (англійська)

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-8938-1971
Researcher ID: F-8722-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=U6Sw0GwAAAAJ

Займається науковою роботою в межах науково-дослідної теми кафедри іноземних мов: «Філологічні дослідження та їх застосування з прикладною метою»

Автор (співавтор) наукових праць, в т.ч. статей у фахових виданнях, тез доповідей; учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

1. Сорока Г.М.  Lingual and extra-lingual features of the English vocabulary  (стаття) /  Дубравська Д. М., Сорока Г. М. https://www.academia.edu/44744508/ 9 ст. 2020р. https://www.academia.edu
2.Сорока Г.М. Testing reading skills with the help of computer technologies/ H. S. Detsyk, H. S. Voznyak L. Ye. Romanchuk, H. M. Soroka // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (December 25-27, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. 1339 p 830-837
3. Сорока Г.М. Невербальні засоби спілкування у професійному мовленні/ Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01 червня 2022 р.  328 с. – С. 314-315.
4. Сорока Г.М. Розвиток навичок роботи з професійно орієнтованими текстами здобувачів вищої освіти першого рівня усіх спеціальностей ІЕФ/ Г.С. Децик, Л.Є. Романчук,  Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01 червня 2022 р.  328 с. – С. 317-319.
5. Сорока Г.М. A Study of the Phenomenon of Canadian English /  Dubravska D., Soroka H. / The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. – 1186-1194 рp.
6. Сорока Г.М. Кроскультурні комунікації в туристичній індустрії / Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021 р.  328 с. – С. 317-319.
7. Сорока Г.М. Метод Каллана: історія виникнення, позитивні та негативні аспекти, застосунок в сучасній методиці викладання іноземних мов / Г.С. Возняк, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021 р.  328 с. – С. 317-318.

Навчально-методична робота:
Сорока Г.М. – автор (співавтор) 39 навчально-методичних праць, в т.ч. 2 навчальних посібників. Розробник дистанційних курсів з дисциплін: «Іноземна мова (англійська)» для студентів І-ІІ курсів.
1. Сорока Г.М., Дубравська Д.М. Навчальний посібник. English of Hospitality Industry / Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Англійська мова  для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та спеціальності 242 «Туризм» / Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока Дубравська –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 210 с.
2. Сорока Г.М., Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., Децик Г.С.. Навчальний посібник. Basic English for Law Students / Англійська мова  для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» // Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М. Сорока,  Г.С. Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 318с.
3. Сорока Г.М., Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., Децик Г.С..  Методичні вказівки та  завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»  (на осові тематичного блоку «General Principles of Law») / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока, Г.С.Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 74с.   
4. Сорока Г.М., Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., Децик Г.С.. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»  (на осові тематичного блоку «Types of Law») / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока, Г.С.Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 73с.   
5. Сорока Г.М., Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., Децик Г.С.. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»  (на осові тематичного блоку «Criminal Procedure») / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока, Г.С.Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 46с.   
6. Сорока Г.М., Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., Децик Г.С.. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» ОПП «Право»  (на осові тематичного блоку «In the Courtroom») / Н.В. Ковалик, Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока, Г.С.Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 66с.   
7. Сорока Г.М., Дубравська Д.М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» ОПП «Право» /  Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока -  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 92 с.
8. Сорока Г.М. “ Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання до практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент””/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
9. Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання до практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”ОПП “Товарознавство і комерційна логістика”/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
10. Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”ОПП “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
11. Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП  “Митна справа ”/ Сорока Г.М., Романчук Л.Є. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 54 с.
12. Сорока Г.М., Децик Г.С.. Англо–український термінологічний словник–мінімум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1–2 курсів спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Г.М. Сорока, Г.С. Децик–  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
13. Сорока Г.М., Дубравська Д.М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм» /  Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока -  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 92с.
14. Сорока Г.М., Дубравська Д.М., Децик Г.С Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» /  Д.М. Дубравська, Г.М.Сорока, Г.С. Децик -   –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2023. – 92с.
15. Сорока Г.М. Методичні вказівки та  завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» – Львів, 2020. – 52с.
16. Сорока Г.М. Методичні вказівки та  завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» – Львів, 2020. – 48с.
17. Березюк О.А.,  Сорока Г.М Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-51с.   
18. Сорока Г.М., Березюк О.А.  Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та комерційна діяльність»/ - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-54с.   
19. Сорока Г.М. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання  напряму  підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-84с.   

Підвищення кваліфікації
1.    Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів 10 жовтня  2022р.- 02 грудня 2022 р. 240 год, 8 кредит у ЄКТС. Довідка ЛНУ ім. І. Франка № 2930-У
2.    X International Scientific and Practical Conference “Modern Research in World Science”. 25-27.12.2022; 24 год./ 0,8 credit ECT
3.    Alex Warren «No Word is an Island. The Importance of Word Partnerships». науково-методичний вебінар  26.05.22, National Geographic Learning; Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
4.    Julia Bodnar «Making Grammar Lessons Fun  and Effective». 27.05.22, TalkEn.Cloud; Cертифікат № WD2QGY-CE110006, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
5.    Tetiana Shelepko «Teaching Teens in Challenging Times». науково-методичний вебінар 28.05.22, Cambridge University Press, Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
6.    Diana Golovan «The Power of Authentic Content in the Primary Classroom». науково-методичний вебінар  31.05.22, National Geographic Learning; Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
7.    Tetiana Shelepko «Teaching Teens in Challenging Times». науково-методичний вебінар 10.06.22, Cambridge University Press, Certificate of Attendance,  2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
8.    Kate Lloyd «Особливості навчання англійської лексики професійного спрямування», 12.02.22, ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»,  сертифікат № DE-40-2810202115-23924, 2 год., 0,07 кредиту ЄКТС
9.    Семінар «Speakout», «London School of English Dinternal Education», Львів, 4 лютого 2020р.
10.    Факультет післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка, січень 2018.
11.    Методичний семінар ‘It’s on the tip of my tongue: word and memory” проводив провідний британський лінгвіст David Evans, 11 листопада 2012.
12.    Міжвузівський англомовний семінар ‘Modern approach to testing and assessment in EFL.  Person Test of English General (spoken part),  проводила представниця Світлана Малетич,  16 грудня 2011
13.    Семінар “Нові надходження з Oxford  Press University та можливості їх використання в навчальному процесі”, проведений представником Oxford  Press University  Сечивиця Л.М.  жовтень, 2011
14.    Стажування при кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2011 р

Організаційно-методична робота
З листопада 2020 року - Заступник завідувача кафедри іноземних мов з виховної роботи

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен