Возняк Галина Степанівна

старший викладач кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 517
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: voznyaks888(at)gmail.com

Короткі відомості
Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом  за спеціальністю: англійська мова та література (кваліфікація: “Філолог, викладач англійської мови та літератури”).

Загальний педагогічний стаж: більше 20 років
Стаж роботи в ЛТЕУ:з листопада 2020 року

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0004-2392-3657

Основні дисципліни, що викладає
1. Іноземна мова (англійська)
2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська)

Наукова діяльність

Дослідження та використання «дірект» методу у викладанні іноземної мови (англійської),  використання сучасних  технологій в процесі дистанційного викладання іноземної мови, мультикультурна освіта.

1. Voznyak H.S., Testing reading skills with the help of computer technologies / Detsyk H. S., Voznyak H. S., Romanchuk L. Ye., Soroka H. M. // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 - 1339 p. – Р.830-837
2. Возняк Г.С. Інтерактивні платформи: «Padlet», «Jamboard», «Quizlet», особливості їх використання у процесі викладання іноземних мов / Г.С. Возняк, Г.С. Децик, Л.Є. Романчук // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science”  SPC “Sci-conf.com.ua”, / Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor..  Lviv, Ukraine. December 25-27, 2022 - 1339 p. – Р.848-851
3.Ковалик Н.В. Англомовна наукова стаття як вид академічного письма. / Н.В. Ковалик, Л.М. Тимочко, Г.С. Возняк // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  С. 349-350.
4. Возняк Г.С. Метод Каллана: історія виникнення, позитивні та негативні аспекти, застосунок в сучасній методиці викладання іноземних мов / Г.С. Возняк, Г.М. Сорока // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021.  328 с. – С. 317-318.

Навчально-методична робота
1. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 56 c.
2. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073
«Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н. В. Ковалик, Л. М. Тимочко, Г. С. Возняк. –
Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 60
c.
3. Ковалик Н.В. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». / Н. В. Ковалик,
.4. Іноземна мова (англійська) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування", "Обліково-правове забезпечення управління бізнесом", "Діджитал облік та фінансовий менеджмент", "Управлінський облік та податковий консалтинг"./
»/Децик Г.С.Возняк Г.С.2023р
5.Іноземна мова (англійська) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва", "Фіскальне та митне адміністрування"./
Децик Г.С.Возняк Г.С.2023р
6.Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Інформаційні технології"./
Короленко М.О.,
Яремій Ю.О,Возняк Г.С. 2023 р
7. “Англійська мова. Shops and shopping. Навчальні завдання та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівня “бакалавр” І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей: 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування ” / Децик Г.С., Романчук Л.Є.,  Возняк Г.С. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2022. – 50 с.
8. Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (на прикладі тематичного блоку “At the Restaurant. Healthy Food”). / ст. викл. Сорока Г.М., доц. Дубравська Д.М., ст. викл. Возняк Г.С.. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 46 с.
9. N.B. Savina., N.I. They, H.S. Voznyak Logistic system of the country as an integrated economic structure. – Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : [зб. Наук.пр./гол.ред. Н34 Л.А. Янковська]-Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013
10. Ялинський Б.М канд. філос.наук. доц., Возняк Г.С.,  викладач Заріцька Н.М., Соціальна інженерія в структурі автомобільного транспорту:поняття, сутність, принцип діяльності та функції. –Львів 2012
11. Возняк Г.С. Методичні вказівки та  завдання для контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 « Транспортні технології»  (автомобільний транспорт)  – Львів, 2011. – 51с.

Підвищення кваліфікації
1.Стажування:
Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка; тема стажування – Викладання іноземної мови у вищих закладах освіти; період – 10.10.2022 – 02.12.2022; довідка № 2929-У; тривалість – 240 год. / 8 ECTS.
2.  X International  Scientific and Practical Conference “Modern Research in World Science”. 25-27.12.2022; 24 год./ 0,8 ECTS
3.Науково-методичний вебінар The 2021Quizlet for teachers checkpoint webinar 16.11.2021
Matthew Glotzbach Ouizlet CEO, certificate of completion.
4. Онлайн тренінг ‘Шляхи підвищення мотивації студентів вищих курсів: неординарні рішення від High Note’ Certificate. 26.10.2021 2 год, 0,07 кредит у ЄКТС. Методист ТОВ Дінтернал Ед’юкейшн Kris Kirby
5.Робота з вимогами та види тестування. Жовтень-листопад 2021  9 академічних годин (0,03 кредиту ЄКТС). Онлайн університет TOMMY
6. Вебінар: Створення навчальних вікторин у сервісі Quizizz. (Онлайн-середовище Inschool Hub,м.Полтава 25.06.21)Сертифікат учасника.
7. Storytelling на уроках: розповіді, що захоплюють.
Сертифікат учасника (Онлайн-середовище Inschool Hub,м.Полтава 26.06.21).
8. Tech Summer for Teachers Bootcamp (SoftServe, м. Львів 22.06.21). .
9.Онлайн майстер клас на тему «Як створити анімованого аватара та використовувати його у роботі вчителя» Сертифікат учасника (Громадська організація “ За якісну освіту”, м Київ 27.01.2021).
10. Онлайн тренінг на тему “Get prepared for external independent evaluation. Сертиікат учасника.(Тренінговий центр Олени Рочинської, м. Хмельницький 22-23.01.2021).
11. Онлайн тренінг на тему “Інтеграція елементів екзаменаційної підготовки до ЗНО з англійської в навчальну програму заздалегідь.”Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед'юкейшн, м. Львів 21.01.2021).
12. Науково-методичний вебінар “Model lesson “Get Smart Plus”” (MM Publication webinar 26.11.2020)
13. Науково-методичний вебінар “Як навчитися вчити онлайн?” (Кількість годин -6 02 кредиту ЄКТС., тренінговий центр СУТО 11.11.2020)
14. Науково*методичний вебінар “How to teach remotely with Start up Part 1” . (Trainer Ken Beatty 4th of May 2020)
15. Курси для викладачів іноземної мови “English as a life skill” 36-hour course at the Teacher Development Winter School (jointly organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine on 21-27 Січень 2017)
16. Науково методичний семінар “Teaching English communicatively: teacher talking time vs student talking time.” (Trainer: Anastasiya Biryukova. Вересень, 2013)
17. Науково-методичний семінар “How to teach for exams PTE General and young leaners.” (Dinternal/  Eric Young PTE Teacher Trainer, 24th March 2011)
18. Oxford teacher training- курс, організований видавництвом “Oxford University Press” та Міністерством освіти України. 2 березня 2000р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен