Михальський Юрій Володимирович

кандидат історичних наук, доцент
завідувач кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: myhalski@gmail.com

Рік народження – 1972

Науково-педагогічна біографія
У 1994 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Історія" і отримав кваліфікацію "Історик, викладач історії".
З 1998 р. працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії і політології.
З 2001 р. працював на посаді заступника декана товарознавчо-комерційного факультету університету, відповідав за організацію навчального процесу студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» і «спеціаліст» та виховну роботу.
З вересня 2015 року був завідувачем кафедри історії та політології. (Наказ №446/02 від 04.09.2015 р.)
З 1 жовтня 2019 року очолює кафедру історії і філософії.  (Наказ №183/02 від 01.10.2019 р.) У грудні 1998 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему "Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку ХХ століття (1902-1914)".
У квітні 2006 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Історія української державності.
2. Політологія.
3. Теорія та історія кооперації

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1504-2604
Researcher ID: F-1372-2019

Є автором 50 наукових публікацій. Серед них: Польська суспільність та українське питання в Галичині в період сеймових виборів у 1908 р. (З історії польсько-українських стосунків). — Львів, 1997. — 46 с.; Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914). — Львів, 2002. — 166 с.; Становище та перспективи розвитку української кооперації в умовах глобалізації та світової економічної кризи. – Вісник ЛКА. Серія – гуманітарні науки.– Львів, 2009. – Випуск 8; Причини та національний характер селянських страйків у Галичині в 1902 році. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 33-38.; Москвофіли та український національний рух у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: погляд крізь призму сучасності. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2010. – Вип. 9. – С. 10-14.; Генеза української національної кооперації Наддніпрянщини (на прикладі «Дніпросоюзу»): історико-ідеологічний аспект. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2011. – Вип.10. – С. 250-263 (у співавторстві). Співавтор монографій: Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення: монографія / За заг. ред. С. Гелея. –  Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.; Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, Т. В. Голдак-Горбачевська // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с.

Протягом 2018-2022 рр.:
Наукові статті:
 
1. Mykhalskyi Yurii. Activity Petro Bubela’s at the final stage of the struggle for Ukrainian statehood / Prokip Andrii, Mykhalskyi Yurii, Kendus Oleksandra, Klok Vasyl // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2022. Вип. 1 (46). – С. 34-40. (Категорія «Б», Індексується: Index Copernicus International, Crossref, Google Scholar, National Library of Ukraine Vernadsky, Open Ukrainian Citation Index (OUCI)).
2. Михальський Ю. Українсько-російська війна: національно-культурний, економічний та геополітичний контексти / Миронова М. І., Михальський Ю. В. // Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. –  Випуск 22. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. – С. 195-200.
3. Михальський Ю. Одеський «Листопадовий Чин» отамана Петра Бубели / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Військово-науковий вісник. ‒ Випуск 37. – Львів: НАСВ, 2022. – 80-97. (Категорія «Б», Індексується: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Cross Ref, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb), ERIH PLUS, World Cat).
4. Михальський Ю. Предмети зброї, елементи спорядження та обмундирування з приватної збірки Зигмунта Розвадовського у музейних колекціях / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Військово-науковий вісник. ‒ Випуск 36. – Львів: НАСВ, 2021. – 245-258. (Категорія «Б», Індексується: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Cross Ref, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb), ERIH PLUS, World Cat).
5. Михальський Ю. Три судові процеси Петра Бубели / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Щур Б. В., Кельман М. С., Котуха О. С. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 10. – С. 16 -23. – (Юридичні науки). (Категорія «Б», Індексується: Vernadsky National Library, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, ROAD, WorldCat).
6. Михальський Ю. Львівська освіта та музейні збірки міста наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Pedagogika. Studia i Rozprawy. – T. XXX. – Częstochowa, 2021. – s. 143–154.
7. Михальський Ю. Зразки зброї, елементів озброєння часу польсько-російської війни 1920 року з колекцій Національного музею імені короля Яна ІІІ та Львівського історичного музею / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Військово-науковий вісник. ‒ Випуск 34. – Львів: НАСВ, 2020. – 149-160. (Категорія «Б», Індексується: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Cross Ref, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb), ERIH PLUS, World Cat).
8. Михальський Ю. Формування ідеї українського інституціоналізму в національній кооперативній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ю. Михальський, М. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 16. - Львів, 2019. – С. 152 -157.
9. Михальський Ю. Соціальне партнерство в туризмі: детермінанти та соціально-економічні механізми розвитку за сучасних умов / Миронов Ю, Михальський Ю. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2018. – Вип. 56. – С. 55-59.
10. Михальський Ю. Екскурсійно-туристична робота у навчально-виховному процесі Рогатинської гімназії (1909-1914 рр.)/ Михальський Ю,  Прокіп А. // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 157-161.
11. Михальський Ю. Соціологічний аспект естетичної культури / Михальський Ю,  Кендус О. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія - гуманітарні науки. - Вип. 15. - Львів, 2018. – С. 235 -141.

Участь у наукових конференціях:
1.  Михальський Ю. Праця Петра Бубели над розвитком кооперації Львівщини та Одещини на поч. ХХ ст. / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Матеріали Міжнародної щорічної наукової конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 1-2 червня 2022. –  С. 471-472.
2. Михальський Ю. Шаблі козацької доби з XVII століття: збірка Львівського історичного музею / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 400-річчя Хотинської битви 1621 року). - Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 22 жовтня 2021. - С. 97-101.
3. Михальський Ю. В. Гімн України: європейська традиція слов’янського відродження / Ю. В. Михальський // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021.   С. 268-269.
4. Михальський Ю. В. Час збирати каміння. Про діяльність кафедри історії і філософії в роки незалежності України / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства, приурочена до 80-ліття від дня народження професора Степана Гелея». - Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 21 травня 2021. – С. 89-94.
5. Михальський Ю. Крим – Україна: історія та сьогодення / Ю. В. Михальський, О. З. Кендус // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020.  С. 314-316.
6. Михальський Ю. Реєстрове козацтво: формування нової державотворчої еліти українців у часи польського завоювання / Кендус О., Михальський Ю. // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда: ЛТЕУ, 29 червня 2019 р. – С. 53-56.

Навчально-методична робота
Підготовлено та видано 100 навчально-методичних розробок, серед них:
1. Історія української державності: навчальний посібник / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська,  О. З. Кендус, Ю. В. Михальський; за ред. проф. С. Д. Гелея.]. –  Львів: Растр-7, 2022. – 412 с.
2. Історія української культури: навчальний посібник / [С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 320 с.
3. Культурологія : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський та ін.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
4.    Історія української культури: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 164 с.
5.    Теорія масової інформації: конспект лекцій / [С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 152 с.
6.    Теорія та історія кооперації: конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська О. З. Кендус, В. І. Клок, Ю. В. Михальський]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 128 с.
7.    Політологія : конспект лекцій / [уклад.: С. Д. Гелей, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська,]. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 160 с.
8.    Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій/ [Ю. В. Михальський, Т. В. Голдак-Горбачевська, В. І. Клок, О. З. Кендус]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 136 с.
9. Історія української державності: конспект лекцій / [уклад. С. Д. Гелей, Т. В. Голдак-Горбачевська, О. З. Кендус, Ю. В. Михальський]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 248 с.
10.    Дистанційний курс з дисципліни «Історія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv. ua/enrol/index .php?id=512
11.    Дистанційний курс з дисципліни «Історія української державності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/corse/view.php
12.    Дистанційний курс з дисципліни «Теорія та історія кооперації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1. Завідувач кафедри історії і філософії.
2. Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.
3. Член Вченої ради юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації
1. Онлайн-курс ГО «Прометеус»: «Наукова комунікація в цифрову епоху», сертифікат від 18.01. 2021 р. (90 год. 3 кредити ЄКТС).
2. Онлайн-курс ГО «Прометеус»: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», сертифікат від 20.05. 2022 р. (60 год. 2 кредити ЄКТС).
3. Онлайн-курс ГО «Прометеус»: «Критичне мислення для освітян», сертифікат від 22.05. 2022 р. (30 год. 1 кредит ЄКТС).
4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар): «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom  та Moodle» 23.05. 2022 р. (45 год. 1,5 кредити ЄКТС).

Перелік нагород та заохочень
1.Грамота Львівської обласної ради (2016 р.).
2.Грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України (2019 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен