Пігош М.А.

старший викладач кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: pigoshmm73@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія
У 2000 році закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Філософіяˮ і отримав кваліфікацію “Філософ. Магістр філософіїˮ.
2000-2004 рр. - навчання в аспірантурі.
З 2005 р.- працював асистентом і старшим викладачем кафедри філософії і культури.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – старший викладач кафедри історії і філософії.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Філософія.
2. Логіка.
3. Культурологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7802-0755
Researcher ID: F-9179-2019

Автор та співавтор більш як 40 наукових публікацій. Серед них: Ісихазм у творчості Паїсія Величковського // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2003. Вип. 5. – С. 165-173; Моральний ідеал у поглядах Паїсія Величковського // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 24. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2004. – С. 119-125; Філософія неоплатонізму та її вплив на вчення Паїсія Величковського // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 14 / Відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К.: Віпол, 2004. – С. 29-35; Паїсій Величковський і його ставлення до філософії // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2005. Вип. 7. – С. 122-131; Неоплатонізм в українській філософській думці // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 7. – С. 104-108; Антропологічний характер релігійно-філософського вчення Паїсія Величковського // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2011. – Вип. 54. – С. 153-161; Паїсій Величковський та святоотецька антропологія Східної патристики // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 122 (7). – 452 с. – С. 269-273.

Протягом 2018-2022 рр.:
Наукові статті:
1. Пігош М. А. Методи насадження марксистської філософії в Галичині у 20 – 30-х роках XX століття / І. В. Козій, М. А. Пігош, І. С. Козій // Науково-теоретичний альманах «Грані» - 2022. Т. 25, № 1. – С. 51-57.
2. Пігош М. А. Онтологічно-логічні аспекти неоплатонізму та його вплив на українську філософію / Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Пігош М. А. // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№ 4). Ч. 2. Філософські науки. – 204 с. – С. 173-176.
3. Пігош М. А. Філософсько-релігійні погляди професорів Києво-Могилянської академії / Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Пігош М. А. // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. – 219 с. – С. 160-165.
4. Пігош М. А. Криза свідомості раціонально-логічної парадигми: екзистенційно-персоналістський аспект / Тімченко О. П., Козій І. В., Пігош М. А. // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 2. Філософські науки. – 246 с. – С. 170-173.
5. Пігош М. А. Логіко–філософські особливості теорії пізнання у вітчизняній філософії як специфіка українського менталітету / Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Пігош М. А. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137 (10). – 422 с. – С. 226-231.
6. Пігош М. А. Логіка дискурсу М. Бердяєва / Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Пігош М. А. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 133 (6). – 329 с. – С. 161-165.

Участь у наукових конференціях:
1. Пігош М. А. Цінності в системі буття людини / М. А. Пігош // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  С. 482-483.
2. Пігош М. А. Прогрес і глобальні проблеми сучасності / М. А. Пігош // Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства", 20 квітня 2022 р. / за ред. Л. В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 168-170.
3. Пігош М. А. Доказовість – основна умова правильного логічного мислення / М. А. Пігош // Сучасні напрямки розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – С. 287-289.
4. Пігош М. А. Спілкування та навчальний процес / М. А. Пігош // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці", 23 квітня 2021 р. / за ред. Л. В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 151-153.
5. Пігош М. А. Специфіка та роль аналогії в науці / М. А. Пігош // Сучасні напрямки розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 320-322.
6. Пігош М. А. Мозаїка духовності та віри / О. П. Тімченко, М. А. Пігош // Materials of the XVI International scientific and practical Conference Modern european science – 2020 , June 30 – July 7, 2020: Sheffield. Science and education LTD. – P. 62-64.
7. Пігош М. А. Полівекторність демаркації знань у філософії науки / О. П. Тімченко, М. А. Пігош // Материали за XVI международна научна практична конференция, Найновите постижения на европейската наука – 2020, 15-22 юни 2020 г.: София.«Бял ГРАД-БГ». – С. 3-5.
8. Пігош М. А. Обґрунтування в системі епістемічного антифундаменталізму П. Феєрабенда / О. П. Тімченко, М. А. Пігош // Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Dny vědy», Volume 4 : Praha. Publishing House «Education and Science», 2020. – S. 96-98.
9. Пігош М. А. Екзистенційний вимір суб’єктивності / О. П. Тімченко, М. А. Пігош // Materialy XVI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2020», Volume 6 Przemysl: Nauka i studia. – S. 3-5.
10. Пігош М. А. Аксіологічний вимір людського буття в творчості М. Бердяєва / О. П. Тімченко, М. А. Пігош // Materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2019», Volume 13 : Praha. Publishing House «Education and Science». – S. 8-10.

Навчально-методична робота
Підготовлено та видано 80 навчально-методичних розробок, серед них:
1. Філософія права : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. М. Олашин, М. А. Пігош]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 204 с.
2. Філософія : навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош, А. В. Шевчук; [за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 256 с.
3. Культурологія : навчальний посібник / [О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін.; за ред. проф. О. П. Тімченка]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 304 с.
4. Філософія права: конспект лекцій / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 126 с.
5. Філософія: конспект лекцій / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 88 с.
6. Дистанційний курс з дисципліни «Філософія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=685
7. Дистанційний курс з дисципліни «Логіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=564
8. Дистанційний курс з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=783

Організаційно-методична робота
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка кафедри історії і філософії “Історико-філософський гурток” (наказ ректора № 758/03 від 27.12.2019 р.).

Підвищення кваліфікації
1. Стажування шляхом участі у VII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства», сертифікат № 4-2022/132 від 20.04. 2022 р. (60 год. 2 кредити ECTS).
2. Prometheus –платформа онлайн-освіти в Україні. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», сертифікат від 05.09. 2021 р. (60 год. 2 кредити ЄКТС).
3. Стажування шляхом участі у VI-й Міжнародній науково-практичній конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці», сертифікат № 4-2021/124 від 23.04. 2021 р. (60 год. 2 кредити ECTS).
4. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра філософії мистецтв (08.10.2018 р. – 17.11.2018 р.). Тема “Підвищення науково-педагогічної майстерностіˮ. (Довідка № 4871-В від 20.11.2018 р.).

Перелік нагород та заохочень
Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р., 2020 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен