Хінальська Тетяна Романівна

старший викладач кафедри харчових технологій

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 106
e-mail: tanja.sadniska@gmail.com

Короткі відомості
Закінчила Львівський технікум промислової автоматики (1996 р.) за спеціальністю “Виробництво електронно-обчислювальної техніки”, здобула кваліфікацію техніка-електроніка (диплом ІЕ № 004064); Львівська комерційна академія (2001 р.) за спеціальністю “Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами“, здобула кваліфікацію товарознавець-комерсант (диплом ВК №15530084).
Викладає наступні дисципліни:

  • Безпека життєдіяльності та охорона праці

Коло наукових інтересів: Проблеми безпеки життєдіяльності, проблеми охорони здоров’я і безпеки людини у навколишньому середовищі, способи ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій, сучасний стан охорони праці.

Є автором  наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників:
1.Безпека життєдіяльності. Частина 1. Яцишин Б.П.,Породко І.Г.,Садніцька Т.Р. Львів: В-тво ЛКА, 2012 р. .
2.Цивільний захист: навч. посібник/ Я.П. Скоробогатий, Т.Р. Садніцька , В.О. Василечко, І.Г. Породко.- Львів: В-тво ЛКА, 2015 р. - 368 с .

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/ 0000-0002-6969-3410
Researcher ID: G-2394-2019

Свою наукову діяльність Хінальська Т.Р. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри харчових технологій, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах.

Наукові публікації
1.Хінальська Т. Р Породко І.Г., Екологічна безпека при плануванні та забудові міст України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19. –114 с. – (Технічні науки). –С.  109 — 112.  
2. Хінальська Т. Р. Екологічні аспекти при розбудові міст України. International Multidisciplinary Conference “Key issues of education and sciences. Development prospects for Ukraine and Poland”. Volume 5. Stalova Wola, 2018. 81-85 p.
3.Хінальська Т.Р. Інноваційні методи при вивченні безпеки життєдіяльності. Scientific and pedagogic internship ""Challenges of modernization of atural sciences education in Ukraine and EU countries"": Internship proceedings, Sadomierz, 2018, 14-17 pages.
4.Хінальська Т.Р., Яцій З. Сміттєва проблема великих міст, та шляхи вирішення. Materialy XV Migdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2019”, Przemysl ,7-15 grudnia 2019 roku:Budownictwo architektura. Techniczne nauki. 15-18s
5. Хінальська Т.Р., Заверуха О.М., Садніцький М.Л.  Екологічно чисті будівельні матеріали - основа сучасного будівництва. Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні технології. Прага, Чеська Республіка 27–28 грудня 2019 р.International scientific and practical conference “Science, engineering 2023рand technology:global and current trends”,27-30p
6.Заверуха О. М., Хінальська Т. Р., Скоробогатий Я. П. Екологічні аспекти використання фенолформальдегідних смол у громадському будівництві. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л. В.,Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно економічного університету, 2020. – Вип. 23. – 79-88 с. – (Технічні науки).
7. Заверуха О. М., Хінальська Т. Р., Скоробогатий Я. П. Про екологічні аспекти використання фенолформальдегідних смол у виробництві ламінованих деревостружкових матеріалів. Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (18-19 червня 2020 р.) – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. - С. 344-346
8. Хінальська Т.Р. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної безпеки / Т.Р. Хінальська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021.  328 с. – С. 307-309.
9. Хінальська Т.Р. Проблеми забезпечення безпеки праці працівників харчової промисловості./ Т.Р. Хінальська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2022.  – С. 361-362.
10. Хінальська Т.Р. Виробничий травматизм: основні причини та шляхи запобігання. // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали IVМіжнародної наукової конференції, м.Вінниця, 16 грудня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. — 159-161с.
11. Аналіз статистичних даних щодо травматизму серед працівників та здобувачів закладів освіти. Т.Р. Хінальська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня

Участь у конференціях
Хінальська Т.Р. є одним з організаторів щорічної міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія і здорове покоління» ;
Робота у складі організаційного комітету II науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Захищене та здорове  покоління»

1.    Хінальська Т.Р., Яцій З. Сміттєва проблема великих міст, та шляхи вирішення. Materialy XV Migdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2019”, Przemysl ,7-15 grudnia 2019 roku:Budownictwo architektura. Techniczne nauki. 15-18s
  2.  Хінальська Т.Р., Заверуха О.М., Садніцький М.Л.  Екологічно чисті будівельні матеріали - основа сучасного будівництва. Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні технології. Прага, Чеська Республіка 27–28 грудня 2019 р.International scientific and practical conference “Science, engineering and technology:global and current trends”,27-30p
3.    Заверуха О. М., Хінальська Т. Р., Скоробогатий Я. П. Про екологічні аспекти використання фенолформальдегідних смол у виробництві ламінованих деревостружкових матеріалів. Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (18-19 червня 2020 р.) – Львів : вид-во Львівського т 4.Хінальська Т.Р., Інноваційні підходи в освіті. Всеураїнська наукова онлайн онференція 8-9 жовтня 2021 р. Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "Atoms HUB",орговельно-економічного університету, 2020.

Навчально-методична робота
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» ОПП «Право». ‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». ‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» ОПП «Право». ‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». ‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.
Хінальська Т. Р. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм»‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 112 с.інальська Т.Р. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. –616 с.

Організаційно-методична робота

  • Завідувач лабораторії кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища (хімії і фізики).
  • Керівник наукового гуртка «Інноваційний розвиток харчових технологій та сучасні аспекти життєзабезпечення людини» Студенти гуртка приймають активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.
  • Секретар погоджувальної комісії з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, законності, правопорядку та депутатської етики

Підвищення кваліфікації
1. Гуманітарно-природничий університет в Сандомирі (м. Сандомир, Республіка Польща), 03.12.2018 р. по 14.12.2018 р. Тема «Проблеми модернізації природничої освіти в Україні та в країнах ЄС», 5 кредитів (180 год) Сертифікат, наказ № 289/02 від 09.11.2018 р.
2.Вебінар «Небезпеки для здоров’я влітку. Як надати першу медичну допомогу», на платформі «MCFR Охорона праці» Видавництво поєднує законодавство та практику, досвід українських експертів та світові технології. Сертифікат від 9.07.2020
3. Тренінг «Комунікативна компетентність через призму навчання online» 26-27 жовтня 2020 р. Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "Atoms HUB", 0,2 кредити (6 годин) Сертифікат від28.10.20 р.
4.Тренінг «Професійна компетентність педагога. Методи удосконалення фахових знань.»Сертифікат №3720822805260 від 9.10.2021 (15 годин,0,5 кредиту) Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "Atoms HUB"
5.Вебінар «Що має робити інженер з охорони праці наприкінці року», на платформі «MCFR Охорона праці» Видавництво поєднує законодавство та практику, досвід українських експертів та світові технології. Сертифікат від 14.12.2021
6.Навчання за програмою для викладачів та посадових осіб з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.. Посвідчення № 186-22-4. Дата видачі: 8.04.2022 р
7.Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,
3-19 липня 2022 р через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася: застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві
СЕРТИФІКАТ Виданий 19.07.2022 Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
8.Підвищення кваліфікації «Креативність у викладанні під час війни» СЕРТИФІКАТ Виданий 19.07.2022  (0, 2 кредити ЄКТС).
9.Цифрова трансформація вищої освіти Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ, з 1 квітня 2023 року по 12 травня 2023 року, СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації серія ПК № 24366800/000327-23 Кількість годин - 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
10. Навчання за пограмою: «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі» Львівський національний університет імені Івана Франка,24-28 квітня 2023р. Сертифікат ПН 2070987/000340-23, 1 кредит (30 год).

Перелік нагород та заохочень

  • Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.).
  • Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен