Назар Мар’яна Ігорівна

Назар Мар’яна Ігорівна кандидат технічних наук, доцент

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 308
роб. тел.: +38 (032) 295-85-89
e-mail: nazar-mariana@ukr.net

Короткі біографічні відомості.
Освіта: вища: закінчила Львівський держаний  коледж харчової і переробної промисловості (2001р.) за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» здобула кваліфікацію техніка-технолога; Національний університет харчових технологій  (2003р.) здобула кваліфікацію бакалавра з технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів і харчоконцентратів; Національний університет харчових технологій (2004р.) здобула кваліфікацію спеціаліста з технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів і харчоконцентратів; Національний університет харчових технологій  (2009р.) здобула кваліфікацію магістра з технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів і харчоконцентратів.
У 2018 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальністю «Технологія харчової продукції» на тему: «Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами»  у Національному університеті харчових технологій (НУХТ).

Наукова діяльність

ОRCID ID https://orcid.org/0000-0002-4518-6115

Статті:
Tetiana Sylchuk, Vira Zuiko, Mariana Nazar, Vita Tsyrulnikova, Olena Tyshchenko, Olga Pushka, Oksana Kyrpichenkova, Oleg Bortnichuk. Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough for restaurant business establishments// Journal of Hygienic Engineering and Design - JHED and NUTRICON 2021 are published in JHED Vol. 35.

Участь у міжнародних конференціях
1.    Технології безглютенових борошняних страв і кулінарних виробів / Назар М. І., Петришин Н.З. МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» - м. Львів ЛТЕУ, 18-19 червня 2020 р.
2.    Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів з використанням фітокомпозицій / Назар М. І., Петришин Н.З. // МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, Д.Т.Н., ПРОФЕСОРА ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА СИРОХМАНА «Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення» - м. Львів ЛТЕУ, 25 вересня 2020р.
3.    Удосконалення технології сирних десертів / Назар М. І., Петришин Н.З. // VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ «Інновації  в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» - м. Львів ЛТЕУ, 03 грудня 2020р
4.    Назар М. І. Система харчової безпеки HACCP в закладах ресторанного господарства / Н. З. Петришин, М.І. Назар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення". (2-3 червня 2021 р.). Львів ЛТЕУ, 2021. С. 197.
5.    Назар М. І. Дослідження комплексоутворювальної здатності хлібобулочних виробів із харчовими волокнами / Н. З. Петришин, М.І. Назар // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи» (30 вересня 2021р) Львів, НДЕКЦ МВС, с.125.
6.    Назар М.І., Кіх А.В. Розширення  асортименту   хлібобулочних виробів з суміші  житнього та пшеничного борошна у закладах ресторанного господарства./ Назар М.І., Кіх А.В// Міжнародна студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи» 12 квітня2022р. м Київ
7.    Назар М.І. Оптимізація нутрієнтного складу борошняних виробів та страв /Назар М.І./ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» 1-2 червня 2022м. Львів
8.    Петришин Н. Сучасні інновації нутріціології / Наталія Петришин, Мар’яна Назар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовт. 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 186-187.
9.    Петришин Н. Сучасні інновації нутріціології / Наталія Петришин, Мар’яна Назар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовт. 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 186-187.

Навчально-методична робота
1. Назар М.І. Методичні вказівки, завдання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Товарознавство сировини» для студентів-заочників спеціальності  та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» / укладачі: к.т.н. М.І. Назар, Бєлєвцева О.П., викладачі ЛФКХПП  НУХТ, 2020, - Львів: ЛФКХПП НУХТ, 2020. – 43с.
2. Технологія хлібопекарського виробництва:  Методичні вказівки до виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізація «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» денної і заочної форм навчання / Уклад.: В.П. Рак, У.І. Маланюк, М.І. Назар, ― Львів: ЛФКХПП НУХТ, 2020. – 71с.
3. Конспект лекцій до розділу «Виробництво мармеладно-пастильних виробів», для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 181 «Харчові технології» спеціалізації 181. «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових  концентратів» укладачі: Бєлєвцева О.П., к.т.н. М.І. Назар, викладачі ЛФКХПП  НУХТ, 2021.- 48с..
4. Технологія хлібопекарського виробництва: Методичні вказівки до виконання розділу «Розрахунок виходу виробів» у курсовому і дипломному проєктах для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізація «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» денної і заочної форм навчання / Укладачі.: викладачі ВСП Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ к.т.н, доцент  В.П. Рак,    к. т. н.  М. І. Назар ― Львів: ЛФКХПП НУХТ, 2020. – 24c.
5. Назар М.І. Конспект лекцій до розділу  «Виробництво борошняних кондитерських виробів», для студентів  денної  та заочної форми навчання спеціальності: 181 «Харчові технології» спеціалізації «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» Укладач.: викладач ВСП Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ,    к. т. н.  М. І. Назар ― Львів: ЛФКХПП НУХТ, 2020. – 98c.
-    6. Назар М.І. Інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технохімічний контроль галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» денної та заочної форм навчання. Укладачі.: викладачі ВСП Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ к.т.н, доцент  В.П. Рак,    к. т. н.  М. І. Назар ― Львів: ЛФКХПП НУХТ, 2020. – 24c.

Підвищення кваліфікації
Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти з 08.02.2021 по 04.06.2021р.  № СП 35830447/0697-21.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен