Ощипок Ігор Миколайович

Доктор технічних наук, професор;
професор кафедри харчових технологій

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 308
роб. тел.: +38 (032) 295-85-89
e-mail: him1960@ukr.net

Короткі біографічні відомості

Освіта вища: у 1984 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю “Лісоінженерна справа” з кваліфікацією “інженер-технолог”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему „Науково-практичні основи модернізації технологічних потоків цехів первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів” захистив у 2008 році в Одеській Національній академії харчових технологій.

Досвід роботи у Вищих навчальних закладах освіти понад 30 років.

Ощипок Ігор Миколайович доктор технічних наук, академік, дійсний член академії по відділенню “Технології харчової промисловості” Української технологічної академії, професор, працює у Львівському торговельно-економічному університеті з вересня 2011 р. Очолив новостворену кафедру харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу, яка була реорганізова у кафедру харчових технологій, до січня 2024 року.

Опублікував 382 наукові та навчально-методичні праці, у тому числі має 65 патентів на винаходи і корисні моделі. Видав 11 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та Університету, 2 одноосібні монографії, значну кількість наукових статей у фахових виданнях України та зарубіжних країн, які стали науково-методичною основою реалізації навчального процесу. Ощипок І. М. багато уваги приділяє постійному вдосконаленню навчального процесу, впровадженню інноваційних форм і методів навчання.

Проведена значна робота з акредитації і ліцензування:

– 2012 р. акредитована спеціальність "Готельна і ресторанна справа" ОС "бакалавр", і ліцензована спеціальність "Готельна і ресторанна справа" ОС "спеціаліст" і "магістр";

– 2013 р. – акредитована спеціальність "Готельна і ресторанна справа" ОС "Магістр";

– 2019 р. – акредитована спеціальність "Харчові технології " ОС "Бакалавр" і ОС "Магістр";

Здобутки І.М. Ощипка відзначені у Всеукраїнських виданнях "Науковці України – еліта держави" Т. ІІІ, с. 223. Видавництво Логос Україна, Київ – 2014 і у книзі "Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації". Довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів, науковців, наших сучасників, людей з величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. ІІІ т. К:, 2014.– с. 102.

Основні освітні компоненти, що викладає

  • Автоматизація виробничих процесів
  • Основи автоматизованого проєктування
  • Оптимізація технологічних процесів
  • Інноваційні ресторанні технології
  • Проєктування харчових підприємств.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-5427-3376
Researcher ID: F-4641-2019

Статті:

1.       Ощипок І.М. Модель процесу тепломасопереносу при конвективному сушінні м'ясних виробів./ І.М. Ощипок // Наукові праці ОНАХТ. Т.83. Вип. 1. Одеса 2019. –С. 147-151.

2.       Ощипок І.М. Збагачення харчової сировини інгредієнтами для створення продуктів здорового харчування / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – С. 44-51. – (Технічні науки).

3.       Ощипок І.М. Визначення динаміки руху рідини у транспортуючих мережах молочної галузі./ І.М. Ощипок, Х.Ю. Кравченюк, І.Я. Стадник // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – С. 29-33. – (Технічні науки).

4.       Ощипок І.М. Перспектива інвестиційної діяльності у готельному бізнесі України/ І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. – С. 26-32. – (Економічні науки).

5.       Ощипок І. М. Інформаційна інфраструктура регіону як засіб забезпечення розвитку підприємств сфери обслуговування /І. М. Ощипок, Г. Б. Лоїк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 58. – С. 69-75 (Економічні науки).

6.       Ощипок І. М. Оптимізація ефективності транспортної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства /І.М. Ощипок, Л. Й. Онишко, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 25. – С. 77-81. (Підприємництво і торгівля).

7.       Ощипок І. М. Розширення сировинної бази підприємств для розробки м'ясних виробів / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С. 97-101. Технічні науки.

8.       Ощипок І. М. Сучасні підходи до використання електронних курильних пристроїв та кальяну в закладах ресторанного господарства / І. М. Ощипок // Зб. наук. праць "Підприємництво і торгівля" – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 26. – С. 76-81.

9.       Ощипок І. М. Специфіка функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах d-господарювання / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 59. – С. 83 – 89.

10.    Ощипок І. М. Технологічні режими безпечної обробки м’ясної сировини під вакуумом / І.М. Ощипок // Наукові праці – К.: НУХТ, 2020. Том 26, № 5 – С. 123-129.

11.    Ощипок І. М. Компетентнісний підхід в стимулюванні працівників за інноваційну діяльність / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету Збірник наукових праць – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.-Вип. 61.- С. 43-50.

12.    Ощипок І. М. Математичне моделювання дії теплового випромінювання на термічну обробку ковбасних батонів / І. М. Ощипок // Наукові праці, Том 84, випуск 1. Одеська національна академія харчових технологій Odessa National Academy of food Technologies Scientific works Oдесса 2020. С. 44-47.

13.    Ощипок І. М. Технологія хімічного синтезу модифікованих крохмалів харчової промисловості / І. М. Ощипок, М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 25. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 82-88.

14.    Ощипок І. М. Застосування композитних борошняних сумішей у виробництві ковбас функціонального призначення / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 25. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 74-81.

15.    Ощипок І.М. Застосування абсорбційної ІЧ-спектроскопії для виявлення складу димо-повітряної суміші горіння деревини при копченні м’ясних виробів/ І. М. Ощипок// Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса: Наукові праці, 2021.– Том 85, випуск 1.– С.89-94.

16.    Ощипок І.М. Удосконалення конструкції циліндро-поршневої групи компресорних машин харчової промисловості / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 26. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 51-56.

17.    Ощипок І.М. Оптимізація асортиментної програми виготовлення продукції харчових підприємств із наявної сировини/ І. М. Ощипок// Підприємництво і торгівля. №28, 2021–С.66-72

18.    Ощипок І.М. Передумови ефективного розвитку підприємств харчової промисловості/ І.М. Ощипок, Р.О. Бліщ // Підприємництво і торгівля. №29, 2021. – С.41-47.

19.    Ощипок І.М. Формалізація опису ходу функціонування роботизованих ділянок у виробничих процесах ресторанного бізнесу / І. М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 27. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 63-71.

20.    Ощипок І.М. Дослідження задачі тепломасо переносу в усталених процесах дозрівання і сушіння сирокопчених ковбас/ І. М. Ощипок// Харчова промисловість. Науковий журнал. Вип. 29. Київ НУХТ 2021  С. 34-41.

21.    Ощипок І. М. Технологія хімічного синтезу модифікованих крохмалів харчової промисловості/ І. М., Ощипок, М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 25. – 178 с. – (Технічні науки). – С. 82-88.

22.    Ощипок І. М. Аналіз і стратегія покращення харчового статусу населення України / І.М. Ощипок // Підприємництво і торгівля. збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 32., 2021. С. 41-50.

23.    Розроблення оптимальної рецептури кальянного тютюну для обслуговування гостей закладів ресторанного бізнесу / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 66, 2022. С 36-45.

24.    Ощипок І. М. Класифікаційні ознаки свинячого м’яса з різним ходом автолізу та методи усунення його нестабільної якості під час переробки / І. М. Ощипок // Вісник  Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 29. – 90 с. – (Технічні науки). С. 59-65.

25.    Бужанська М. В., Ощипок І. М. Фізико-хімічні властивості крохмалю та крохмалепродуктів як перевага їхнього використання в харчовій промисловості / М. В. Бужанська, І. М. Ощипок // Наукові праці НУХТ, 2022. Том 28, № 1.  С. 145-153.

26.    Ощипок І. М., Розроблення архітектури програмного забезпечення та інтерфейсу користувача у технології м'ясних виробництв. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. №30, 2022. С.53-59.

27.    Ощипок І. М. Сучасні інноваційні підходи до розробки аналогів мʼяса з нетрадиційних джерел білка/ «Наукові праці Національного університету харчових технологій». 2022. Том 28, № 3. C. 107-115.

28.    Ощипок І.М., Бужанська М.В. Аналіз застосування небілкових інгредієнтів у м’ясних системах з розробкою нової страви/ І. М. Ощипок, М. В. Бужанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 32, 2022. – С. 59-66.

29.    Ощипок І.М., Онишко Л.Й. Сучасні напрями розвитку холодильної техніки в громадському харчуванні і торгівлі / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Підприємництво і торгівля. № 34, 2022.– С.47-55.

30.    Ощипок І.М. Забезпечення належної гігієнічної практики при виготовленні харчової продукції/ І.М. Ощипок, К. В. Макарук, О. А. Сінчук// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. №31, 2022. – С. 117-125.

31.    Ощипок І.М Стратегія безпечності в індустрії харчування / І.М. Ощипок, О.І. Ощипок, М.Ю. Туриця.// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 33, 2023. – С. 74-84.

32.    Ощипок І.М., Онишко Л.Й. Модернізація та переоснащення холодильного обладнання / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 34, 2023. – С. 46-54.

33.    Ощипок І.М Обґрунтування витрат палива генераторами мікромережі підприємств харчової промисловості і торгівлі / І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 34, 2023. – С. 68-75.

Монографії, підручники і навчальні посібники

1. Ощипок І.М. Кухні народів світу: навчальний посібник / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов, М. І. Філь. – Львів : «Магнолія 2006», 2019. – 248 с.

2. Ощипок І.М. Барна справа: навчальний посібник / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов.  – Львів : «Магнолія 2006», 2019.- 288 с.

3. Ощипок І.М. Інноваційні ресторанні технології: підручник / І. М. Ощипок. – Львів, ЛТЕУ, 2019. – 326 с.

4. Ощипок І.М. Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: монографія / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – 265 с.

5. Ощипок І. М. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / І. М. Ощипок, І. Ф. Ланиця. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 220 с.

6. Ощипок І.М.  Технологія продукції закладів ресторанного господарства: підручник /І.М. Ощипок, І.М., Н.З. Петришин, Р.О. Бліщ.– Львів,  ЛТЕУ, 2022. – 444с.

7. Ощипок І.М. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: підручник / І.М. Ощипок. – Львів:Растр-7, 2023. –304 с.

8. Ощипок І.М. Барна справа : навчальний посібник / І. М. Ощипок,– Львів : «Магнолія 2006», 2023. – 288 с. (перевидання)

Участь у міжнародних конференціях

1.     Ощипок І.М. Дослідження оболонок з антимікробним покриттям для варених ковбасних виробів / І.М. Ощипок // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекст євроінтеграції, присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій: VIII Міжнародна науково-технічна конференція: Тези доповідей (Київ, НУХТ,  5-6 листопада 2019 року).– С.229-232.

2.     Ощипок І.М Перспективні напрями розробки сушильного устаткування / І.М. Ощипок //  Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності// Третя Міжнародно-практична конференція: Тези доповідей (Харків: ХДУХТ, 4-6 вересня 2019 року–Харків-Мелітополь-Кирилівка) – С.46-48.

3.     Ощипок І.М Модель процесу тепломасопереносу при конвективному сушінні м'ясних виробів / І.М Ощипок // Інноваційні енерготехнології : VII Міжнародна науково-практична конференція Наукові праці ОНАХТ. Т.83. Вип. 1.: Тези доповідей (Одеса, ОНАХТ 9-13 вересня. 2019).– С.147-151.

4.     Ощипок І.М. Розробка функціональних м'ясних продуктів на основі м'яса кролика / І. Ощипок, І. Процев'ят, Т. Яцук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій: Тези доповідей (Київ, НУХТ, 11-12 квітня 2019 року) – С. 30.

5.     Ощипок І.М. Перспективні напрями розробки сушильного устаткування/ І.М Ощипок // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Третя Міжнародно-практична конференція: Тези доповідей (Харків: ХДУХТ, 4-6 вересня 2019 року. Харків-Мелітополь-Кирилівка) – С. 61-62.

6.     Ощипок І.М. Розробка спеціалізованих продуктів на основі буряка для подолання дефіциту ряду мікронутрієнтів / І.М. Ощипок, М. Ваник, С. Болобан // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. – Ч.1. – 409 с. - С. 17.

7.     Ощипок І.М. Розробка технології страв спеціалізованого призначення / І.М. Ощипок, Х. Лучинчин // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. – Ч.1. – 409 с. – С. 19.

8.     Ощипок І.М. Дослідження впливу різного борошна на піноутворюючу здатність сирого яєчного білка / І.М. Ощипок, Г. Малевіч, Р. Іванець // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. – Ч.1. – 409 с. – С. 15.

9.     Ощипок І.М. Розробка солодкої страви функціонального призначення/ І.М. Ощипок, В. Мілованов, Ю. Мачіха // Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. – Ч.1. – 409 с. – С. 16.

10. Ощипок І.М. Харчова комбінаторика в технології виробництва інноваційних продуктів/ І.М. Ощипок, М.В. Ваник, З.-М. Р. Колодна // Харчова хімія, сучасні методи виробництва харчування, харчові добавки та пакувальні матеріали: Міжнародна наукова конференція НУ Львівська політехніка Львів, жовтень 7-9 жовтня 2020. – С. 57.

11. Ощипок І.М. Нові площини в автоматизації виробничих процесів харчових виробництв/ // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р. - С. 210-211.

12. Ощипок І. М. Забезпечення якості і безпечності м’яса птиці і виробів з нього для закладів ресторанного господарства / І.М. Ощипок // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : Матеріали міжнародної конф. : (Львів, 25 вересня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. − С. 155-157.

13. Ощипок І.М. Визначення оптимальної робочої зони теплових апаратів підприємств ресторанного господарства. / І.М. Ощипок // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 03 грудня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. − 226 с. С. 105-106.

14. Ощипок І.М. Розробка м’ясомолочного паштету з біологічно активними речовинами природнього походження / І.М. Ощипок // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р. - С. 174-176.

15. Ощипок І.М. Моделювання рецептури страв закладів ресторанного господарства / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р. / – Львів : ЛТЕУ, 2021. – С. 141-144.

16. Ощипок І. М. Удосконалення продукції закладів ресторанного господарства на основі ефективної системи якості / І.М. Ощипок // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of II International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan Print, 2021, 378 p. Р. 94-95.

17. Ощипок І.М. Застосування абсорбційної ІЧ-спектроскопії для виявлення складу димо-повітряної суміші горіння деревини при копченні м’ясних виробів / І.М. Ощипок // Інноваційні енерготехнології: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 6-10 вересня 2021– Одеса: ОНАХТ 

18. Ощипок І. М. Пролонгування термінів придатності м'ясних посічених напівфабрикатів застосуванням посиленого охолодження / І. М. Ощипок, К. В. Макарук, О. А. Сінчук Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 09 грудня 2021 року) : тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. − С. 158-160.

19. Бужанська М. Гідрофільні властивості гідроколоїдів - основа використання їх у харчовій промисловості / М. Бужанська, І. Ощипок, В. Бендина//«Технології харчових продуктів і комбікормів»: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 21-24 вересня 2021 р.– Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса: ОНАХТ. – С. 33-34.

20. Ощипок І. М., Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів із олією з насіння винограду / О. Я. Давидович // The 5th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (March, 28-30, 2021) Potere della ratione Editore, Rome, Italy. – 2021. – P. 221-227.

21. Ощипок І. М. Напівфабрикат з м’яса птиці для швидкого приготування / І. М.  Ощипок// "Наукові проблеми  харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції": матеріали ХI-ої Міжнар.наук.-техн. конф. присвяченої 45-й річниці створення проблемної науково-дослідної лабораторії  НУХТ,  8 листопада 2022 р.–КИЇВ НУХТ 2022. – С.178-179.

22. Ощипок І. М. Вплив активності води на варені та в'ялені м'ясні вироби/ І. М.  Ощипок//«Інноваційні технології та перспективи  розвитку м’ясопереробної  галузі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.., 18 жовтня 2022р. –  КИЇВ НУХТ 2022–С 34-35.

23. Ощипок І. М. Ефективність операцій  процесу  автоматизації  харчових  виробництв/ І. М. Ощипок//«Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» : матеріали  XIX  Міжнар. наук. конф..( Одеса: 12-16 вересня 2022 р.) : тези доповідей. Одеса, 2022.– С. 43-46.

24. Ощипок І. М., Верба Т. Ю. Дослідження впливу інуліну в технології діабетичних хлібобулочних виробів/ І. М Ощипок., Т. Ю. Верба // "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг": матеріали  X міжнар. наук.-практ. конф. 8 грудня 2022 року –  Львів – С. 106-107.

25. Ощипок І. М., Онишко Л.Й. Аналіз стану теплоізоляційних конструкцій холодильних машин під час експлуатації/ І. М Ощипок., Л.Й. Онишко// "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг" : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 8 грудня 2022 р. – Львів: – С. 108-109.

26. Ощипок І. М. Дослідження концентрації речовин деревного диму на його оптичну щільність при копченні м’ясних виробів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення. Львів 1-2 червня 2022 року. С. 310-311.

27. Ощипок І.М. Дослідження втрати вологи овочевою сировиною при застосуванні ощадних технологій / І.М. Ощипок // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. 258 с. С. 251-253.

28. Ощипок І.М. Тенденції в формуванні функціональних продуктів у харчових технологіях для HORECA / І.М. Ощипок // Міжнародна науково-практична конференція "Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації м. Львів 23-24 травня 2023 р. С. 37-38.

29. Ощипок І.М Фактори мікроелементів у створенні здорових харчових продуктів / І.М. Ощипок // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р. - 420 с. С. 254-255.

30. Ощипок І.М Застосування холодильної технології BioFresh в закладах ресторанного господарства / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р. - 420 с. С. 259-260.

Напрямки наукової діяльності проф. Ощипка І.М.:

1. Проведення акредитаційної експертизи в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ член експертної комісії (наказ МОН №102л від 22.01.19 р.)

2. Виконує функції наукового керівника наукової теми: «Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання» (№ держреєстрації 01184000026).

3. Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць “Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки” (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/UA_Editorial_Board_4.pdf).

4. Рецензент статей до журналу «Хімія, технологія речовин та їх застосування» («Chemistry, Technology and Application of  Substances») НУ Львівська політехніка

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника

Завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу з 20.09. 2011р. за сумісництвом (наказ № 292/02 від 20.09.11 р.), на постійній основі з 02.11. 2011 р. (наказ № 353/02 від 02.11.2011р.), а з 31.08.2016 року на посаді завідувача кафедри харчових технологій (наказ ректора ЛТЕУ № 245/02 від 31.08.2016 р.).

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента

1. к.т.н. Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер. (тема – "Удосконалення технології м'ясних продуктів з викорисианням м'яса перепелів. за спец. 05.18.04; захист 12.06.19 р. у Національному університеті харчових технологій).

2. к.т.н. Полумбрик М. М. (тема – "Удосконалення технології варених ковбас з використанням композицій на основі тваринного білка "Білкозин" за спец. 05.18.04; захист 11.06.19 р. у Національному університеті харчових технологій).

3. Москалюк Оксана Євгеніївна (тема – "Удосконалення технології м'ясопродуктів лікувально-профілактичного призначення" за спец. 05.18.04 – Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; захист 05.12.2019 р. у Національному університеті харчових технологій).

4. Скочко Олексій Іванович (тема – "Удосконалення технології м'ясних посічених напівфабрикатів з використанням кріопротекторів" за спец. 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; захист 24.09.2020 р. у Національному університеті харчових технологій).

5. Фурсік Оксана Петрівна (тема – "Удосконалення технології варених ковбасних виробів з використанням білоквмісних композицій" за спец. 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; захист 24 09.2020 р. у Національному університеті харчових технологій).

6. Желуденко Юлія Володимирівна (тема – "Удосконалення технології виробництва і зберігання сосисок варених" за спец. 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; захист 15.04.2021 р. у Національному університеті харчових технологій).

Навчально-методична робота

1.      Оптимізація технологічних процесів : конспект лекцій / [уклад. І. М. Ощипок]. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2023. – 89 с.

2.      Ощипок І.М. Оптимізація технологічних процесів. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 "Харчові технології" ОПП "Харчові технології" / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 40 с.

3.      Ощипок І.М. Оптимізація технологічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 "Харчові технології "ОПП "Харчові технології" / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 32 с.

4.      Інноваційні ресторанні технології : конспект лекцій / [уклад. І. М. Ощипок]. – Львів : видавництво ЛТЕУ. 2023. 87 с.

5.      Ощипок І.М. Інноваційні ресторанні технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 "Харчові технології" ОПП "Харчові технології" / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 70 с.

6.      Ощипок І.М. Інноваційні ресторанні технології. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 "Харчові технології "ОПП "Харчові технології" / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 30с.

7.      Ощипок І.М. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Харчові технології" зі спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" / І.М. Ощипок, О.Я. Давидович, Н.С. Палько. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. – 49 с.

8.      Ощипок І.М. Технологічне обладнання. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології» / І.М. Ощипок. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.– 52 с.

9.      Ощипок І.М. Технологічне обладнання. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології» / І.М. Ощипок. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.– 36 с.

10.  Технологічне обладнання: конспект лекцій [уклад. Ощипок I. М.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 95 с.

11.  Ощипок І.М. Теплохолодотехніка. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології» денної та заочної форм навчання. / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 42 с.

12.  Ощипок І.М. Теплохолодотехніка. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології» денної та заочної форм навчання. / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023. – 32 с.

13.  Теплохолодотехніка: конспект лекцій / [уклад. Ощипок I.М., Онишко Л. Й.]. – Львів : видавництво ЛТЕУ. 2023. – 76 с.

14.  Ощипок І.М Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 "Харчові технології" ОПП "Харчові технології" / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022. – 60 с.

15.  Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.

16.  Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.

17.  Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.

18.  Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форм навчання / Ощипок І. М., Петришин Н. З., Ланиця І. Ф., Давидович О. Я. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 20 с.

19.  Лозова Т.М., Медвідь Л.Г., Ощипок І.М. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Харчові технології" зі спеціальності 181 " Харчові технології " галузі знань 18 "Виробництво та технології" денної та заочної форм навчання – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2022 – 15 с.

20.  Ощипок І.М., Бліщ Р.О. Проєктування закладів ресторанного господарства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / І.М. Ощипок, Р.О. Бліщ. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – 92 с.

21.  Ощипок І. М. Технологія і теоретичні основи харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” (денної та заочної форм навчання) / І. М. Ощипок, Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, О. Я. Давидович, Н. С. Палько – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019.– 32 с.

22.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

23.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Технологічне обладнання" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

24.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Автоматизація виробничих процесів" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

25.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Інноваційні ресторанні технології" URL : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3485.

26.  Дистанційний курс з освітньої компоненти “Основи автоматизованого проєктування” URL : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=875.

27.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Оптимізація технологічних процесів" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

28.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Технологія харчових продуктів функціонального призначення" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

29.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Теплохолодотехніка" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).

30.  Дистанційний курс з освітньої компоненти "Проєктування харчових підприємств" URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації

1. Полтавський університет економіки і права, навчально-науковий інститут проєктів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК01597997/01303-2023. Дата видачі: 29.09.2023р. Тема: “Сучасні інноваційні підходи у вивченні технології харчових виробництв і ресторанного господарства”. Термін стажування з 01.06.2023р. по 29.09.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 6 кредитів (180 год).

Перелік нагород та заохочень

·       Почесна грамота Міністерства аграрної політики України,

·       Грамота голови Державного департаменту інтелектуальної власності України,

·       Подяка міського голови м. Львова

·       Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету

·       Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен