Петришин Наталія Зеновіївна

к.т.н., доцент кафедри харчових технологій

79011, м. Львів, вул. УласаСамчука 9, каб. 308
роб. тел.: +38 (032) 295-81-47
e-mail:n.z.lviv@gmail.com

Рік народження – 1955

Науково-педагогічна біографія: у 1978 р. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв, інженер технолог (диплом В-1 №602598 від 4.06.1978р.).
У 2005 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Удосконалення технології бубличних виробів підвищеної біологічної цінності” у Національному університеті харчових технологій (НУХТ).
У 2009 р. Присвоєно вчене звання доцента кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів НУХТ.
Досвід роботи у Вищих навчальних закладах освіти 30 років.
За період науково-педагогічної діяльності є співавтором 3-х навчальних посібників, опублікувала біля 65 наукових статей та 45 навчально-методичних розробок.

Основні дисципліни, що викладаються:
1. Технологія продукції ресторанного господарства
2. Молекулярні технології ресторанної продукції
3. Технології виробництва пива в ресторанному господарстві
4. Технологія харчових продуктів функціонального призначення

Наукова діяльність
ORCID ID:  0000-0001-7974-0308
Researcher ID: F-6163-2019

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 01184000026 “Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання”.

Методична діяльність
1. Петришин Н.З. Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві: навчальний посібник / [В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, Л.Ю. Арсєнєва, О.А. Білик, Т.А. Сильчук, Н.З. Петришин] ;  за ред. чл.-кор. В.І. Дробот.– К.: Кондор- Видавництво, 2016.– 330 с.
2. Петришин Н. З. Дослідження якості горілок на мінеральній воді / Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, Н. І. Богославець, Т. М.  Максимів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. – Вип. 17. – С.94-98 с. – (Технічні науки). Фахове видання.
3. Петришин Н.З. Шляхи та способи покращання якості пива. / Р.О. Бліщ, Н.З. Петришин, М.П. Попович // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 18. – С.104-107 с. – (Технічні науки).
4. Петришин Н.З. Шляхи збереження β-каротину при виробництві борошняних кулінарних виробів. / Н. З. Петришин, Р. О Бліщ. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 18. – С.108-111 с. – (Технічні науки). Фахове видання.
5. Петришин Н.З. Удосконалення технології десертних страв з використанням яблучного порошку / Н.З. Петришин, Р.О. Бліщ // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Вид. ЛТЕУ, 2018. – Вип. 21. – С. 92-95. – (Технічні науки). Фахове видання.
6. Петришин  Н. З. Науково-інноваційна інфраструктура регіону в контексті розвитку готельно-ресторанної індустрії / І. М. Ощипок, Н. З. Петришин, Р. О. Бліщ, М. П. Попович // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 56. – С. 25-33. – (Економічні науки). Фахове видання.
7. Петришин Н.З. Гармонія пива та їжі./ Р. О.Бліщ, Н.З. Петришин. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.–Вип. 23. – С.145-150.(Технічні науки).
8. Петришин Н.З. Технологія харчових продуктів функціонального призначення. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 181 "Харчові технології". – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 39 с. (у співавторстві)
9. Петришин Н.З. Молекулярні технології ресторанної продукції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання спеціальності .241 "Готельно-ресторанна справа".  – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 60 с. (у співавторстві)
10. Петришин Н.З. Інноваційні ресторанні технології. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 181 "Харчові технології", 241 "Готельно-ресторанна справа". – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 32 с. (у співавторстві)
11. Петришин Н.З. Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа".– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 111 с. (у співавторстві)
12. Петришин Н.З. Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до написання та оформлення курсової роботи для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа".– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 35 с. (у співавторстві)
13. Петришин Н.З. Технологія продукції ресторанного господарства. індивідуальні завдання до контрольної роботидля студентів спеціальності 181 "Харчові технології", 241 "Готельно-ресторанна справа".– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 32 с. (у співавторстві)
14. Петришин Н.З. Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання ситуаційних завдань для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання. – Львів: ЛКА, 2015. – 35 с. (у співавторстві)
15. Петришин Н.З.  Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання ситуаційних завданьдля студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа".– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 35 с. (у співавторстві).
16. Петришин Н.З. Молекулярні технології: Конспект лекцій для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. З. Петришин, І. Ф. Ланиця. Львів: ЛТЕУ, 2019. - 52 с.
17. Петришин Н.З. Молекулярні технології: методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання ситуаційних завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. З. Петришин, І. Ф. Ланиця. Львів: ЛТЕУ, 2019. - 28 с.
18. Петришин Н.З. Молекулярні технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  / Н. З. Петришин, І. Ф. Ланиця. Львів: ЛТЕУ, 2019. - 28 с.
19. Петришин Н.З. Технологія харчових продуктів функціонального призначення: Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів  галузі знань18 "Виробництво та технології" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми "Харчові технології другого (магістерського) рівня вищої освіти  / Н. З. Петришин, І. Ф. Ланиця. Львів: ЛТЕУ, 2020. - 32 с.
20. Петришин Н.З. Технологія харчових продуктів функціонального призначення: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи та ситуаційних завдань здобувачів  галузі знань18 "Виробництво та технології" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-професійної програми "Харчові технології другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. З. Петришин, І. Ф. Ланиця. Львів: ЛТЕУ, 2020. - 24 с.

Дистанційні курси з дисциплін:
1. Технологія продукції ресторанного господарства для студентів спеціальності 181 "Харчові технології", 241 "Готельно-ресторанна справа": virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=654
2. Молекулярні технології Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3179
3. Технологія харчових продуктів функціонального призначення: virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3215

Організаційна діяльність:
1. Проведення акредитаційної експертизи в Івано-Франківському державному коледжі (наказ МОН №417л від 14.03.2016 р.
2. Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" з 14 по 16 квітня 2016 р. у Одеській національній академії харчових технологій.

Підвищення кваліфікації
НУ "Львівська політехніка" кафедра технології органічних продуктів від 2.05.2018р. до 04.06.18р. наказ від 03.05.18р № 1288-3-03.
Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 9 років: Львівське виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості, інженер-технолог 1 категорії (наказ № 97 від 09.11.1981р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен