Попович Марія Павлівна

провідний фахівець кафедри харчових технологій

Освіта вища: у 2015 році з відзнакою закінчила Львівську комерційну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит»

Досвід роботи у Вищих навчальних закладах освіти 4 роки.

Навчається у аспірантурі Львівського торговельно-економічного університету.

Працює над написанням кандидатської дисертації  на тему "Облік і контроль за центрами відповідальності діяльності підприємств з виробництва пива"

Список публікацій
1.    Головацька С.І., Попович М.П. Організаційно-методичні аспекти контролю витрат підприємств з виробництва пива. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації», 27 грудня, Львів 2017.– с. 119-121;
2.    Попович М.П. Організаційно-економічні фактори розвитку виробництва пива:обліковий аспект. Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі” 22 грудня, Полтава 2017.– с. 62-63;
3.    Головацька С.І., Попович М.П. Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива. Міжнародний науковий журнал Економічний дискурс. Випуск 4. Тернопіль 2017.– с. 36-42 (РІНЦ, Index Copernicus);
4.    Головацька С.І., Попович М.П. Облікова політика підприємств з виробництва пива: вплив організаційно-технологічних особливостей. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 14/2017. Одеса 2017. – с. 332-336;
5.    Попович М.П. Диверсифікація як елемент стратегії розвитку підприємства пивоварної галузі. Міжнародна наукова конференція «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу», ЖДТУ, Житомир, 20-21 жовтня 2017.– с. 469-470;
6.    Попович М.П. Тенденції розвитку вітчизняного ринку пива. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць Випуск 1 (18). Київ, 2017. – с. 66-74;
7.    Попович М.П. Організаційно-технологічні особливості виробництва пива. Наукова конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 11-12 травня, Львів 2017.– с. 333-334;
8.    Бліщ Р.О., Петришин Н.З., Попович М.П. Шляхи та способи покращання якості пива. Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – Вип. 18. – c.104-108 с. – (Технічні науки);
9.    Ощипок І.М., Попович М.П. Застосування пектину у виробництві харчових продуктів. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Сучасний ринокм товарів та проблеми здорового харчування", ХДУХТ, 24 травня 2017;
10.    Попович Н.І., Попович М.П. Товарознавчі та економічні аспекти формування торговельного асортименту взуття для активного відпочинку і туризму. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» 24 листопада , ЛТЕУ, 2016.

 

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен