Середа Сергій Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри підприємсництва, торгівлі та логістики

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 720
роб. тел.: +38 (032) 295-81-92
e-mail: sergiy1960@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1981 році закінчив економічний факультет ЛТЕІ за спеціальністю "Економіка торгівлі", отримав кваліфікацію "Економіст".
З 1986 по 1989 рік навчався в аспірантурі в УНДІТГХ в м. Києві.
В 1989 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.25 – економіка, планування і організація управління невиробничою сферою
З 1990 року працює викладачем на кафедрі організації торгівлі (надалі - комерційної діяльності та підприємництва, зараз – підприємництва, торгівлі та логістики). Вчене звання доцентв кафедри комерційної діяльності та підприємництваприсвоєно у 1995 р.

За роки займання науково-педагогічною діяльністю у співавторстві опублікував понад 100 наукових праць та 30 навчально-методичних праць з різних курсів.

Основні дисципліни, що викладає
1. Обладнання підприємств торгівлі
2. Комерційна діяльність
3. Організація торгівлі

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9426-3842
Researcher ID: F-7980-2019
https://scholar.google.com/citations?user=bmsiL7MAAAAJ&hl=uk

Середа С.А. Економічна ефективність макроекономічної соціалізації / Г.І.Башнянин, Я.М.Антонюк, С. А. Середа / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. (Економічні науки) – С. 59-67.

Навчально-методична робота
1. Програма виробничої і переддипломної практик спеціальність 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" денної і заочної форм навчання. − Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. – 20с. (у співавт.).
2. Програма виробничої товарознавчо-торговельної для студентів напряму підготовки "Товарознавство та торговельне підприємництво" освітнього ступня "бакалавр" (денної та заочної форм навчання). – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. - 47с. (у співавт.).
3. Програма виробничої і переддипломної практик спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" денної і заочної форм навчання. − Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. – (у співавт.).
4.Торговельне підприємництво та комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня. – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2019. – 64 с. – (у співавт.).

Організаційно-методична робота
1. 2015-2020 рр. - Заступник завідувача кафедри з практичної підготовки
2. Член спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
Львівський державний лісотехнічний університет, кафедра менеджменту зовнішньо-економічної діяльності (12.03. – 12.04. 2018 р.). Тема "Методика викладання фахових дисциплін на інноваційних засадах"

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Центральної спілки споживчих товариств України (2020 р.).
2. Почесна грамота ЛТЕУ (2020 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен