Басиста Ірина Володимирівна

доктор юридичних наук, професор

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 426
роб. тел. (032) 295-81-50.

Короткі біографічні відомості
2001 рік – закінчила Національну академію внутрішніх справ (м. Київ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
Доктор юридичних наук з 2014 року. Дисертацію на тему: «Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування» захистила 23 травня 2014 року та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності присвоєно в 2016 році.

Основні дисципліни, що викладає
1. Кримінальний процес.
2. Суд і правоохоронні органи.

Наукова діяльність
Автор і співавтор 286 наукових праць, серед яких 7 монографій, 37 посібників (з яких 3 із грифом МОН України, а 8 із грифом МВС України), які використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності.
Наукові інтереси: актуальні проблеми криміналістики, кримінального процесуального права, юридичної психології, ОРД.

Свою наукову діяльність здійснює як:

1. Член двох спеціалізованих вчених рад Д 35.053.03 у Львівському національному  університеті імені Івана Франка та у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
2. Член Ради наукової наукового польського видання “Security Dimensions” і член ради рецензентів в науковому польському виданні “Kultura Bezpieczeństwa” Scientific Journals: Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa Publicznego i Indywidualnego «Apeiron» w Krakowie.
3. Член трьох редакційних колегій наукових фахових видань, зокрема в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького, Львівському торговельно-економічному університеті.
4. Розробник та співрозробник низки навчальних дисциплін для підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції за програмами ОБСЄ та ІСІТАР.

Перелік нагород та заохочень
Є лауреатом премій Верховної Ради України, голови Івано-Франківської ОДА та Львівської ОДА, найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік, талановитим молодим ученим і спеціалістом за 2004, 2010 та 2013 роки.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен