Федоров Микола Петрович

Кандидат юридичних наук, доцент, професор університету, професор кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 428
роб. тел. (032) 295-81-50,.097 89 61 887
e-mail: FedorovMP@i.ua; mykolafedorov76@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Народився 26 квітня 1956 року в м. Львові. В 1978 році закінчив інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту; у 1996 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка; у 2000 році закінчив ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ МВС України.
У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правове регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту».
На юридичному факультеті Львівського торговельно-економічного університету працює з 2012 року — доцентом, а з квітня 2017 року — професором кафедри кримінального права та процесу.
 Федоров М.П. є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографії, 20 наукових статей, 12 навчальних посібників.

Основні дисципліни, що викладає
1. Кримінологія.
2. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
3. Проблеми запобігання та протидії корупції в Україні.
4. Захист прав особи в кримінальному судочинстві.
5. Віктимологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-7783-9838
ResearcherID: G-1648-2019
Google Scholar: h-індекс: 3.

Свою наукову діяльність Федоров М.П. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри кримінального права та процесу, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах тощо.
Федоров М.П. є відповідальним секретарем Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки.
Наукові інтереси: досліджує проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики України.

Останні наукові публікації:
1. Федоров М.П. Проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики в сучасній Україні. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Збірн. наук. праць. Львів: Камула, 2015. Вип. № 1. С. 152–172.
2. Федоров М.П. Критерії ефективності кримінально-правової політики держави. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Збірн. наук. праць. Львів: Камула, 2015. Вип. № 2. С. 295–303.
3. Федоров М.П. Формування антикорупційної політики Української держави. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. Львів : вид. «Растр-7», 2016. Вип. № 3. С. 179–196.
4. Федоров М.П., Баран О.Р. Кіберзлочинність як результат глобалізації інформаційних процесів. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. Львів : вид. «Растр-7», 2016. Вип. № 3. С. 197–207.
5. Федоров М.П. Формування державної політики протидії організованій злочинності в Україні. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. Львів : вид. «Растр-7», 2017. Вип. № 4. С. 170–181.
6. Федоров М.П., Каменєва Г.В. Формування державної політики протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. юридичні науки : Зб. наук. праць. Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. Вип. № 5. С. 189-198.
7. Федоров М.П., Галушка Н.О. Мобінг у трудових відносинах: зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення законодавства про працю України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки : Зб. наук. праць. Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. Вип. № 5. С. 257-262.
8. Федоров М.П., Котуха О.С. Проблеми реформування вищої юридичної освіти в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. юридичні науки : Зб. наук. праць. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. Вип. № 6. — С. 28–33.
9. Федоров М.П., Котуха О.С. Сучасні тенденції вищої юридичної освіти. Право і суспільство. — 2018. — № 2. — С. 29–35.
10. Федоров М.П. Проблеми протидії кіберзлочинності в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки : Зб. наук. праць. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. № 7. С. 226-239.
11. Скрекля Л.І., Богонюк Г.І., Федоров М.П. Інститут кримінального проступку як вид кримінального правопорушення. Наше право. 2022. № 3. С. 45–49.

Навчально-методична робота

Федоров М.П. є автором та співавтором 12 навчальних посібників, у тому числі:
1. Щур Б.В., Федоров М.П. Захист прав особи в кримінальному провадженні : навч. посіб. Львів : ТзОВ «Камула», 2015. 176 с.
2. Федоров М.П. Кримінологія : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. 352 с.
3. Щур Б.В., Федоров М.П. Кримінологія : навч. посіб. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 408 с.
4. Щур Б.В., Федоров М.П. Особливості методики розслідування господарських злочинів : навч. посіб. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 304 с.
5. Щур Б.В,, Федоров М.П. Кримінологія: навчальний посібник. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 209 с.

Федоров М.П. є автором 55 методичних розробок, у тому числі:
1. Кримінологія: конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. 176 с.
2. Віктимологія : Конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. 198 с.
3. Захист прав особи в кримінальному судочинстві : Конспект лекцій. Вид-во ЛТЕУ, 2022. 188 с.
4. Проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : Конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. 254 с.
5. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : Конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. 160 с.

Федоров М.П. розробив і розмістив на сайті ЛТЕУ дистанційні курси з навчальних дисциплін:
1. Кримінологія : дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3. Проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
4. Віктимологія : дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
5. Захист прав особи в кримінальному судочинстві : дистанційний курс. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
Заступник завідувача кафедри кримінального права та процесу з навчально-методичної та наукової роботи.

Стажування та підвищення кваліфікації
Тернопільський національний економічний університет (нині — Західноукраїнський національний університет), кафедра публічного права (квітень-травень 2013 р.).
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра кримінального права та кримінології (травень-червень 2022 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?



ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен