Балук Надія Романівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри маркетингу

Науково-педагогічна біографія
Закінчила у 2003 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет) магістратуру зі спеціальності «Маркетинг». У 2008 році в Інституті регіональних досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі формування поведінки споживачів страхових послуг».
Активно керує науковими проектами бакалаврів та магістрів із спеціальностей «Маркетинг» та «Журналістика», які неодноразово ставали призерами конкурсів, серед яких: Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Маркетинг», Конкурс «Марафон ідей» Львівської міської ради, Всеукраїнський студентський конкурс маркетингових планів, Всеукраїнський конкурс з підтримки талановитої молоді «Мрії збуваються», конкурс студентських наукових робіт «Молодь опановує маркетинг», Всеукраїнський студентський конкурс торговельної реклами, Всеукраїнський студентський чемпіонат з управління компанією тощо.
З дисциплін «Теорія і практика реклами» і «Теорія і практика PR» проводить для студентів спеціальностей «Маркетинг» та «Журналістика» інтерактивні заняття в соціальних медіа із залученням маркетологів-практиків провідних регіональних підприємств.
Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій.
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2003 року.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Маркетинг
2. Теорія і практика реклами
3. Теорія і практика PR
4. Брендинг
5. Поведінка споживача

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7014-3152
Researcher ID: E-9876-2019

1. Балук Н.Р. Дослідження стану та рівня комунікацій на ринку інклюзивного навчання / Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  Вип. 59. 150 с.  (Економічні науки). С. 27-36.
2. Балук Н.Р. VR/AR-технології – новий контент нових медіа / Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49. С. 196–206 Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2021. Issue 49. P. 196–206.
3. Baluk N.R. Information and Methodological Technologies of the Marketing Activity Management System in Higher Education Institutions / T. Fursykova, I. Boychuk, N. Baluk, O. Karpii, V. Korotka. - IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. 383-390 р. Web of Science
4. Балук Н.Р. Аmbient-Маркетинг як складова маркетингових комунікацій підприємства / О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова, Н. Р. Балук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського  торговельно-економічного  університету, 2021.  Вип. 65. 180 с. (Економічні науки). С. 88-96.
5. Балук Н.Р. Маркетингова оцінка ефективності рекламної діяльності в соціальних мережах / Н. Р. Балук, І. В. Бойчук, Ю. А. Дайновський // Інфраструктура ринку. 2022. № 66. С. 93-98.
6. Балук Н.Р. Сучасна реклама в системі формування механізму управління збутом та якістю продукції та послуг в умовах діджиталізації та адаптування зовнішньоекономічної діяльності / Балук Н.Р.  Писаренко В.В., Нечипоренко В.В., Жам О.Ю. // Агросвіт. 2023. №7-8. С. 37-44.
7. Baluk N. Strategic PR Guidelines for Marketing Planning to Ensure the Sustainable Development of Socio-Economic Systems / Martusenko I., Boychuk I., Baluk N., Sai L. , Fursa T. // International Journal of Sustainable Development and Planning Vol. 18, No. 4, April, 2023 pp. 1113-1120 Journal homepage: iieta.org/journals/ijsdp SCOPUS
8. Балук Н.Р. Комунікаційні прийоми у маркетингу / Басій Н. Ф., Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Випуск 73. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. С. 26-35.

Навчально-методична діяльність
1.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 236 с.
2.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 167 с.
3.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 95 с.
4.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 112 с.
5.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і практика PR». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 173 с.
6.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Теорія і практика PR» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 53 с.
7.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Теорія і практика PR» (Вибіркова дисципліна). Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 53 с.
8.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Теорія і практика PR» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 46 с.
9.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і практика реклами» / Н.Р. Балук, Н.Ф. Басій. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 97 с.
10.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Теорія і практика реклами» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі» / Н.Р. Балук, Н.Ф. Басій. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 92 с.
11.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Теорія і практика реклами» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі» / Н.Р Балук, Н.Ф. Басій. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 56 с.
12.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Брендинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 201 с.
13.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Брендинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 47 с.
14.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Брендинг» (Вибіркова дисципліна). Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 47 с.
15.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Поведінка споживача». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 112 с.
16.    Балук Н.Р.Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі») / Н.Р Балук, І.Б.Тригуб. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 55 с.
17.    Балук Н.Р.Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі») / Н.Р Балук, І.Б.Тригуб. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 38 с.
18.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань та вмінь з дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі») / Н.Р Балук, І.Б.Тригуб, О.М. Вовчанська. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 157 с.
19.    Балук Н.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 197 с.
20.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 118 с.
21.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама в бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 86 с.
22.    Балук Н.Р. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
23.    спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама в бізнесі». Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 101 с.
24.    Балук Н.Р. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП "Маркетинг" / Н.Р. Балук, Басій Н. Ф., Бойчук І. В., Вовчанська О. М., Дайновський Ю. А., Семак Б.Б. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 49 с.
25.    Балук Н.Р. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з маркетингових дисциплін («Маркетинг», «Маркетингові дослідження») для студентів спеціальності 061 «Журналістика» ОПП «Реклама в бізнесі» / Н.Р. Балук, Басій Н. Ф., Бойчук І. В., Вовчанська О. М., Дайновський Ю. А., Семак Б.Б. Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 48 с.
26.    Дистанційний курс ОК «Теорія і практика реклами» для спец. 061«Журналістика». URL:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
27.    Дистанційний курс ВК «Теорія і практика реклами». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
28.    Дистанційний курс ОК «Теорія і практика PR» для спец. 061«Журналістика». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
29.    Дистанційний курс ВК «Теорія і практика PR». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php;
30.    Дистанційний курс ОК «Брендинг» для спец. 061 «Журналістика». URL:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
31.    Дистанційний курс Маркетинг (спец. 075 «Маркетинг»), 1 семестр. URL:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
32.    Маркетинг (спец. 075 «Маркетинг»), 2 семестр. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php;
33.    Маркетинг (спец. 061 «Журналістика»). URL:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
34.    Дистанційний курс ОК «Поведінка споживачів». URL:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
35.    Дистанційний курс ВК «Поведінка споживачів». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Підвищення кваліфікації
1.    «Відеоблогерство як спосіб світової комунікації», Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу ГО «Центр освіти впродовж освіти», 6.05.-13.05.2021 р., 30 годин (1 кредит ЄКТС), свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№05408289/1609-21.
2.    ТзОВ «Агентство нерухомості «ЕКО-ДІМ», 11.01.-11.02.2021 р., підвищення кваліфікації у формі стажування обсягом 90 годин (3 кредити ЄКТС) згідно затвердженої індивідуальної програми в ТзОВ «Агентство нерухомості «ЕКО-ДІМ», довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №15/02 від 15.02.2021 р.
3.    Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти, сертифікат учасника на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» (1,5 кредити ЄКТС, 45 годин, з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 год.), Міжнародна фундація науковців та освітян IESF, м. Люблін, Республіка Польща, 09.11-16.11.2020 р.,
4.    «Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах господарювання», 1 кредит (30 год), Хмельницький національний університет, 26-28.11.2020 р., сертифікат учасника.
5.    УАМ, LIFECELL DIGITAL ACADEMY, сертифікат №012 - 1 кредит ЄКТС (30 год), 25.11-17.12.2021 р.
6.    Кафедра маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка
7.    6.12.2021-17.01.2022 р., підвищення кваліфікації у формі стажування 180 годин (6 кредитів ЄКТС) згідно затвердженої індивідуальної програми, довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №148-У від 21.01.2022 р.
8.    Кафедра кафедра теорії і практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, 7.03.2022 р. – 18.04.2022 р., підвищення кваліфікації у формі стажування 180 годин (6 кредитів ЄКТС) згідно затвердженої індивідуальної програми, довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №855-У від 20.04.2022 р.
9.    Цифровий маркетинг. Онлайн-курс на платформі Prometheus. 60 годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат від 30 травня 2022 р.
10.    Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та Україні», м. Люблін, Республіка Польща, Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян України 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС), 20-27.06.2022 р.
11.    Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів  - 60 год (2 кредити ЄКТС), Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS, Центру забезпечення якості освіти НаУКМА, платформа онлайн-курсів Prometheus, 06.07.2022 р.
12.    Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему:  «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти: досвід країн Європейського союзу та України», м. Люблін, Республіка Польща, Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян України, 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС), 22.08-5.09.2022 р.
13. Міжнародна школа педагогічної майстерності «Create Creative Entrepreneurs Leaders School», Університет Бедфордширу (м. Лутон), Вестмінстерський університет (м. Лондон), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Українська інженерно- педагогічна академія та громадська організація "Інноваційна Генерація" (м. Харків), сертифікат №NGO-CSPBC-TTS CCELS-30-11-22-020, 1-17.11.2022 р.
14. Проект з розвитку співпраці бізнесу та освіти  UGEN  «Uni-Biz Bridge» (7 год), 21-22.11.2022 р.
15. Підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі», Офіс підтримки вченого, Інноваційний університет, сертифікат №1528, 30 год – 1 кредит ЄКТС, 21-27.11.2022 р.
16. Полтавський державний аграрний університет, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, сертифікат № ADV-281103-PSAU від 08.01.2023 р., 6 кредитів ECTS (180 годин), Тема «Комунікативні маркетингові стратегії в умовах обмеженого бюджету», 28.11.2022 р.-8.01.2023 р.
17. Міжнародна науково-практична конференція „Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice” (Міжнародна Академія прикладних наук, м. Ломжа (Польща), Сертифікат NO.MAN 2023/01/573 від 26.01.2023 р., 6 год (0,2 кредити ЄКТС).
18. Круглий стіл «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції», Офіс підтримки вченого, м. Київ, сертифікат №20230131/142 від 31.01.2023 р., 3 год. (0,1 кредити ЄКТС).
19. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі масового відкритого онлайн-курсу «Робота з Google-сервісами», тривалість навчання – 30 годин (1 кредит ЄКТС), науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат №38282994/1144-23 від 5.03.2023 р.
20. Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові якості вищої освіти», ГО «Прогресильні», сертифікат №ПВ-0828 від 1 травня 2023 р., 1 кредит ECTS (30 год.).
21. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення», НУ «Києво-Могилянська академія», 18-19.2023 р., сертифікат №11-23 ФЕН, 1 кредит ECTS (30 год.).
22. Професійний сертифікат «Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google», Освітня платформа Coursera, 17.07.2023 р.
23. Tech Summer Bootcamp for teachers, SoftServe academy, сертифікат №13676/2023,01.09.2023 р.
24. Онлайн-курс «SMM: фундамент», платформа онлайн-курсів Prometheus, 02.09.2023 р.
25. Навчання за програмою форуму «Навички майбутнього. Україна», Національний університет «Запорізька політехніка», 12-13.10.2023 р., сертифікат АР№1259/019-23, обсяг – 0,5 ЄКТС.
26. Курс підвищення кваліфікації  «Штучний інтелект. Майбутнє освіти», Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат ШІ-0085 обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС, 17-23.11.2023 р.
27. Підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях» обсягом 60 год (2 кредити ЄКТС), Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, Рада молодих вчених НАПН України, 1.11-13.12.2023 р., сертифікат №20231213/17.

Організаційно-методична робота
1.    Заступник завідувача кафедри маркетингу з наукової роботи (наказ ректора №265/02 від 28.12.2019 р.).
2.    Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка “Маркетинг” (наказ ректора № 612-2/03 від 01.09.2021 р.)
3.    Член ВГО «Українська асоціація маркетингу» (сертифікат №303).

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019; 2020; 2021 рр.)
2. Подяка Львівської міської ради (2021 р.)
3. Подяка Львівської обласної ради (2023 р.)

Практична діяльність
З січня 2016 р. фахівець з маркетингових досліджень та консультант з питань реклами, паблік рілейшнз і проштовхування в ГО «Розправлені крила» (м. Львів).

Список праць .pdf

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен