Бойчук Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаків, 2а, каб. 505
роб. тел.:  +38 (032) 295-81-93
e-mail: inna.boychuk604@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
У 1989 році закінчила навчання у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” і отримала кваліфікацію “Товарознавець вищої кваліфікації”. Почала працювати старшим лаборантом новоствореної кафедри маркетингу.
У 1991-1994 роках навчалась в аспірантурі Української Академії зовнішньої торгівлі (м. Київ), після чого стала асистентом кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету (тоді Львівської комерційної академії).
У 1992 році проходила навчання в міжнародній літній школі бізнесу (Відень, Австрія) і отримала міжнародний сертифікат “Малий бізнес і підприємництво”.
У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» на тему: «Малий бізнес в системі регіонального ринку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Загорський В.С.).
У червні 2002 року присуджено вчене звання доцента кафедри маркетингу.
З 2000 року призначена на посаду заступника декана факультету міжнародних економічних відносин ЛКА (тепер – ЛТЕУ), в 2002-2015 рр. – декан факультету міжнародних економічних відносин цього закладу вищої освіти.
З 2024 року – професор кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету.

Основні дисципліни, що викладаються
1.    Маркетинг
2.    Маркетинг промислового підприємства
3.    Етика в рекламній та PR-діяльності
4.    Реклама та PR на виставках і ярмарках
5.    Інтернет в маркетингу

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9684-2517
Researcher ID: F-8538-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3aEPRFYAAAAJ&hl=uk

Науковий керівник здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Антонів О. М., тема дисертації «Організаційно-економічний розвиток суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу», спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), рік захисту – 2015.

Навчально-методична робота

Підручники та навчальні посібники
1.    Бойчук І. В. Менеджмент, маркетинг і підприємництво : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування) / [укладачі: О. О. Трут, І. І. Свидрук, Н. І. Фединець, І. В. Бойчук та ін.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 352 с.
2.    Бойчук І. В. Етика в рекламній та PR-діяльності : навчальний посібник / І. В. Бойчук, Н. Ф. Басій. – Львів : видав-во ЛТЕУ, 2019. – 204 с.
3.    Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства: навчальний посібник / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів. – К.: ЦУЛ, 2014. – 360 с.
4.    Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства: навчальний посібник. Тести з дисципліни / І. В. Бойчук. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 172 с.
5.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика. –К.: ЦУЛ, 2010. – 512 с.
6.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Бойчук, О.М. Музика. – Львів: видав-во ЛКА, 2008. – 392 с.

Навчально-методичні розробки1.    Маркетинг: конспект лекцій / уклад. І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 175 с.
2.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 35 с.
3.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 35 с.
4.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 "Менеджмент" ОПП "Менеджмент" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 35 с.
5.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 30 с.
6.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 30 с.
7.    Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 "Менеджмент" ОПП "Менеджмент" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 30 с.
8.    Маркетинг. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 80 с.
9.    Маркетинг. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 80 с.
10.    Маркетинг. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" ОПП "Менеджмент" / І. В. Бойчук, Ю.А. Дайновський – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 80 с.
11.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : конспект лекцій / уклад. Бойчук І. В. – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 88 с.
12.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / уклад. Бойчук І. В. – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 29 с.
13.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / уклад. Бойчук І. В. – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 26 с.
14.    Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : Методичні вказівки і тестові завдання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / уклад. Бойчук І. В. – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 26 с.
15.    Маркетинг промислового підприємства: конспект лекцій / уклад. І. В. Бойчук – Львів : видав-во Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 127 с.
16.    Маркетинг промислового підприємства. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 118 с.
17.    Маркетинг промислового підприємства. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 51 с.
18.    Маркетинг промислового підприємства. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 45 с.
19.    Маркетинг промислового підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 118 с.
20.    Маркетинг промислового підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 51 с.
21.    Маркетинг промислового підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. В. Бойчук. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 45 с.
22.    Бойчук І. В. Маркетинг. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських і лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей і освітньо-професійних програм / Дайновський Ю. А., Семак Б. Б., Бойчук І. В., Балук Н. Р., Басій Н. Ф., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Сухорська У.Р. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 33 с.
23.    Бойчук І. В. Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей і освітньо-професійних програм / Дайновський Ю. А., Семак Б. Б., Бойчук І. В., Балук Н. Р., Басій Н. Ф., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Сухорська У.Р. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 34 с.
24.    Бойчук І. В. Маркетинг. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей і освітньо-професійних програм / Дайновський Ю. А., Семак Б. Б., Бойчук І. В., Балук Н. Р., Басій Н. Ф., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Сухорська У.Р. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 90 с.
25.    Бойчук І. В. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Дайновський Ю. А., Семак Б. Б., Бойчук І. В., Балук Н. Р., Басій Н. Ф., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Сухорська У.Р. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 73 с.
26.    Бойчук І. В. Реклама та PR на виставках і ярмарках. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності061 «Журналістика» за ОПП «Реклама в бізнесі» та спеціальності 075 «Маркетинг» / І. В. Бойчук. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 44 с.
27.    Бойчук І. В. Реклама та PR на виставках і ярмарках. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 061 «Журналістика» за ОПП «Реклама в бізнесі» та  спец-ті 075 «Маркетинг» / І. В. Бойчук. – Львів : Видав-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 51 с.

Організаційна діяльність
1.    Член спеціалізованої вченої ради Д 35.860.02 у Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
2.    Членкиня Української Асоціації маркетингу (Сертифікат про членство в УАМ № 317 від 28.11.2018 р.).
3.    Членкиня ГО «Жіноча Ділова Палата України» (Львівська торгово-промислова палата).
4.    У жовтня 2023 року стала членкинею Спілки рекламістів України.

Підвищення кваліфікаціїЛьвівський національний університет імені Івана Франка, кафедра маркетингу з 06.12.2021 р. по 17.01.2022 р. Тема: "Ознайомлення з досвідом викладання і методичного забезпечення дисциплін маркетингового циклу" (Довідка з ЛНУ за №143-У від 21.01.22 р.)
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії і практики журналістики з 07.03.2022 р. по 18.04.2022 р. Тема: Ознайомлення з досвідом викладання і методичним забезпеченням навчального процесу (Довідка з ЛНУ за №857-У від 20.04.22 р.)

Стажування
1.    Участь у World For Ukraine Summit (Саміт W4UA), який об'єднав представників міжнародних організацій, неурядових організацій, науковців і політиків. Організатор Саміту W4UA – W4UA Foundation; участь у форумі 07-09.12.22 р., м. Жешув (Польща), G2A Arena
2.    «Агро-бізнес-школа» в проєкті «Розвиток бізнесу для жінок-підприємиць», за підтримки Проєкту технічної допомоги Європейського Фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) в межах ініціативи EU4Bisiness; 19.11.22 р., 27.11.22 р., 11.12.22 р. (Диплом про завершення від Львівської ТПП, виданий 20.12.22 р.
3.    Серія сесій з нарощування потенціалу та налагодження контактів для місцевих і релокованих жінок-підприємець», проведена в рамках Проєкту «Підтримка підприємців і життєзабезпечення», який фінансується та впроваджується Програмою розвитку ООН, 07.11.2022-20.11.2022 р. Сертифікат від Львівська ТПП і ГО «Жіноча Ділова Палата України» (обсяг стажування – 30 год., 1 кредит ЄКТС).
4.    Вебінар «Web of Science Core Collection: нові та старі можливості для науковця та адміністратора», 08.09.2022 р. (Сертифікат Clarivate, 1 год.)
5.    Lifecell Digital Academy: тренінг для викладачів – членів УАМ (період 25.11-17.12.21 р.). Сертифікат про стажування на тренінгу – на 1 кредит ЄКТС (30 год).
6.    Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ Zoom та Moodle» (м. Люблін, Республіка Польща, період 27.09-04.10.2021 р.). Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації - 1,5 кредиту ЄКТС (45 год.).
7.    Стажування на веб-курсі «Сама собі бренд» від Ярослави Павлюковець (автор і ведуча курсів «Я бренд. Бути чи не бути» та «Історія як ресурс»). м. Львів, період 16-23.11.2020 р. Сертифікат про стажування на курсі від 23.11.2020 р. (обсяг – 30 год., 1 кредит).
8.    Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (м. Люблін, Республіка Польща, період 09-16.11.2020 р.). Сертифікат про підвищення кваліфікації – 45 год. (1,5 кредиту)
9.    Підвищення кваліфікації в «The 6th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions»; Scientific Collection «InterConf», (Мельбурн, Австралія, НВЦ «InterConf», 06-08.11.2020 р.). Сертифікат – 12 год (0,4 кредита).
10.    Підвищення кваліфікації при участі в XIV Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки" (особиста участь, два тренінги, майстер-клас). Хмельницький національний університет, період 28-30.11.2019 р. Сертифікат – 30 год. (1 кредит).
11.    Стажування на курсі «SMM Factory» від спікера Ольги Філіпової (період 18.03 - 3.04.2019 р.). Сертифікат про стажування від 03.04.2019 р. (обсяг – 180 год.).
12.    Стажування за програмою Erasmus+: Key Action 1 «Навчальна кредитна мобільність для викладачів»; університет Пардубіце, факультет економіки і адміністрування (Чеська  Республіка); жовтень 2017 року.
13.    Міжнародне стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації на тему: «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики». Сертифікат про стажування № 052016007 від 9.07.16 р.
14.    Міжнародне стажування з інноваційних методів та підходів в освіті за програмою Академічного товариства Міхала Балудянського (м. Братислава, Словаччина). Сертифікат про стажування № 58-03/16 від 18.03.16 р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2021, 2020, 2014, 2008 рр.).
2.    Грамота ЛТЕУ за підготовку підручників і навчальних посібників, досягненні успіхів у науково-педагогічній діяльності (2017).
3.    Почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (2009 р.);
4.    Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.).
5.    Подяка Голови Правління Укоопспілки (2003 р.).

Список праць

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен