Бук Лариса Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

ORCID ID:  0000-0002-2120-477X

Короткі відомості
Закінчила у 2001 році Львівську комерційну академію, спеціальність «Міжнародні економічні відносини». З 2001 року працює на кафедрі, пройшовши шлях від асистента, старшого викладача до доцента кафедри маркетингу.

Навчалась в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 „Економіка, організація та управління підприємствами” в НУ «Львівська політехніка». В 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Викладає навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Товарний знак в маркетингу», «Брендинг», «Поведінка споживачів», «Маркетинг послуг», «Маркетингові дослідження».

Наукові інтереси: купівельна поведінка споживачів, створення і управління брендами, маркетинг в  соціальних мережах, копірайтинг, маркетинг послуг.

Автор і співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, автор навчального посібника “Товарний знак в маркетингу”, співавтор навчальних посібників “Поведінка споживачів” “Реклама”, “Завдання для самостійної роботи студентів, практичних та семінарських занять з маркетингу”.

Здійснює керівництво науково-дослідними роботами студентів. Організовувала діяльність студентського наукового гуртка "Клуб маркетолога". Працювала у складі організаційного комітету та журі І туру Всеукраїнської студентської олімпіади  та І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Підвищення кваліфікації: постійно бере участь у тренінгах, вебінарах,  конференціях, семінарах маркетингової тематики. Підвищувала кваліфікацію на практичному курсі «Інтернет Маркетинг» (Клуб ділових людей, 2011 р.),  у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові (2014-2015 рр.), в Школі SMM Factory на практичному курсі «Маркетинг соціальних мереж» (2019 р.), у Хмельницькому національному університеті в період участі в XV міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» (2020 р.), під час стажування в АН «Еко-Дім» (2021р.)

Практична діяльність:  працювала в команді маркетологів мережі освітніх закладів «Еколенд», здійснювала консультування з питань маркетингу і реклами в АН «ЕКО-ДІМ», була керівником в напрямі організації освітніх курсів для дітей і дорослих CITschool, маркетинг-менеджер проєкту «Lvivski Molfary».

Список праць .pdf

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен