Дайновський Юрій Анатолійович

доктор економічних наук, професор

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8421-2104
Researcher ID: F-3903-2019

Короткі відомості
Народився у 1955 р. у м. Львові. Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут у 1976 р. З 1976 по 1987 рр. працював у Львівському проектно-технологічному інституті АСУ Центроспілки, займався створенням проектів автоматизованих систем управління в організаціях споживчої кооперації.
Кандидатську дисертацію захистив у 1981 р. У 1987-1992 рр. – доцент, з 1991 р. – завідувач кафедри комерційної діяльності Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпромзв'язку. З 1992 р. перейшов на роботу до Львівської комерційної академії на посаду доцента кафедри маркетингу.

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.06.02 “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” на тему: “Методологічні основи формування управлінських рішень у підприємництві”.

З 2001 р. – професор кафедри маркетингу. У 2000-2002 рр. – декан факультету міжнародних економічних відносин. З 2003 р. до 2021 р. – завідувач кафедри маркетингу. З 2021 р. – професор кафедри маркетингу.

Викладає навчальні дисципліни: “Маркетингова товарна політика”, “Товарна інноваційна політика”, “Маркетингові прийоми”, “Маркетинг”, “Теоретичні основи маркетингу”, які забезпечені дистанційними курсами.

Є автором трьох одноосібних монографій (“Ефективні рішення в мікроекономіці”, “505 прийомів бізнесу”, “Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу”), навчальних посібників “Маркетингові прийоми”, “Товарна інноваційна політика”, “Маркетингова товарна політика”, “Основи наукових досліджень”, а також співавтором навчальних посібників “Маркетингові комунікації електронного бізнесу”, “Завдання для самостійної роботи студентів, практичних та семінарських занять з маркетингу”, “План маркетингу торговельного підприємства”.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 400.

Основна сфера наукових інтересів – розробка методології генерації рішень у бізнесі, формування банку прийомів маркетингу та менеджменту.
Стажування та професійний розвиток: грудень 2021 р. - січень 2022 р. - кафедра маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка; квітень - травень 2022 р. - кафедра теорії та практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті.
Член підкомісії зі спеціальності “Маркетинг” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Нагороджений почесною відзнакою Центральної спілки споживчих товариств України “Знак пошани”, грамотою Львівської обласної Ради за вагомий внесок у розвиток науки і підготовки фахівців, Подякою прем’єр-міністра України.  Заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету.

Список праць .pdf

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен