Семак Богдан Богданович

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри маркетингу

каб. 223, вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79005
роб. тел.:   +38 (032) 275-66-42, +38 (032) 295-81-16
e-mail: lute@lute.lviv.ua, bbsemak@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2198-3790
Researcher ID: E-7511-2019
Scopus Author ID: 36572590500
Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1c7d_TIAAAAJ&hl=ru

Cемак Б.Б. народився 30 березня  1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчив Львівську середню школу №4 з поглибленим вивченням англійської мови. У 1987 вступив, а у 1993 р. з відзнакою закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Товарознавство промислових товарів”. У 1988-1989 роках проходив військову службу у лавах Збройних Сил. Під час навчання в інституті улітку 1992 року навчався у міжнародній літній школі у Віденському економічному університеті, Австрія (Wirtschaftsuniversität Wien) за програмою “Small Business”.

У вересні 1993 р. розпочав трудовий шлях на посаді асистента кафедри маркетингу і ЗЕД Львівського торгово-економічного інституту. З жовтня 1995 р. по січень 1996 р. проходив стажування у Гамберсайдському університеті, Велика Британія (Humberside University) за програмою викладацьких обмінів Британської Ради. У грудні 1997 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2002 році йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу.

У 2002-2003 роках Семак Б.Б. брав активну участь у семінарах Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) у Судаку, Києві та Львові.

У період з вересня 1998 р. по червень 2012 р. працював на посаді заступника декана з навчально-методичної роботи факультету міжнародних економічних відносин. У 2000-2013 роках працював на посаді доцента кафедри маркетингу. У лютому 2013 року в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) захистив дисертацію на тему: “Формування вітчизняного ринку екологічно безпечної сировини текстильної промисловості: методологічні засади і практика” та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2014 році Семаку Б.Б. було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

У лютому 2015 року наказом ректора Семак Б.Б. був призначений на посаду проректора з наукової роботи.

У листопаді 2017 р. Семак Б.Б. пройшов стажування та читав лекції в Університеті Пардубіце, Чеська Республіка  (Univerzita Pardubice) на факультеті Економіки і Адміністрування згідно умов програми Erasmus+: Key Action 1 – Навчальна кредитна мобільність для викладачів.

Семак Б.Б. – автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії: “Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні” (2007), “Теоретико–методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних товарів текстильної промисловості” (2011), “Державне регулювання процентних ставок грошового ринку” (2018), “Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України” (2020), а також 4 навчальних посібники – “Фарбування текстильних матеріалів рослинними барвниками” (2005), “Маркетингова політика розподілу” (2010), “Маркетинг послуг” (2018), “Комунікаційні технології” (2019).

Семак Б.Б. є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті та  Д 58.082.01 у Західноукраїнському національному університеті.

Семак Б.Б. виступив науковим консультантом здобувача Кушнір С.О., котра у 2020 році  захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Семак Б.Б. є заступником головного редактора та відповідальним за випуск двох фахових наукових журналів категорії “Б” – Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки (ISSN 2522-1205) та Підприємництво і торгівля (ISSN 2522-1256).

На даний час  викладає курси: “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, “Зарубіжна реклама і PR”, “Маркетинговий менеджмент”, “Організація роботи прес-служби”.

Семак Б.Б. – член Наукового товариства ім. Т. Шевченка та Української асоціації маркетологів.

Список праць .pdf

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен