Фединець Наталія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  NataliaFedynets@gmail.com

Рік народження – 1984

Науково-педагогічна біографія
Закінчила Львівську комерційну академію у 2006 р. за спец. "Економічна кібернетика"
Захистила кандидатську дисертацію у травні 2010 р.
Тема дисертації: Програмоване ситуаційне управління торговельними підприємствами
Автор понад 50 наукових праць.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Управління персоналом
2. Менеджмент
3. Управління змінами

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6811-3720
Researcher ID: Р-3237-3596

Наукові публікації
1.    Фединець Н.І. Ступінь готовності керівників підприємств до управління в умовах кризи / Н.І. Фединець // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 7 травня 2020 р. / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава: ЦФЕД, 2020. – Том 10. – С. 51-54.
2.    Фединець Н.І. Механізм оцінювання персоналу туристичного підприємства/ Н.І. Фединець // Наука: теорія і практика-2020 : матеріали ХVI науково-практичної конференції, 7-12 серпня 2020 р. / Nauka i studia. – Przemyśl. Nauka i studia, 2020. – Том 5. – С. 3-6.
3.    Фединець Н.І. Забезпечення ефективності управління персоналом туристичного підприємства в умовах кризи / Н. І. Фединець // Новости научного прогресса : матеріали ХVI науково-практичної конференції, 15-22 серпня 2020 р. / Бял ГРАД-БГ. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2020. – С. 19-22.
4.    Фединець Н. І. Сучасна модель менеджменту в Україні та її вплив на механізм управління персоналом туристичного підприємства / Н. І. Фединець // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, 2020. – № 5-6. – С. 83-88 с.
5.    Фединець Н. І. Основні аспекти формування та прийняття рішень в процесі управління персоналом туристичного підприємства в умовах кризи / Н.І. Фединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2020. – Випуск 60. – С. 61-68.
6.    Фединець Н.І. Мотиваційна складова управління поведінкою персоналу підприємства / Н.І. Фединець, В. М. Коцупей // Науковий журнал “Інтер¬наука”. Серія: “Економічні науки”, 2020. – №10(42). – Том 1. – С. 110-115.
7.    Фединець Н.І. Кадрова складова управління розвитком підприємства / Н.І. Фединець, Кундицький О.О. // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: Економічні науки. – №10(42). – 2021. – С. 110-116.
8.    Фединець Н.І. Соціальне партнерство як дієва система регулювання соціально-трудових відносин торговельних підприємств / Н.І. Фединець, Н.Б. Білозор // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – №62. – 2021. – С. 108-115.
9.    Фединець Н. І. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю протитуберкульозних санаторіїв / Н. І. Фединець, О. О. Кушнір // Вісник ЛТЕУ. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 64. – 88-96 с.
10.    Фединець Н.І. Організаційні аспекти праці менеджера громадських організацій сфери охорони природи / Н. І. Фединець, Ю. П. Сняданко, О. М. Марчук. – Підприємництво і торгівля. – №32(2021). – С. 51-60.
11.    Фединець Н.І. Застосування інформаційних технологій організації набору персоналу як передумова формування позитивного іміджу підприємства / Н.І. Фединець, П.М. Нагорна // Вісник ЛТЕУ. – Львів.: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 68. – 136 с.
12.    Fedynets N. Methodological Approach to the Implementation of Planning in the Management System of Innovative and Production Activities of Enterprises for the Sustainable Economic Development of the Region / V. Panchenko, R. Ivanova, N. Fedynets, O. Viunyk, I. Androshchuk, O. Guk // International Journal of Sustainable Development and Planning. 2022. Vol. 17, No. 8, pp. 2385-2392. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170805. (Scopus)
13.    Фединець Н.І. Організаційні аспекти антикризового управління підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій. Н.І. Фединець, І.З. Саврас, О.І. Фоменко // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. №71. 2023. С. 69-76.

Навчально-методична робота
1.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) / О. О. Трут, Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 28 с.
2.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) / О. О. Трут, Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 50 с.
3.    Управління персоналом. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 “Туризм” (ОПП “Туризм”) / О. О. Трут, Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 84 с.
4.    Управління персоналом. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. О. Трут, Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 139 с.
5.    Менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсього) рівня спеціальності 073 “Менедмжент” (ОПП “Менедмжент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 32 с.
6.    Менеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менедмжент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 47 с.
7.    Менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менедмжент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
8.    Управління персоналом. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 136 с.
9.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-ресторанна справа”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
10.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-ресторанна справа”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
11.    Управління персоналом. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-ресторанна справа”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
12.    Управління персоналом. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-ресторанна справа”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
13.    Управління змінами. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
14.    Управління персоналом. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
15.    Управління персоналом. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
16.    Управління змінами. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. І. Фединець. – Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2023.
17.    Дистанційний курс з освітньої компоненти “Менеджмент” для студентів спец. 073 “Менеджмент” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
18.    Дистанційний курс з освітньої компоненти “Управління персоналом” для студентів спец. 073 “Менеджмент” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
19.    Дистанційний курс з освітньої компоненти “Управління змінами” для студентів спец. 073 “Менеджмент” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційна діяльність
1. Відповідальний виконавець наукової теми “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 0118U000025) 2020 р.
2. Наукове консультування ТОВ “ВМ Капітал Груп”
3. Секретар Вченої ради факультету Товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет ім. І. Франка кафедра менеджменту 16.09.2020 р. – 16.03.2021 р. Наказ ректора ЛТЕУ №128/02 від 07.09.2020 р. Тема – «Сучасні технології освітньо-професійної підготовки менеджерів».
2. Компанія “Епіцентр К”. 15.03.2021-03.05.2021. Сертифікат  від 21.06.2021 р. Тема – “Освітній марафон для ЗВО від компанії “Епіцентр К” (35 год.)
3. Іnstitute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland. 06.06.2022-27.06.2022. Тема стажування: Тренди регіонального розвитку в країнах Європи у 2022 році (90 год.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен