Колянко Оксана Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-94
e-mail:  oksana_20121961@ukr.net

Рік народження – 1961

Науково-педагогічна біографія

1979-1981 р. навчання у Львівському технікумі радянської торгівлі.
В 1981 вступила до торгово-економічного інституту на факультет «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами».
З 1989р. по 1999 р. працювала викладачем у Львівському економічному бізнес-коледжі.
В 2000р. вступила в магістратуру Львівської комерційної академії на спеціальність «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
З 2000 р. працює в комерційній академії.
у 2007 р. захистила дисертацію, а в 2008 р. отримала вчене звання доцент кафедри менеджменту.

Одружена, має дорослу доньку. Любить подорожувати, кататись на лижах, малювати.
Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Корпоративне управління
2. Самоменеджмент
3. Діловодство
4. Державне та регіональне управління

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1141-1513
Researcher ID: F-7785-201
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Kmk3DwgAAAAJ&hl=nl

Монографії:
1. Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами: монографія. - Львів: Видавництво ЛКА, 2009. - 248 с.

Наукові публікації
1. Колянко О.В. Про суть поняття "інвестиції" // Вісник ЛКА. - 2005. - Серія економічна, вип.17. - С.176-178.
2. Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні // Вісник НЛТУ. - 2006. - Вип. 16.1. – С.382-389.
3. Колянко О.В. Проблеми інвестування економіки України на сучасному етапі // Вісник ЛКА. - 2007.
4. Колянко О.В. Вдосконалення контролю за ефективністю використання інвестицій // Вісник ЛКА. - 2008.
5. Колянко О.В. Концептуальні підходи до залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в регіоні // Вісник ЛКА. - 2009.
6. Колянко О.В. Cтратегії диверсифікації діяльності підприємства: можливості та проблеми // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
7. Колянко О.В. Принципи та етапи побудови регіональних інвестиційних моделей // Вісник ЛКА. - 2011. - Вип.38.
8. Колянко О.В. Особливості надання адміністративних послуг державними органами управління // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14.
9. Колянко О.В. Соціальна відповідальність менеджменту в системі управління організацією // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.105-107.
10.Колянко О.В. Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного адміністрування // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014. - Вип.16. - С.204-207.
11.Колянко О.В. Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014. - Вип.17. - С.112-114.
12.Колянко О.В. Дослідження логістичного обслуговування клієнтів ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2016. – Вип.50. – C.177-181.
13.Yeleyko V.I. Trends and factors of social responsibility and social partnership / Yeleyko V.I., Kolyanko O.V., Kotsypej V.M. // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. – 2016. – Lipiec. – Nr. 7 (798). – S. 3-11. (Index Copernicus).
14.Колянко О. В. Етапи формування корпоративної культури закладів вищої освіти України / О. В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 53. – С. 71-75. – (Економічні науки).
15.Колянко О. В. Використання жорсткої “WATERFALL” та гнучкої “AGILE” моделей управління проектами / О. В. Колянко, Г. В. Озимок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 52. – С. 177-182. – (Економічні науки).
16.Колянко О. В. Трудовий розпорядок в організації як об’єкт внутрішньоорганізаційного менеджменту / Г. В. Озимок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 51. – С. 177-181. – (Економічні науки).
17.Колянко О.В. Імідж підприємства як фактор його конкурентоспроможності // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2018. – Вип.23. – С. 93-97.
18.Колянко О.В. Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту / О. В. Колянко // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24. – С. 103-107.
19.Колянко О.В. Управління комунікаційних та інформаційними каналами телекомунікаційних підприємств. Збірник наукових праць ЛТЕУ. Економічні науки. 2019, Випуск 58, с. 93-98.
20.Колянко О.В. Державне регулювання корпоративних відносин в Україні Економічні науки ЛТЕУ. – 2020 – Вип.60. - С.25-30.
21.    Колянко О.В. Структура корпоративної культури організації / О. В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 62. – 138 с. – (Економічні науки). С. 81-85.
22.    Колянко О.В. Особливості механізму управління інвестиціями в умовах нестабільного середовища / О. В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 64. – 116 с. – (Економічні науки). С. 48-52.
23.    Колянко О.В. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю / О. В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 65. –180 с. – (Економічні науки). С. 116-122.
24.    Колянко О.В. Управління соціальним розвитком  організацій /  Колянко О.В. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 67. –180 с. – (Економічні науки). С.70-73

Участь у конференціях
1. Колянко О.В. Моделі соціальної політики як базова передумова побудови системи соціальної відповідальності підприємства / О.В. Колянко // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С. 103–104.
2. Колянко О.В. Управління франчайзингом в туризмі і напрямки його вдосконалення / Ю.П. Сняданко, О.В. Колянко // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С. 130–133.
3. Колянко О.В. «Ефективність та результативність публічного управління та адміністрування» // Конференція 15-17 травня 2019 р.
4. Колянко О. В., Миронов Ю. Б. Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 березня 2020 р.) / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 415 с. – С.105-108.
5. Колянко О. В., Миронов Ю. Б. Особливості корпоративної культури в індустрії гостинності // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Харків. 2020 – 232 с.- С.51-52.
6. Колянко О.В. Сутність зовнішнього середовища функціонування організації / О.В. Колянко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 186.
7. Колянко О.В. Концептуальні основи товарної інноваційної політики / О.В. Колянко, Г. В. Озимок // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 187.
8. Колянко О.В.,Озимок Г.В., Малай І.В. Товарна інноваційна стратегія організацій // VIII міжнародна науково – практична конференція 03 грудня 2020 р. – С .144 – 147.
9. Колянко О.В.,Яцина Т.І. Процес формування інноваційної стратегії // VIII міжнародна науково-практична конференція 03 грудня  2020 р. - С.148 – 151.
10. Колянко О. В., Озимок Г.В. Сучасні системи оцінювання результативності праці керівника в ринкових умовах // ІХ міжнародна науково-практична конференція Укопспілки (м.Львів,  09 грудня 2021р.)ст. 179-181
11. Колянко О. В.  Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту // Х міжнародна науково-практична конференція Укопспілки «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення»  (м.Львів,  01-02 червня 2022р.).
12. Колянко О.В. “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”  наукова конференція студентів      “ Генезис  публічного  адміністрування  та державного управління  їх  особливості”.Конференція закладів Укоопспілки, ЛТЕУ, 01.06.2023

Навчально-методична робота
1. Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів: навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2010. - 260 с.
2. Вовчак О.Д., Андрушків І.П., Шморгай М.Б., Колянко О.В. Інвестиційне кредитування: навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2010. - 504 с.
3. Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота: навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2012. - 248 c.
4. Колянко О.В. Вступ до фаху: навчальний посібник / О.В. Колянко.- Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018.- 253 с.
5. Колянко О. В. Корпоративне управління : навчальний посібник / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 355 с.
6. Корпоративне управління. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 32 с.
7. Корпоративне управління. Методичні вказівки та тестові завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 62 с.
8. Корпоративне управління. Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 49 с.
9. Корпоративне управління. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 154 с.
10. Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» / О.В. Колянко. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 33 с.
11. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / О.О. Трут, О.В. Колянко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 20 с.
12. Офісний менеджмент. Опорний конспект лекцій : Електронний ресурс. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
13. Методичні рекомендації з організації практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 курсу спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”денної та заочної форм навчання. О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ: О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. -25 с.
14. Методичні рекомендації з організації практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”денної та заочної форм навчання. О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ: О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 22 с.
15. Методичні рекомендації з організації практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання. О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ: О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 28 с.  
16. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" зі спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ: О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023.- 25 с.

Організаційна діяльність
Відповідальна за проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Підвищення кваліфікації
1. SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Польша) з 02.05.2019 по 31.07.2019 р.
(сертифікат від 31.07.2019р.)
2. Бізнес-курс MESH з 09.10.2019 р. по 05.12.2019 р. наказ ректора № 262/02 від 28.12.2019 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота ЛТЕУ (2018 р.).
2. Почесна грамота ЛТЕУ (2021 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен