Аніловська Ганна Ярославівна

доктор економічних наук, професор,
академік академії економічних наук України,
професор кафедри комп'ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: Hanna12122014@gmail.com

Короткі біографічні відомості
В 1978 р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “ Організація механізованої обробки економічної інформації ” і одержала диплом інженера-економіста з відзнакою.
З 1978 по 1979рр. - інженер-економіст обчислювального центру Львівської ОСС.
З 1979 року - подальше навчання і робота у Львівській комерційній академії.
З 1982 року по 1985 рік – навчання в аспірантурі Львівської комерційної академії;  
1985-1992 - старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності;
у 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті;
у 2006р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія, на тему на тему  «Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)»;
з 2007 року  - професор кафедри фінансів і кредиту, завідувач кафедри фінансів і кредиту;
з 2007 по 2018 рр. - завідувач кафедри фінансів Львівського державного університету внутрішніх справ;
з вересня 2021 року - професор кафедри комп'ютерних наук Львівського торговельно-економічного університету..

Є автором численних наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. дванадцять навчальних посібників, у тому числі два виданих з грифом МОН України, співавтор семи монографій.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Інформаційні системи і технології
  • Проектування інформаційних систем
  • Інформаційні системи у фінансах, банківській сфері і страхуванні.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0154-1584
Researcher ID: W-5410-2018
Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gVLd8-EAAAAJ
Publons:  https://publons.com/researcher/1823620/hanna-anilovska/

Свою наукову діяльність Аніловська Г.Я. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету та кафедри комп'ютерних наук, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях:

Участь у конференціях  (2020-2021 роки):
1.    Аніловська Г. Я. Діяльність органів державного управління в контексті зниження тіньових грошових потоків/ Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 12 травня 2020 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 264 с. 92-95с.
2.    Аніловська Г. Я. Фінансова складова нормативно-правової бази детінізації грошових потоків суб’єктів підприємництва . Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. 71 с. 8-10с.
3.    Аніловська Г. Світовий досвід моніторингу фінансової безпеки підприємства та можливості його застосування у вітчизняній практиці Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: Мат. V Всеукраїн. наук.-практ. конф. (20–22 травня 2020 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : Є. М. Палига, Я. Я. Пушак та ін. Львів: Укр. акад. друкарства, 2020. 96 с. 11-13с.
4.    Аніловська Г. Я. Реформа Бюджетно-податкового законодавства в напрямі бюджетної децентралізації/ Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 квітня 2020 р.) / упор. І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 196 с. 9-13с.
5.    Аніловська Г. Я. Ефективність державної підтримки підприємств України/ Тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару "Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління": Львів: ЛьвДУВС. 29 жовтня 2020р. с.5-12
6.    Аніловська Г. Я., Костів О. С. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах /Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (29 жовтня 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2020. C.78-80
7.    Аніловська Г. Я., Фульмес О. А.  Зарубіжний досвід протидії легалізації коштів злочинного походження та шляхи його використання в України /Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (29 жовтня 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2020. C.147-150
8.    Аніловська Г. Я., Ревій А. З. Особливості бюджетного контролю в Україні /Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (29 жовтня 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2020. C.137-149
9.    Аніловська Г. Я. Концептуальні напрями дослідження державного боргу в економічній науці//.. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. 205 с. (C/11-13)
10.    Аніловська Г.Я., д.е.н., проф., Постол А. Стратегія реформ фінансового сектору України// Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Львів, 25 березня 2021 р.). Л. : ЛьвДУВС, 2021.
11.    Аніловська Г.Я., д.е.н., проф., Палій А. Безпека фінансового сектору України // Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Львів, 25 березня 2021 р.). Л. : ЛьвДУВС, 2021.
12.    Аніловська Г.Я., д.е.н., проф., Роде В. Стабільність світової фінансової системи // Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Львів, 25 березня 2021 р.). Л. : ЛьвДУВС, 2021.
13.    Аніловська Г. Я. Зовнішня трудова міграція та економічна безпека держави/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності», 16 квітня 2021 року, ЛьвДУВС
14.    Аніловська Г. Я. Способи захисту від кіберзлочинів  та їх використання в Україні/науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти», 12 травня 2021 року ЛьвДУВС.
15.    Аніловська Г. Я. , Ленчук О. Фінансовий моніторинг як інструментом наглядової діяльності держави/ науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти», 12 травня 2021 року ЛьвДУВС
16.    Аніловська Г. Я. , Постол А.  Правове та експертне забезпечення протидії кіберзлочинності/ науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти», 12 травня 2021 року ЛьвДУВС
17.    Аніловська Г. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи фінансового моніторингу / Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку» (Полтава, 20 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 67 с.
18.    Аніловська Г. Я. Моделювання інформаційно-аналітичного забезпеченн системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 31 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021.

Свою наукову діяльність Аніловська Г.Я. здійснювала упродовж 2007-2019 рр. як науковий керівник двох тем:
1.    Науково-дослідна тема «Фіскально-бюджетні механізми забезпечення фінансової безпеки держави» (№ 0109U 007856). Науковий керівник теми проф. Аніловська Г.Я,. доц. Штангрет М.Й.
2.    Науково-дослідна тема «Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія та практика» (№ 0112U007497 ). Науковий керівник теми проф. Аніловська Г.Я., доц.. Висоцька І.Б.

Аніловська Г.Я.  є  членом редакційної колегії наукового вісника Підкарпатської вищої школи в м. Ясло (Республіка Польша).

Аніловська Г.Я.  є науковим керівником  4  захищених кандидатських дисертацій (Гудзовата О.О., Баворовська О.Б., Левко М.М., Кайдрович Х.І.)

Аніловська Г.Я.  є членом  спеціалізованих вчених рад:

  • Член спеціалізованої вченої ради Д35.725.04  у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
  • Член спеціалізованої вченої ради Д35.051.22  у Львівському Національному університеті імені Івана Франка.

Підвищення кваліфікації.

  • закордонне стажування: Podkarpacka Szkoła Wyższa  im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle (Rzeczpospolita Polska)  02.01 - 15.01.2016;
  • стажування у Львівському Національному університеті імені Івана Франка у період з «08» квітня 2019 року по «10» травня  2019 року
  • Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, серпень 2021 року

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен