Артищук Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

79005, м. Львів, вул. братів Тершаківців, 2а, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: artyshchuk@lute.lviv.ua, irusiaart717@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський торговельно-економічний інститут у 1994 році за спеціальністю «Економічна інформатика та АСУ» і здобула кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.
Після отримання диплому працювала бухгалтером на орендному підприємстві Готель "Жорж".
З вересня 1995 року працює в Львівській комерційній академії старшим лаборантом кафедри інформаційних систем у менеджменті.
У вересні 2002 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри інформаційних систем у менеджменті.
З грудня 1999 року по листопад 2004 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання» та успішно її закінчила.
В грудні 2012 року захистила у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування системи управління ризикозахищеністю торговельного підприємства».
З 2013 р. – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті.
Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті було присвоєно в лютому 2015 року.
З вересня 2016 року по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних наук.
2020-2022 рр. магістратурa за спеціальністю „Комп’ютерні науки” , Європейський університет, м. Київ

Професійна діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням науково-практичних положень у сфері проектування та функціонування інформаційних систем, програмних засобів та технологій захисту інформації, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій.

Брала участь в розробці проектів автоматизації в системі споживчої кооперації.

Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників та одного посібника, виданого з грифом Міністерства освіти і науки України.
Член осередка громадська організація "Українське науково-освітнє ІТ товариство" у ЛТЕУ.

Основні дисципліни, що викладає

  • Комп’ютерна графіка
  • Інформаційні системи і технології
  • Проектування інформаційних систем
  • Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі та PR
  • Інформаційні системи в підприємництві та торгівлі

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-7287-8451
Researcher ID: G-4924-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6OyQAhIAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Артищук І.В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп’ютерних наук, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах.

Посібники:

  • Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум : навч. посібник / [уклад.: І. В. Артищук, В. І. Бабич]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 188 с.  
  • Гудзовата О.О., Артищук І.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / О. О. Гудзовата, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 213 с.
  • Мізюк Б. М., Артищук І. В., Тучковська І І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Б.М. Мізюк, І.В. Артищук, І. І.  Тучковська– Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с. гриф МОН України (лист № 1/11-19601 від 19.12.2012 р).

Наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:
1. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor, Nataliia Spas. Modeling of wireless sensor network based on functioning parameters of unevenly distributed nodes // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
1. O. Belej, N. Spas, I. Artyshchuk. Development of an algorithm for detecting cyberattacks in distributed information systems // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 325–328. (SciVerse SCOPUS).
2. Olexander Belej, Nataliia Spas, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor. Development of the invasion models in wireless sensor networks based on the flows of false events // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 404–409. (SciVerse SCOPUS).
4. Iryna Artyshchuk, Olexander Belej, Wojceich Sitek. The controlling of transmission of chaotic signals in communication systems based on dynamic models [Електронний ресурс] / Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Sitek Wojceich // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2353 : Computer modeling and intelligent systems : proceedings of the Second international workshop (CMIS-2019) (Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019). (SciVerse SCOPUS). С. 483-497. - Режим доступу: ceur-ws.org/Vol-2353/paper38.pdf. ISSN 1613-0073.
5. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).

Останні праці, тези та виступи на конференціях:
2024
Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Побудова мультиагентної системи виявлення атак на основі моделей штучного інтелекту. Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки у сучасному світі”, 2024, 27 – 29 лютого 2024 року, Київ- Краків
2023 рік
1. Костянтин Колесник, Марат Хуснутдінов, Роман Трохимчук, Ірина Артищук. Імітаційне моделювання складських операцій транспортної компанії // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 8–18.
2. Артищук І. В., Рехлецький Є., Крутяк М. Б., Хмілярчук Л. Удосконалення алгоритму обробки астрономічних зображень за допомогою методу Lucky Imaging // Інформаційні технології та суспільство. – 2023. – №2 (8). – С. 62–68.
3. Belej O., Artyshchuk I., Kolisnyk A., Łukaszewicz A. Creation of a machine learning algorithm for 3D object recognition for iOS // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 13.
4. Belej O., Artyshchuk I., Nestor N., Spas N. Construction of a wireless sensor network model based on multimodal nodal distribution // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 23.
5. V. Oksentyuk, K. Kolesnyk, A. Kushnir, I. Artyshchuk. Аutomated design of the fire detection devices enclosure components // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 18.
2022 рік
1. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Nataliia Spas, Natalia Nestor. Development of methods for detecting network attacks on cyber-physical systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 17.
2021 рік
1. Beley O., Artyshchuk I., Spas N., Fedastsou M. Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models // Штучний інтелект. – 2021. – № 1 (вип. 91). – С. 22–30.
2. Артищук І.В. Підходи до аналізу і проектування інформаційних систем. / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2021. м. Львів.– тези.
3. Міщук Ю.І., Артищук І.В. Тенденції розвитку сучасних медичних інформаційних систем / Ю.І. Міщук, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
4. Вініченко А.А., Артищук І.В. Сучасні технології у рекламі і PR / А.А. Вініченко, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
5. Щадило В.В., Артищук І.В. Підходи до комп'ютерної підтримки бізнес-аналізу / В.В. Щадило, І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", 2021. м. Львів.– тези.
2020 рік
1. Гудзовата О.О., Артищук І.В. Сучасні інструменти підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення". Державний університет «Житомирська політехніка», 26-27 листопада 2020. М. Житомир. – С.53-55.
2. Артищук І.В. Digital-еволюція в бізнесі: тенденції та перспективи / І.В. Артищук // Збірник матеріалів ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". Європейський університет, листопад 2020. м. Київ.– С.11-14.
3. Артищук І.В. Сучасні інструменти візуалізації даних / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 53), листопад 2020 р. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота"" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – тези.
4. Артищук І.В. Сучасні технології у рекламі і PR / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2020. м. Львів.– тези.
2019 рік
6. Артищук І.В., Бабич В.І., Хмілярчук Л.І. Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торго-вельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. – 130 с. – (Економічні науки). С.86-93.
7. Гудзовата О.О., Артищук І.В., Костирко В.С. Використання уніфікованої мови візуального моделювання uml (unified modeling language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем / О.О. Гудзовата, І.В. Артищук, В.С. Костирко // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 24. – 182 с. С.108-115.
8. Артищук І.В. Графічні аспекти розвитку сучасної інформатики / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35), лютий 2019. м. Тернопіль. - ГО Наукова спільнота"" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). – С.3-4.
9. Артищук І.В. Використання засобів комп'ютерної графіки: практичний аспект. / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ " Aктуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2019. м. Львів.– тези.
2018 рік
1. Ірина Артищук, Оксана Гудзовата, Леся Хмілярчук. Управління інформаційною безпекою хмарних сервісів. / Артищук Ірина, Гудзовата Оксана, Хмілярчук Леся // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ""Інформаційна безпека в сучасному суспільстві "", 29-30 листопада 2018, м. Львів, ЛДУБЖ. – С.121-124.
2. Артищук І.В., Гудзовата О.О., Крутяк М.Б. Актуальні проблеми використання програмних засобів комп'ютерної графіки / І.В. Артищук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень», грудень 2018. м. Вінниця, ВНТУ. – С.6-11.
3. Артищук І.В. Сучасні підходи до автоматизації діяльності підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери / І.В. Артищук // Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорського-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції"", 2018. м. Львів. С. 356-358. – тези.
4. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Сучасні Веб-інструменти в онлайн-курсі "Tеорія і методика дистанційного навчання" / В.Б. Артеменко, І.В. Артищук, О.О. Гудзовата // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –134 с. – (Технічні науки). С.126-133.
5. Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Моделювання веб-аналітики в системах управління дистанційним навчанням // Індуктивне моделювання складних систем (Зб. наук. праць). Вип.10 / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних техноло-гій та систем НАН та МОН України. – К., 2018: С. 5-13.

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ
ERASMUS: Мобільність персоналу з метою навчання з 15 травня 2023 року по 19 травня 2023 року. Викладацька діяльність. Участь у 10-му Міжнародному тижні навчання в Білостоцькому політехнічному університеті. Зміст навчального плану: лекція Індустрія 4.0 та цифрова трансформація. Сучасні технології в контексті 4 промислової революції.

МІЖНАРОДНE СТАЖУВАННЯ
1. Наукове стажування за кордоном (ЄС чи ОЕСР). AGH Університет науки і техніки Станіслава Сташица в Кракові, (01.01.2022 - 15.02.2022).
2. Підвищення кваліфікації за кордоном (ЄС або ОЕСР) - Міжнародний історичний та біографічний інститут Дубай-Нью-Йорк-Єрусалим-Пекін (06.10.2021 - 07.10.2021) [120 годин]

Підвищення кваліфікації
Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання. У 2018 р. пройшла стажування в Львівському національному університеті ім. Івана Франка (ф-т прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем) та в Львівській філії Приватного ВНЗ «Європейський Університет»  (кафедра математики та комп’ютерних дисциплін).
Досвід викладання за кордоном:
2023/2024 доцент Університету Комісії Національної Освіти, Краків;
2022/2023 доцент Університету Vistula, Варшава.

Стажування в Украіні
1. за програмою SSWU: TEACHERS’ SMART UP: WINTER EDITION 3.0 2024 від компанії Sigma Software з 22 січня по 26 січня 2024 року, загальною тривалістю 30 год. (1 кредит ECTS).
2. за програмою “IT Tools for Teachers” від компанії GlobalLogic” з 4 липня по 3 серпня 2023 року та за програмою SSWU: TEACHERS’ SMART UP: SUMMER Загальний обсяг – 18 год. (0,6 кредиту ECTS);
3. за програмою SSWU: TEACHERS’ SMART UP: SUMMER EDITION від компанії Sigma Software (“СІГМА СОФТВЕА”) з 17 липня по 21липня 2023 року. Загальний обсяг – 30 год. (1кредит ECTS);
4. Всеукраїнська комплексна інтернет-програма “Teacher’s Internship Online Program” інтернет-програма для викладачів, соціальний освітній проект від експертів ЄРАМ та ІТ-Асоціації України IT Ukraine Association з 19.01.2021 по 01.02.2021 р. – 80 год.
5. Вебінар «Перспективи впровадження програмної системи FlexSim у навчальний процес університету», 22.04.2021 р., СДУ. – 2 год.
6. Онлайн-курс "Як навчати і навчатись онлайн ефективно": найкращі інструменти і практики. 20-29.04.2021 р., фірми SoftServe, Microsoft. - 10 год.
7. Вебінар «Пошук міжнародного партнера для проєктів». 08.06. 2021. Проєктний офіс НУЛП. – 2 год.
8. Воркшoп "Tech Summer for Teachers Bootcamp". - 22.06-08.07.2021 р., фірмa SoftServ. - 10 год.
9. Дискусія Новітні навчальні програми для абітурієнтів. фірмa SoftServ. – 2021, 2 год.

Стажування за кордоном
1. Przygotowanie do modernizacji istniejących kierunków kształcenia pod kątem zatrudnialności absolwentów, umiędzynarodowienia curriculum i budowania kompetencji miękkich, w tym wielokulturowych (ICC), 15-22.12.2023, Warszawa.
2. Semenarium „Aspekty normalizacji jako jednego z ważnych elementów treści przedmiotów programowych na wyższej uczelni”. ( dr Zygmunt Niechoda doradca Prezesa PKN  ds Edukacji). 11.10.2023, Warszawa
3. Projekt pn.  „Turystyczna uczelnia dostępna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu: POWR.03.05.00-00-A053/20 Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Warszawa:
3.1. Niepełnosprawny – pełnoprawny. Zwiększenie świadomości prawnej środowisk akademickich,16-17.10.2023, Warszawa
3.2. Zasady komunikacji i obsługa osób niepełnosprawnych 19-20.10.2023, Warszawa
4. Projekt pn.  „Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu: POWR.03.05.00-00-A099/19 Akademia Finansów i Biznesu Vistul Warszawa,  05-13.07.2023.
4.1. Szkolenia podnoszące poziom wiedzy z obszarów specjalistycznych w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami dla pracowników Uczelni – (18 h szkoleniowych) 05.07.2023
4.2. Uczelnia sprawna dla niepełnosprawnych – (6 h szkoleniowych) 10.07.2023
4.3. Wyrównywanie szans i pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych - (12 h szkoleniowych) 11.07.2023
4.4. Rynek pracy osób niepełnosprawnych (12 h szkoleniowych) 13.07.2023

Перелік нагород та заохочень
Наказом ректора ЛТЕУ у 2021 році нагороджена Грамотою Львівського торговельно-економічного університету
Наказом ректора ЛКА у 2012 році нагороджена Грамотою Львівської комерційної академії.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен