Бабич Володимир Іванович

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаковців, 2А, каб. 503
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-97
e-mail babych_v@lute.lviv.ua

ORCID ID: 0000-0003-1996-9332

Короткі біографічні відомості
У 1974 р. закінчив Львівський державний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю "Прикладна математика", кваліфікація – математик.
В 1976-1978 рр. працював інженером-програмістом відділу АСУП Львівського заводу радіоелектронної медичної апаратури.
Почав  працювати у Львівському торговельно-економічному університеті (на той час – інституті) з 1 вересня 1978 р. на посаді асистента кафедри технічних засобів обробки економічної інформації.
Має досвід практичної роботи в галузі інформаційних технологій – з вересня 1986 р. до жовтня 1988 р. очолював Центр з розробки педагогічних програмних засобів при Львівському обласному управлінні профтехосвіти.  У ЛТЕУ (ЛТЕІ, ЛКА) у різні роки  працював на посадах асистента кафедри технічних засобів обробки економічної інформації, старшого викладача кафедри програмних засобів інформатики, з лютого 2018 р. по теперішній час займає посаду старшого викладача кафедри комп'ютерних наук.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 38 років.

Професійна діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням науково-практичних положень у сфері проектування та функціонування інформаційних систем, зокрема баз і сховищ даних, програмних засобів, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій.

Є автором близько 100 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. за останні 3 роки – понад 40.

Основні освітні компоненти, що викладає

  • Бази даних;
  • Нереляційні бази даних;
  • Інформаційні системи і технології.

Наукова діяльність
Останні публікації:

1. Задача пошуку найкоротшого шляху: порівняльний аналіз основних алгоритмів / Бабич В., Костенко А., Плеша В., Плеша М., Хмілярчук Л.  // Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2,  С. 99-106. https://doi.org/10.32782/IT/2023-2-12
2. Огляд технологій візуалізації та їх використання у освітньому процесі / Є.А. Рехлецький, В.І. Бабич, М.Б. Крутяк, В.І. Плеша, О.М. Швець // Вісник Херсонського національного технічного університету, № 4(87) (2023), С. 265-270. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.4.31
3. Проблеми ліцензування програмного забезпечення як складова кризи національної освіти / Є.А. Рехлецький, Г.Я. Аніловська, В.С. Костирко, В.І. Бабич // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 4, С. 79-86. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.10.
4. Проблеми форматів імпорту навчальних матеріалів системи MOODLE для освітніх компонент ІТ-напрямку / Л. І. Хмілярчук, В. І. Бабич, В. І. Плеша, А. В. Артеменко// Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 5, С. 85-91. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.9
5. Бабич В.І. Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. – 152 с. – (Економічні науки) - С. 47-60.

Тези та виступи на останніх конференціях:
1. Бабич В. І. Особливості моделювання зв’язків в MongoDB / В. І. Бабич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р. – 420 с. – С. 382-384.
2. Бабич В. І. Огляд можливостей платформи Neo4j Graph Data / В. І. Бабич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р. – С. 500-502.
3. Бабич В. І. Огляд найбільш поширених графових СКБД / В. І. Бабич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02 червня 2021 р. – 328 с. – С. 294-295.
4. Бабич В. І. Особливості визначення даних у сучасних СКБД / В. І. Бабич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р. – 372 с. – С. 337-339.
5. Бабич В. І. Побудова моделей даних засобами ERwin Data Modeler в навчальному процесі / В.С. Костирко, В.І. Бабич // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. –Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 305 с. – С. 290-291.

Навчально-методична робота
Посібники:

1. Офісне програмне забезпечення: навчальний посібник / М. Б. Крутяк, В. І. Бабич, В. І. Плеша, Є. А. Рехлецький та ін. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023.
2. Бази даних : конспект лекцій / [укл. В. І. Бабич]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ,  2023. – 168 с.
3. Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум : навч. посібник / [уклад.: І. В. Артищук, В. І. Бабич]. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2020. – 188 с.
4. Хмілярчук Л.І. Програмування в середовищі офісних застосувань : навчальний посібник /Л. І. Хмілярчук, В. І.Бабич, В. І. Плеша. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2019.– 284 с.

Методичні розробки:
1. Бази даних. Методичні вказівки та тестові завдання для рубіжного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" (ОПП "Комп'ютерні науки") / [укл. В. І. Бабич]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ,  2023. – 72 с.
2. Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Бази даних" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, В. І. Бабич, М. І. Плеша, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є. А. Рехлецький. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
3. Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Р.Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
4. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, І.В. Артищук, Р. Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Є. А. Рехлецький, В. І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 23 с.
5. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" / Г.Я. Аніловська, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є.А. Рехлецький. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
6. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
7. Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” ОПП “Право” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
8. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
9. Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
10. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
11. Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
12. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
13. Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
14. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
15. Інформаційні системи i технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
16. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
17. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
18. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
19. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
20. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
21. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
22. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
23. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
24. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
25. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
26. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
27. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Харчові технології” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
28. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
29. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
30. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
31. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
32. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
33. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
34. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
35. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
36. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
37. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Логістика та менеджмент продажів” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
38. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
39. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОПП “Міжнародні економічні відносини” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
40. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
41. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
42. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
43. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
44. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
45. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та пiдсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
46. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
47. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
48. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 52 с.
49. Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / І.В. Артищук, Є.А. Рехлецький, О.М. Швець, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк, В.І. Бабич. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
50. Інформатика. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа (ОПП “Готельно-ресторанна справа) усіх форм навчання / І. В. Артищук, В. І. Бабич. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 67 с.
51. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 156 с.
52. Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки та завдання до лабораторних, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / І.В. Артищук, О.М. Швець, В.І. Бабич, В.І. Плеша, М.Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020.– 48 с.

Дистанційні курси:
1. Бази даних : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2. Нереляційні бази даних : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3. Інформаційні системи та технології : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
Відповідальний за методично-бібліографічне забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Підвищення кваліфікації
Постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність, що забезпечує високу результативність і якість навчання. З 2 травня 2023 року по 30 червня 2023 року  пройшов стажування в Львівській філії ПВНЗ “Європейський університет” на кафедрі математики та комп’ютерних дисциплін.

Перелік нагород та заохочень
Наказом ректора ЛКА у 2012 році нагороджений Грамотою Львівської комерційної академії.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен