Хмілярчук Леся Іванівна

старший викладач кафедри комп’ютерних наук

79005, м. Львів, вул. Тершаківців, 2a, каб. 503
роб. тел:   +38 (032) 295-81-97
e-mail: _lkh@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1983 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “математика”, кваліфікація – математик.
Має досвід практичної роботи в галузі інформаційних технологій. У 1986-1991 рр. працювала інженером-програмістом Обчислювального центру Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, з 1991 по 2005 – інженером-програмістом відділу комп’ютеризації Львівської обласної дитячої спеціалізованої лікарні (нині НКП ЗУСДМЦ).
Працює у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі комп'ютерних наук з 2005 року. Стаж науково-педагогічної діяльності – 18 років.

Освітні компоненти, що викладаються:

  • Алгоритмізація та програмування
  • Теорія алгоритмів
  • Програмування в середовищі офісних застосувань.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1753-6472

Основні публікації
Навчальні посібники

1.    Теорія алгоритмів: посібник / М.Б. Вітер, А.В. Костенко, Л.І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 220 с.
2.    Програмування в середовищі офісних застосувань: посібник /Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В.І. Плеша. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 280 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України
1.    Удосконалення алгоритму обробки астрономічних зображень за допомогою методу LUCKY IMAGING / Є. Рехлецький, І. Артищук, М. Крутяк, Л. Хмілярчук // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. – Випуск 2(8). – С.62-68.
2.    Задача пошуку найкоротшого шляху: порівняльний аналіз основних алгоритмів / В.І. Бабич, А.В. Костенко, В.І. Плеша, М.І. Плеша, Л.І. Хмілярчук // Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2023. – Випуск 2. – С. 99-106.
3.    Вплив інформаційних технологій на еволюцію системи освіти / Є. Рехлецький, В. Плеша, Л. Хмілярчук, М. Крутяк // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. – Випуск 3 (9). – С. 68-71.
4.    Проблеми форматів імпорту навчальних матеріалів системи MOODLE для освітніх компонент ІТ-напрямку / Л. І. Хмілярчук, , В. І. Бабич, В. І. Плеша, А. В. Артеменко //  Таврійський науковий вісник, 2024. –  Серія: Технічні науки, (5). – С. 85-91.
5.    Система тестування продуктивності API при високих навантаженнях / Зацерковний, Р. Г., Бабич, В. І., Плеша, М. І., Хмілярчук, Л. І., Швець, О. М. // Системи та технології, 2023. –66(2). – С. 43-49.
6.    Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект / І.В. Артищук, В.І. Бабич, Л.І. Хмілярчук // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 57. – 130 с. – (Економічні науки). С.86-93.

Навчально-методичні видання
1.    Методичні вказівки з організації та виконання курсового проекту з освітньої компоненти "Об'єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Р.Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
2.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" / Г.Я. Аніловська, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, В.І. Бабич, В. І. Плеша, М. Б. Крутяк, Є.А. Рехлецький, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
3.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / Г. Я. Аніловська, І.В. Артищук, Р. Г. Зацерковний, А. В. Костенко, В. С. Костирко, М. І. Плеша, Є. А. Рехлецький, В. І. Бабич, М. Б. Крутяк, В. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 23 с.
4.    Теорія алгоритмів : конспект лекцій / [укл. Л. І. Хмілярчук]. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. – 151 с.
5.    Теорія алгоритмів : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" / Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
6.    Теорія алгоритмів : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки"/ Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 34 с.
7.    Теорія алгоритмів : Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки"/ Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 24 с.
8.    Програмування в середовищі офісних застосувань : конспект лекцій / [укл. Л. І. Хмілярчук]. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. – 115 с.
9.    Програмування в середовищі офісних застосувань: Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки" / Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 60 с.
10.    Програмування в середовищі офісних застосувань: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки"/ Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 35 с.
11.    Програмування в середовищі офісних застосувань: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" ОПП "Комп’ютерні науки"/ Л. І. Хмілярчук. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 22 с.
12.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Алгоритмізація та програмування" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course /view.php?id=461 (у співавторстві).
13.    Дистанційний курс з освітньої компоненти "Теорія алгоритмів" [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
14.    Дистанційний курс з дисципліни "Програмування в середовищі офісних застосувань" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота

  • член Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація фахівців інформаційних технологій".

Підвищення кваліфікації

  • центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного транспортного університету (м. Київ, лютий-березень, 2023 р.);
  • кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії ПВНЗ “Європейський університет” (м. Львів, листопад-грудень 2021 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен