Костирко Василь Степанович

кандидат фізико–математичних наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерних наук


79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 503
тел.:   +38 (067) 896-71-17
e-mail: vkostyrko@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
У 1972 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю математика. Одержав кваліфікацію математик–обчислювач.
В 1972–1975 роках навчався в аспірантурі Інституту кібернатики імені В.М.Глушкова АН України.
В 1979 році там же захистив кандидатську дисертацію “Діалогові засоби обгрунтування правильності програм” за спеціальністю „Математичне забезпечення обчислювальних машин і систем”.
В 1972–1982 роках працював в інститутах Академії наук України. З 1982 року працює у Львівському торговельно–економічному університеті. Вчене звання доцента кафедри технічних засобів обробки економічної інформації було присвоєно у грудні 2011 року.
З вересня 2018 року і по теперішній час — доцент кафедри комп’ютерних наук.

Основні дисципліни, що викладає

  • Web–технології
  • Методи та системи штучного інтелекту
  • Розробка застосувань для мобільних пристроїв
  • Інструментальні засоби розробки Internet–застосувань
  • Візуальне проектування застосувань

Наукова діяльність
ORCID ID:  0000-0002-6366-8695
Researcher ID: G-7820-2019

Свою наукову діяльність Костирко В.С. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп'ютерних наук, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах.

Автор та співавтор 77 наукових праць, 10 навчальних посібників та 1 підручник.

Останні публікації:
1.    Сучасні підходи та тенденції в розробці застосувань для мобільних пристроїв / В.С.Костирко, А.В.Костенко, М.І.Плеша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник нукових праць. Технічні науки. Вип.21.— Львів: Вид–во ЛТЕУ, 2018.— С.119–125.
2.    Використання уніфікованої мови візуального моделювання UML (Unified Modeling Language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем / О.О.Гудзовата, В.С.Костирко, І.В.Артищук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник нукових праць. Підприємництво і торгівля. Вип.24.— Львів: Вид–во ЛТЕУ, 2019.— С.108–114.
3.    Застосування солверів Z3 в системі верифікації Python–програм / В. Костирко, А. Костенко, М. Плеша // Інформаційні технології та суспільство. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. Випуск 1 (7). 88 с. С. 36-43.
4.    Проєктування бібліотеки для спрощення умов верифікації програм / В.С. Костирко, Г. Я. Аніловська, В.І. Плеша // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2023. – № 3, Т. 1. – С. 273-279.
5.    Навчання програмуванню з застосуванням структурованих блок–схем та шаблонів проектування / В. Костирко, А. Костенко, М. Плеша // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023, № 1 (490). – С.191-196.
6.    Цифрова трансформація європейського суспільства / Г.Я. Аніловська, В.С. Костирко, Є.А. Рехлецький // Академічні візії, 2023. Випуск 24. Режим доступу: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/659.
7.    Проблеми ліцензування програмного забезпечення як складова кризи національної освіти / Є.А. Рехлецький, Г.Я. Аніловська, В.С. Костирко, В.І. Бабич // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 4, С. 79-86. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.10.

Тези та виступи на останніх конференціях:
1.    Система верифікації python–програм / В.С.Костирко, В.І.Плеша.— Матеріали ХXV Міжнародної науково-практичній конференції „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”.— К.: Вид–во Європейського університету, 2019.— С. 75–78.
2.    Застосування бібліотеки Z3PY для перевірки умов коректності та завершимості програм / В. С. Костирко, В. І. Плеша // Матеріали ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. Європейський університет, 26 листопада 2020. м. Київ. – С. 80-83.
3.    Костирко В. С. Система верифікації програм на мові PYTHON / В.С. Костирко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  372 с. С. 335-337.
4.    Система верифікації програм VerPro / В. С. Костирко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р.  328 с. – С. 287-288.
5.    Верифікація програм з масивами / В. С. Костирко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції /  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2022 р.  528 с. С. 494-496.
6.    Технологія побудови картографічних сервісів Google / В. С. Костирко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р.  420 с. С. 376-377.

Навчально-методична робота
1.    Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів // Костирко В.С., Костенко А.В., Плеша М.І., Костенко С.Б.— Львів: “Магнолія–2006”, 2019.—  352 с.
2.    Крос–платформне програмування: навчальний посібник.— Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019 // Костенко А.В., Костирко В.С., Плеша М.І.— 248 с.
3.    Web–технології : конспект лекцій / [уклад.: В. С. Костирко]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно–економічного університету, 2023. – 120 c.
4.    Методи та сиастеми штучного інтелекту : конспект лекцій / [уклад.: В. С. Костирко, Г. П. Охендушко]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно–економічного університету, 2023. – 200 с.
5.     Розробка застосувань для мобільних пристроїв / [уклад.: В. С. Костирко, Г. П. Охендушко]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно–економічного університету, 2023. – 181 с.

Дистанційні курси:
1.   Web–технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
2.   Методи та системи штучного інтелекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
3.   Розробка застосувань для мобільних пристроїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2387.
4.   Інструментальні засоби розробки Internet–застосувань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
5.   Візуальне проектування застосувань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1.   Член Українського науково–освітнього IT товариства (ГО УНІТ).
2.   Член комісії з інформатики та кібернетики Наукового товариства імені Шевченка (НТШ).

Підвищення кваліфікації
1.   Протягом січня – лютого 2021 р. пройшов стажування та отримав сертифікат про успішне проходження Всеукраїнської комплексної програми “Teacher’s Internship Online Program” – освітній проект від експертів EPAM та IT Ukraine Association.
2.   У 2023 році пройшов стажування на кафедрі інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка".
3.   У 2023 році пройшов два навчальних курси  для викладачів Університету, які проводила організація Євросоюзу EIT HEI Initiative.

Перелік нагород та заохочень
Наказом ректора в 2020 році нагороджений почесною грамотою ЛТЕУ.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен