Зацерковний Ростислав Григорович

доктор філософії, доцент кафедри

79005, м.Львів, вул Тершаківців 2а, каб.503
тел.: +38 (067) 341-15-76
e-mail: zatserkovnyi.rostyslav@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
Освіта вища: в 2017 році отримав диплом бакалавра інформатики в Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також диплом бакалавра видавничо-поліграфічного видавництва в Українській академії друкарства. В тому ж році вступив до магістратури на факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчив у грудні 2018 року, отримавши диплом магістра зі спеціальності “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Програмне забезпечення комп’ютерних систем”).
У 2019 році вступив до магістратури на факультет прикладних наук Українського католицького університету, яку завершив у 2021 році і отримав диплом магістра зі спеціальності “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Науки про дані”).
У 2019 році вступив до аспірантури в Українську академію друкарства за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. У липні 2023 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему “Інформаційна технологія оцінювання якості адаптації книжкових видань для осіб з проблемами зору”.
У вересні 2023 року розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук Львівського торговельно-економічного університету.

Освітні компоненти, що викладаються

  • “Інтелектуальний аналіз даних”, складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”
  • “Теорія прийняття рішень”, складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6991-2866

Основні публікації:
Публікації у наукових виданнях, включених до наукометричної бази Scopus:
1. Zatserkovnyi, R., Zatserkovna, R., & Maik, V. (2024, January). Adapting illustrations for people with low vision via edge detection methods. In Sixteenth International Conference on Correlation Optics (Vol. 12938, pp. 86-89). SPIE.
2. Zatserkovnyi R., Senkivskyi V., Zatserkovna R., Maik V. Application for Determining the Usability of Adapted Textbooks by People with Low Vision. In 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) (pp. 1-4). IEEE.
3. Zatserkovnyi R., Maik V., Zatserkovna R. Modelling the Quality of Adapted Textbooks for People with Low Vision. 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). IEEE, 2022.
4. Zatserkovnyi R., Maik V., Zatserkovna R. Computer vision methods for visually impaired people. Fifteenth International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, 13–16 September 2021 / ed. by O. V. Angelsky. 2021. URL: https://doi.org/10.1117/12.2617065.

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus) та є науковими фаховими виданнями України:
5. Zatserkovnyi R. G., Maik V. Z. Criteria for accessibility of publications for readers with visual impairments: a review. Наукові записки УАД. 2022. Vol. 2, no. 65. P. 32–41. URL: https://doi.org/10.32403/1998-6912-2022-2-65-32-41.
6. Analysis of Braille translation software / R. H. Zatserkovnyi et al. Поліграфія і видавнича справа. 2019. Vol. 2, no. 78. P. 36–44. URL: https://doi.org/10.32403/0554-4866-2019-2-78-36-44.

Публікації у фахових наукових виданнях України:
7. Zatserkovnyi, R. G., et al. Система тестування продуктивності API при високих навантаженнях. Systems and Technologies 66.2 (2023): 43-49.
8. Zatserkovna R. S., Zatserkovnyi R. G. Overview of software for cardboard and corrugated packaging design. Book Qualilogy. 2022. Vol. 1, no. 41. P. 22–31. URL: https://doi.org/10.32403/2411-3611-2022-1-41-22-31.
9. Зацерковний Р. Г., Маїк В. З. Інформаційні технології аналізу інклюзивності електронних видань. Квалілогія книги. 2021. Vol. 1, no. 39. P. 7–12. URL: https://doi.org/10.32403/2411-3611-2021-1-39-7-12.
10. Zatserkovnyi R. H. Scale-invariant image feature transformation technology. Квалілогія книги. 2020. vol. 1, no. 37. P. 74–78. URL: https://doi.org/10.32403/2411-3611-2020-1-37-74-78.

Публікації у збірниках матеріалів конференцій:
11. Маїк В. З., Зацерковний Р. Г. Розробка програми Book’O'Meter у програмному середовищі Jupyter Notebook. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (6–10 лют. 2023 р.): тези доп. Львів, 2023. С. 48.
12. Zatserkovnyi R. G., Maik V. Z. Specifications of accessible publications for people with low vision. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології : тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 17–21 травня 2022 р. Харків, 2022. P. 60–61.
13. Маїк В. З., Зацерковний Р. Г. Програмне забезпечення підготовки до друку видань для людей з проблемами зору. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (7–11 лют. 2022 р.): тези доп. Львів, 2022. С. 45.
14. Зацерковний Р. Г. Нейронні мережі для розпізнавання зображень. Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 137–139.
15. Зацерковний Р. Г., Маїк В. З. Алгоритми токенізації для обробки природної мови. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (15–19 лют. 2021 р.): тези доп. Львів, 2021. С. 34.
16. Маїк В. З., Зацерковний Р. Г. Методи computer vision для потреб людей з вадами зору. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (18 – 21 лютого 2020 р.): тези доп. Львів, 2021. С. 26.
17. Zatserkovnyi R. G., Maik V. Z., Zatserkovna R. S. Visual question answering for image understanding. Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології і автоматизація – 2020”, (Одеса, 22–23 жовтня 2020 р.). Одеса, 2020. P. 288–290.
18. Аналіз програмного забезпечення для переведення документів у шрифт Брайля / Р. Г. Зацерковний та ін. Матеріали Х Міжнарод. наук.-практ. конф. “Квалілогія книги”. Львів, 2019. С. 18–20.

Монографія:
19. Zatserkovnyi R. G., Maik V. Z., Zatserkovna R. S. Visual question answering for image understanding. На шляху до Індустрії 4.0: інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація : монографія. Одеса, 2021. P. 9–15.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:
20. Рішення про реєстрацію договору від 15 серпня 2022 р. № 45, який стосується права автора на твір №6609. Комп’ютерна програма “КнигоМетр (Book’o’Meter)”; Зацерковний Ростислав Григорович, Маїк Володимир Зіновійович, Зацерковна Роксоляна Станіславівна. Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”, дата реєстр. 11 жовтня 2022.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен