Богонюк Галина Іванівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права (за сумісництвом)

e-mail:bogonyuk.galina@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 2001 році завершила  навчання за спеціальністю "Правознавство" в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого та отримала кваліфікацію юрист.
Після закінчення навчання з 2001 року працювала Помічником голови суду в Миколаївському районному суді Львівської області.
Успішно завершила аспірантуру в Львівському державному університеті внутрішніх справ та у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення» за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук і на підставі рішення Атестаційної колегії від 01.07.2016 року отримала диплом ДК №036432.

Основні дисципліни, що викладає: теорія держави і права

Наукову діяльність Богонюк Г.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри теорії держави і права, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, вебінарах, круглих столах  та курсах підвищення кваліфікації. За весь період опубліковано понад 20 друкованих праць.

Основні наукові праці:
1. Богонюк Г. І. Суб'єктивна сторона складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за невиконання. Право.ua.  № 2. 2015. С. 108-113.
2. Богонюк Г. І. Покарання за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення. Європейські перспективи. – 2015. – No 4. – С. 96–102.
3. Богонюк Г. И. Объективная сторона преступлений, которые препятствуют исполнению судебного решения. Legeasiviata. – 2015. – Decembrie. – No 12 (3). – С. 7–11.
 4. Богонюк Г. І. Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення. Наше право. – 2015. –
No 4. – С. 85–90.
5. Богонюк Г. І. Суб’єктивна сторона складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення. Право UA. – 2015. – No 2. – С. 108–113.
6. Богонюк Г. І. Співвідношення активної та пасивної форм діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 382 КК України.
Європейські перспективи. – 2015. – No 5. – С. 105–110.
7. Богонюк Г. И. Зарубежный опыт законодательной регламентации
уголовной ответственности за неисполнение судебного решения
Наше право. – 2015. – No 5. – С. 112–117.
8. Богонюк Г. І., Скрекля Л.І. Окремі питання кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.]. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. — Вип. 7

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен