Голинська Мар'яна Ігорівна

кандидат юридичних наук, доцент

Голова Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ
Членкиня Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету
Членкиня Вченої ради факультету права  ЛТЕУ
Членкиня Національної асоціації медіаторів України («НАМУ») https://namu.com.ua/ua/members/927/

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 520

Короткі біографічні відомості
У 2012 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».
У 2013 р. закріпилась здобувачем у Львівський державний університет внутрішніх справ.
З 2013 р. розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії.  
У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Теорія української державності у поглядах С. Шелухіна» за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
Вчене звання доцента кафедри теорії держави та права присвоєно у травні 2020 року.
В 2021 році пройшла навчання в Українському центрі медіації (УЦМ) «Базові навички медіатора».

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором монографії та посібника.

Основні дисципліни, що викладає
Історія держави і права України; Історія держави і права зарубіжних країн; Юридична деонтологія; Позасудове вирішення правових спорів.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5865-5910
Researcher ID: G-9550-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPq_eEoAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Голинська М. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри теорії держави і права, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах.

Організаційно-методична робота
1. Заступник завідувача кафедри з практики.

Підвищення кваліфікації
16-20 квітня 2018 року, у межах наукової програми «Erasmus +», відвідала Вроцлавський економічний університет (Польща) де прочитала низку лекцій. Їх тематикою була: джерела права ЄС («Sources of European Union law»); інвестиційна діяльність в ЄС («Investment activity in the EU»), "Implementation and interpretation of the Constitution of Ukraine".
26-28 листопада 2019 року брала участь у міжнародній конференції з нагоди 100-річчя кооперативного коледжу в Манчестері (Англія).

Вибрані публікації:
1. Ясінська М. І. Походження України – Русі у теорії Сергія Шелухіна / М. І. Ясінська // Наше право. – 2013. – № 5. – С. 35-41.
2. Ясінська М. І. Концепція Сергія Шелухіна про народ, політичну еліту у розбудові української державності / М. І. Ясінська // Європейські перспективи (European perspectives). – 2013. – № 8. – С. 10-14.
3. Ясінська М. І. Творення сучасної України в працях С. Шелухіна / М. І. Ясінська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 1. – Том 3. – С. 268-271.
4. Ясінська М. І. Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність / М. І. Ясінська // Наше право. – 2015. – № 4. – С. 26-29.
5. Ясинская М. И. Сергей Шелухин об украинском языке как факторе единства нации / М. И. Ясинская // Європейські перспективи (European perspectives). – 2015. – № 6. – С. 87-92.
6. Голинська М. І. Доктринальні засади реалізації інституційної моделі української державності у поглядах С. Шелухіна / М. І. Голинська // Право.ua. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
7.Джерела права ЄС/ М. І. Голинська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / Львів : Вид. ЛТЕУ, 2018. – Вип. 6. – 264 с. – (Юридичні науки). – С. 239-245. ;
8.Analysis and audit of key economic indicators of economic entities ( a case study of the dairy industry) / Alla Savchenko, Mariana Holynska, Kateryna Saliamon-Mikhieieva // Baltic Journal of Economic Studies – Riga – Vol.4 (2018) No. 3. – p. – 271-275 (Web of Science);
9.Правові засади участі громадськості у вирішенні державних та суспільних справ в Україні  / М. І. Голинська// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2019. – Вип. 1. – С. 14-20.(Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща);
10.Ставлення до анексії у сучасному світі  // М. І. Голинська/ Вісник Львівського торговельно – економічного університету. Юридичні науки. – 2019. – Вип. 8. – С. 224-231;
11.Становлення порівняльного правознавства та порівняльно – правової методології// Є. В. Павліченко, М. І. Голинська/ Правовий часопис Донбасу – 2019 - №1(66) – С. 18-24 (Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща).
12.Велич і падіння Карпатської України: історико – правовий аспект/        М. І. Голинська, П. М. Лепісевич / Соціально – правові студії – 2019 – Випуск 1(3) – С. 81-86.
13.Правова детермінація поведінки: історико – теоретичний вимір / Legal determination of behavior: historical-theoretical measurement / Т. З. Гарасимів, М. І. Голинська / Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. – 2019 – Випуск 21 – С. 50-54 (Google Scholar, Index Copernicus)
У співавторстві написано монографію «Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико – історична традиція та новації»/ І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська, А. Б. Медвідь. – Львів : Вид. ЛТЕУ – 2017.
Посібник «Історія держави і права України»/ І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська. – Львів: Вид. ЛТЕУ – 2020.

Підготовлено та опубліковано такі методичні розробки:

  • Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань для студентів спеціальності 081 «Право»/ І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська. - Львів, видавництво ЛТЕУ – 2019 – 91 с.
  • Історія держави і права України. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань для студентів спеціальності 081 «Право»/ І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська. - Львів, видавництво ЛТЕУ – 2019 – 89 с.
  • Історія політичних і правових учень. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань для студентів спеціальності 081 «Право»/ І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська - Львів, видавництво ЛТЕУ – 2019 – 88 с.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен