Подорожна Тетяна Станіславівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави і права

ORCID ID: 0000-0003-0502-950X
Researcher ID: 5112-2016

Народилася 24 січня 1979 року у м. Хотин Чернівецької області. У 2001 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Правознавство».

10 вересня 2001 року була прийнята на посаду асистента кафедри економічної теорії та права Подільського державного аграрно-технічного університету. У 2009 році закінчила економічний факультет цього ж навчального закладу та здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

В листопаді 2006 року вступила до аспірантури Львівського державного університету внутрішніх справ України.

22 травня 2009 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції» за спеціальністю 12.00.01. Науковий керівник – д.ю.н., проф. А. А. Козловський.

У жовтні 2009 року присвоєно наукову ступінь кандидата юридичних наук.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У цьому ж році пройшла підвищення кваліфікації в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ

Навчалася у докторантурі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Тема докторської дисертації: «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації». Науковий консультант д.ю.н., проф.,учений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Н. М. Пархоменко.

22 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького захистила докторську дисертацію за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Подорожна Т. С. є автором та співавтором більше 100 наукових праць, серед яких – 7 монографій (3 одноосібні: «Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції», 2009 р. та «Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України», 2014 р., «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації», 2016 р.; 4 у співавторстві: «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України», 2013 р.,  «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму», 2014 р., «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів», 2017 р., «Правовий прогрес», 2019 р. тощо). В процесі своєї наукової діяльності брала участь в багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій з теорії права та конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ.

На даний час є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Коло наукових інтересів – теорія права, конституційне право (теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи України, оновлення Конституції України, конституціоналізація правового порядку).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен