Бодак Михайло Петрович

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства, митної справи і управління якістю харчових продуктів

79011, м. Львів, бул. Уласа Самчука 9, каб. 310
роб. тел.:   +38 (032) 295-85-51
e-mail:   lkakafprod@ukr.net
misha_bodak@i.ua

Рік народження – 1979

Короткі біографічні відомості
У 2003 році закінчив навчання у Львівській комерційній академії за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність”, здобувши кваліфікацію «магістр з торгівлі» (диплом ВК № 21374550 від 21.02.2003 р.).
З березня до грудня 2003 р. працював ст. лаборантом кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії.
У 2003-2006 р. навчався стаціонарно в аспірантурі та працював спочатку за сумісництвом, а з 2006 по 2012 р. на повну ставку, асистентом кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії.
У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження споживних властивостей, якості і збереженості пряників поліпшеного складу» (науковий керівник, к.т.н., доц. Лозова Т. М.). Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – «Товарознавство» (диплом ДК № 001676 від 10.11.2011 р.),
З 04.2012 р. переведений на посаду доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів (атестат 12ДЦ № 043170 від 30.06.2015 р.)
Є автором численних наукових праць, співавтором одного підручника.

Основні дисципліни, що викладає

  • Холодильні технології та засоби їх забезпечення
  • Товарознавство. Харчові продукти
  • Митна справа

Наукова діяльність
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1130-4312  
ResearcherID F-2588-2019
Scopus Author ID: 57210747871
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3GnfJG4AAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Бодак М. П. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю харчових продуктів, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах.

1.    Бодак М. П. Використання місцевої рослинної сировини для виробництва нерозчинних кавових напоїв / М. П. Бодак / Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 8. [Редкол. : відп. ред. д.т.н., професор Байдакова Л. І]. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 270 с. (С. 157-164).
2.    Gyrka О. Natural Antiradiants in Contemporaneous Nutrition Conception / О. Gyrkа, М. Bodak, Т. Khlopko / Biodiversity after the Chernobyl accident.The scientifc proceedings of the International network AgroBioNet. 2016. – Part II.  – S. 95-99.
3.    Gyrka О. Latest in Production and Assortment of Shortcrust SemiProducts / О. Gyrka, М. Bodak, Т. Khlopko / Biodiversity after the Chernobyl accident.The scientifc proceedings of the International network AgroBioNet. 2016. – Part II. – S. 107-111.
6.    Бодак М. П. Формування асортименту, якості та електронна торгівля віскі / М. П. Бодак, О. І. Гирка // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 120-128.
7.    Гирка О. І. Сучасні технології збереження харчових продуктів / О. І. Гирка, М. П. Бодак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. – C. 63-67. – (Технічні науки).
8.    Бодак М. П. Особливості формування споживних властивостей та асортименту лікерів / М. П. Бодак, Л. І. Гірняк,  О. І. Гирка // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –С.78-83 – (Технічні науки).
9.    Bodak M. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / M. Bodak, K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, , N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 4, № 11 ( 100 ). – Р. 36-45. – DOI: 10.15587/1729-4061.2019.174828
10.    Bodak M. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba //«EUREKA: Life Sciences». – Number 4. – 2019. – Р. 28-36.
11.    Бодак М. П. Сучасні досягнення у виробництві ковбас в Україні / М. П. Бодак, О. І. Гирка // Збірник матеріалів XV Міжнародна конференція “Стратегія якості у промисловості і освіті” (3-6 червня 2019 р., Варна, Болгарія) : Матеріали. – Дніпро-Варна, 2019. – 552 с. – (С. 36-41). ISBN 978-617-7433-81-0.
12.    Бодак М. П. Сучасне холодильне обладнання у торгівлі та ресторанному господарстві / М. П. Бодак, О. І. Гирка, Є. О. Сірик // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди) : Матеріали. – Дніпро‐Амстердам, 2019. – 412 с. – (С. 182-187). ISBN 978-617-7433-92-6.
13.    Гирка О. І. Експортно-імпортні операції у митному контролі коньяків / О. І. Гирка, М. П. Бодак, К. П. Гавриляк // Актуальні питання експертної та оціночної діяльності : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 440 с. (С. 16-19). ISBN 978-966-184-367-6.
15.    Bodak M. Influence of raw materials on the change of crystal structure of gingerbread in the storage process / K. Kovalchuk, M. Bodak, M. Katruk, О. Gyrka, A. Tkachenko, L. Guba, V. Havrylyshyn // Technology audit and production reserves. – № 1/3 (51). – 2020. – Р. 13 – 17. – https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.195507.
16.    Bodak M. Efficiency the influence of packaging materials on quality of the fat basis new products / O. Gyrka, M. Bodak, V. Havrylyshyn, T. Lozova, O. Mykhailiuk // Znanstvena misel journal. – №38. – VOL. 1. – 2020. – Р. 49 – 55. – ISSN 3124-1123.
17.    Бодак М. П. Порівняльна оцінка цін на основні продукти харчування у супермаркетах України та Фінляндії / М. П. Бодак, Б. Д. Семак, О. І. Гирка // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – 2020. – Вип. 42. – С. 134 – 140. – https://doi.org/10.32843/infrastruct42-23.
18. Гирка О. І. Сучасні проблеми контролю і державного регулювання безпечності та якості харчової продукції / О. І. Гирка, М. П. Бодак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – С. 175-180. – https://doi.org/10.36477/2522-1221-2020-23-23.
19. Dmytro Antiushko. Nutritional value of a dry soluble gerodietetic product for enteral nutrition / Dmytro Antiushko, Tetiiana Bozhko, Nataliia Shapovalova, Mariia Fil, Tеtіana Brovenko, Galina Tolok, Artem Antonenko, Olga Gyrka, Mykhailo Bodak, Lubomyr Bezruchko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. − Vol. 5 № 11 (113) 2021. – Р. 35 – 42. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.240175.
20. Бодак М. П. Формування ринку меблів в Україні та митні формальності під час їх імпорту / М. П. Бодак, О. І. Гирка, М. І. Філь // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2022. – Вип. 31. – С. 19 – 26. – (Технічні науки). https://doi.org/10.36477/2522-1221-2022-31-03.
21. Філь М. І. Вплив параметрів технологічного процесу на якісні показники кулінарної продукції / М. І. Філь, О. І. Гирка, М. П. Бодак // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2022, т. 24, № 98. – С. 71 – 75. – https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9813.
22. Височанська О. В. Аналіз митного оформлення та класифікаційна експертиза транспортних засобів / О. В. Височанська М. П. Бодак, Д. І. Сапожник, О. В. Шумський // “Актуальні питання у сучасній науці” : журнал. 2023. – № 1 (7) 2023. – С. 47 – 60. – https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-1(7)-47-60.
23. Бодак М. П. Ідентифікація, митні формальності та визначення коду згідно класифікатора УКТ ЗЕД рибних товарів холодильного обробітку / М. П. Бодак, О. І. Гирка, Д. І. Сапожник, О. В. Височанська // “Актуальні питання у сучасній науці” : журнал. 2023. – № 1 (7) 2023. – С. 35 – 46. – https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-1(7)-35-46.

Свою наукову діяльність Бодак М. П. здійснює як:
1. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”.
2. Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 Товарознавство Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів» та 05.18.15 – «Товарознавство харчових продуктів» (наказ МОН № 527 від 24.05.2018 р.)
3. Керівник наукової теми “Наукове обґрунтування проблем безпечності, якості та збереженості харчових продуктів” (номер держреєстр. № 0121U113176).

Автор 3-х патентів на винаходи:
1.    Пат. 35054 Україна, МПК (2006) А23G 3/00. Пряники заварні глазуровані / Сирохман І. В., Бодак М.П., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г.; заявник і патентовласник Нац. ун-т  харч. технологій, Львівська комерційна академія. – № u 2008 05301 ; заявл. 23.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.
2.     Пат. 35283 Україна, МПК (2006) А21D 13/00. Склад для виготовлення пряників заварних глазурованих «Бджілка» / Бодак М.П., Сирохман І. В., Лозова Т.М., Малуха Ю.М., Тесленко Л.В.; заявник і патентовласник Бодак М.П., Сирохман І. В., Лозова Т.М., Малуха Ю.М., Тесленко Л.В. – № u 2008 04706 ; заявл. 11.04.2008 ; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.
3.     Пат. 35283 Україна, МПК (2006) А21D 13/00. Склад для виготовлення пряників заварних глазурованих «Імбирні пікантні» / Бодак М.П., Сирохман І. В., Лозова Т.М., Малуха Ю.М., Нечупієнко В.Г.; заявник і патентовласник Бодак М.П., Сирохман І. В., Лозова Т.М., Малуха Ю.М., Нечупієнко В.Г. – № u 2008 04707 ; заявл. 11.04.2008 ; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.

Навчально-методична робота
1.    Бодак М. П. Холодильна технологія та технічні засоби її забезпечення [текст] : підручник / М. П. Бодак, І. В. Сирохман. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 416 с.
2.    Bodak M. P. Resefrch of the impact of packaging materials and recipe sngredients for the conservation of the consumption properties of gingerbreads, cereal puffs and dry breakfasts during their storage / M. P. Bodak, O. I. Gyreka.  Modern world tendencies in the development of science. – London, 2019. – Volume 2. – P. 190-206.  - 308 р. (ISBN 978-1-9993071-4-1). Колективна монографія.
3.    Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С. 188-233.
4.    Холодильні технології та засоби їх забезпечення. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка, В. В. Гаврилишин − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
5.    Холодильні технології та засоби їх забезпечення. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка, В. В. Гаврилишин − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
6.    Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 1. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
7.    Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 2. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
8.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. «Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів»). Частина 1. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 96 с.
9.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. «Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів»). Частина 2. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
10.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і  харчових концентратів). Частина 1 : конспект лекцій / [уклад.: М. П. Бодак, О. І. Гирка]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 155 с.
11.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і  харчових концентратів). Частина 2 : конспект лекцій / [уклад.: М. П. Бодак, О. І. Гирка]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 139 с.
12.    Холодильна технологія та технічні засоби її забезпечення : опорний конспект лекцій / [уклад.: М. П. Бодак, О. І. Гирка]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 136 с.
13.    Безпечність харчових продуктів. Частина 1 : опорний конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 118 с.
14.    Безпечність харчових продуктів. Частина 2 : опорний конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 95 с.
15.    Товарознавство. Харчові продукти (Молоко і молочні продукти) : опорний конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 135 с.
16.    Товарознавство. Харчові продукти (Харчові жири) : опорний конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 101 с.
17.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Харчові жири). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 48 с.
18.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Молоко і молочні продукти). Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 45 с.
19.    Товарознавство. Харчові продукти (Частина 4. Жирові і молочні продукти). Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 65 с.
20.    Безпечність харчових продуктів. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 71 с.
21.    Холодильна технологія та технічні засоби її забезпечення: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
22.    Товарознавство. Харчові продукти (Розділи 3.  «Товарознавство м'ясних, рибних, яєчних товарів і харчоконцентратів») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
23.    Митна справа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hhttp://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1885.

Організаційно-методична робота
1. Громадська організація “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка № 5 від 01.12. 2022 р.)

Підвищення кваліфікації
1.    ТзОВ «Хліб-Трейд», 20.09-20.10. 2018 р.(наказ № 230/02  від 17.09.2018 р.). Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) (№ хм 20/1-10/18 від 20 жовтня 2018 р.).
2.     Товариство з обмеженою відповідальністю “Інститут гірничо-хімічної промисловості” (ТзОВ “Інститут “ГІРХІМПРОМ”) 05.10.2020 р. − 05.11 2020 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації на тему: “Вивчення впливу мінеральних та органічних добрив на формування безпечності харчових продуктів” (Довідка № 01/555а від 05.11.2020 р.).
3.     Готельно-ресторанний комплекс ‟РАФАЕЛЬ” 02.09.2020 р. − 02.10.2020 р. Сертифікат про проходження стажування на тему: “Особливості прийняття управлінських рішень в кризовий період у сфері обслуговування” (Довідка № БМ 02/1-10/20 від 02.10.2020 р.).
4.    ТОВ Епіцентр К. Освітній онлайн проект “Business Podcasts 2022”. Сертифікат про проходження стажування (XV-16-293849248-22). Теми проекту: Інновації в бізнесі та освіті в період війни, 25.10.22 р. –24.11.2022 р., 0,2 кредита ЄКТС (8 год)
5.    Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Кафедра технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів) 07.12.22 р. – 30.12.22 р. Довідка про підвищення кваліфікації (№ 125 / 16–2, від 30 грудня 2022 р.). Тема – Актуальні питання товарознавчо-експертної оцінки та безпечності м’ясних продуктів, 4 кредити ЄКТС (120 год)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен