Доманцевич Ніна Іванівна

доктор технічних наук, професор
професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 302
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-90
e-mail: nina.domantzevich@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
1977 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами”, присвоєна кваліфікація товарознавця вищої кваліфікації.
Дисертацію захистила 25 січня 1990 року у спеціалізованій вченій раді Московського інституту народного господарства ім. Г. В. Плеханова (диплом КД № 019461 від 18 липня 1990 р.).
Вчене звання доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів присвоєно у 1993 року (атестат ДЦ № 004448 від 9 вересня 1993 р).
 Доктор технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила 7 червня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів (диплом ДД № 006357 від 17 січня 2008 р.).
Тема дисертації “Методологічні підходи до формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів для захисту виробів із металів”.
Із 1988 р. асистент кафедри товарознавства промислових товарів Львівського торгово-економічного інституту.
З 1991 року обіймає посаду доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівського торгово-економічного інституту.
З 2008 р. працює на посаді професора кафедри експертизи товарів та послуг та з 2010 року на посаді завідувача кафедри та професора кафедри на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів.
З 2019 року працює на кафедрі товарознавства та експертизи в митній справі на посаді професора кафедри.
З 2021 року працює на кафедрі товарознавства, митної справи та управління якістю на посаді професора кафедри.
З липня 2010 року заступник голови спеціалізованої вченої ради ЛТЕУ К 35.840.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.18.05 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів (Наказ МОН України).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.055.02 Державного торговельно-економічного університету (наказ МОН № 894 від 10.10.2022 р.)
Член науково-методичної ради ЛТЕУ (наказ № 192/01 від 07.09.2021 р.).

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць “Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки” Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 17.03.2020 року № 409 (додаток 1)

Основні дисципліни, що викладає
1 “Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Господарські товари)”;
2. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі
3. “Експертиза товарів”;
4. “Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей”;
5. “Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів”.

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6157-7079
Researcher ID: F-3069-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ulca4jMAAAAJ&hl=uk

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією:
0121U113083 “Формування властивостей та якості полімерних пакувальних плівок спеціального призначення”

У 2021 р. під керівництвом д.т.н., проф. Доманцевич  Н.І. наукова робота студентки Василишин Л.В. (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” одержала диплом ІІ ступеня (переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Товарознавство) у Київському національному торговельно-економічному університеті
Під керівництвом проф. Доманцевич Н.І. захищено кандидатську дисертацію. Була опонентом 6-ти дисертаційних робіт (КНТЕУ).

Основні наукові праці:
1. Аксіментьєва О.І., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Вплив УФ-випромінювання та атмосферних факторів на паропроникність тонкоплівкових модифікованих поліетиленових матеріалів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2022. – Т. 23, № 2. – С. 216-221.Фахове видання. Міжнародні науково метричні бази: Scopus, Web of Science, DOAJ Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory ,Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef Google Scholar MIAR, Ukrainian Abstract Journal, Ukrainian list of journals indexed, Україніка наукова, Research Bible.
2. Доманцевич Н.І. Теоретичні аспекти процесів старіння полімерних матеріалів / Н.І. Доманцевич, Б.П. Яцишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 30. – С. 5-13 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
3. Доманцевич Н.І. Зміна механічних властивостей модифікованих поліетиленових плівкових матеріалів за низьких температур та термоциклювання / Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал, Б.П. Яцишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 31. – С. 86-92 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
4. Доманцевич Н.І. Застосування полімерних плівок з інгібіторами корозії для тимчасового захисту металовиробів / Н.І. Доманцевич, Б.П. Яцишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 27. – С. 7-15 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
5.    Доманцевич Н.І. Шунькіна О.В., Яцишин Б.П. Хамик В.С. Полімерна композиція для виготовлення труб Пат. 101189 Україна, МПК* С 08 L 23/06 № u 2015 03056; заявл. 02.04.2015, опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
6.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П., Кріль М.М. Полімерні пакувальні плівки спеціального призначення Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - Львів. :Вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 20. - 114 с. (С. 5-11) (Фахове видання).
7.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б. П., Микитів Н. С., Кріль М. М. Проблеми та перспективи використання вторинних полімерних матеріалів Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Семак Б. Д., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 17. – С. 21 – 28. – (Технічні науки). Фахове видання.
8.    Domantsevych Nina, Yatsyshyn Bogdan The changes of structure and electrical properties of thin films during long-term aging XVI International Conference Physics and Technology of thin Films and Nanosystems (dedicfted to memory Professor Dmytro Freik). Materials. / Ed. By Prof. Prokopiv V.V. – Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2017. – 388 p. – P. 202
9.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Паропроникність тонкоплівкових композитних матеріалів на основі поліетилену Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – Т. 20, № 3. – С. 291 – 299. Фахове видання. Міжнародні науково метричні бази: Web of Science, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef, Google Scholar, MIAR, Ukrainian Abstract Journal
10.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П.  Використання вторинних пластичних мас у країнах ЄС //Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – С. 5-10 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
11.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Електропровідні  характеристики тонкоплівкових композиційних матеріалів з мінеральними наповнювачами Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – Т. 20, № 1. – С. 18 – 21. Web of Science, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef, Google Scholar, MIAR, Ukrainian Abstract Journal
12.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П.. Кріль М.М. Особливості часових характеристик дифузійних властивостей полімерних модифікованих плівкових матеріалів технічного застосування Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. – Т. 19, № 1. – С. 95 – 98 Web of Science CAS databases (Chemical Abstracts Service - CAS), DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef, Google Scholar, MIAR, Ukrainian Abstract Journal
13.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Зміна механічних властивостей поліетиленових плівкових матеріалів при їх модифікації технологічними додатками та під час старіння Фізика і хімія твердого тіла. – 2020. – Т. 21, № 3. – С. 510-518.Фахове видання. Міжнародні науково метричні бази: Scopus, Web of Science, DOAJ Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory ,Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef Google Scholar MIAR, Ukrainian Abstract Journal, Ukrainian list of journals indexed, Україніка наукова, Research Bible
14.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Зміна структури поліетиленових плівок під час довготривалого старіння. – 2020. – Т. 21, № 1. – С. 157-166.Фахове видання. Міжнародні науково метричні бази: Scopus, Web of Science, DOAJ Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory ,Directory of Research Journal Indexing (сертифікат); CrossRef Google Scholar MIAR, Ukrainian Abstract Journal, Ukrainian list of journals indexed, Україніка наукова, Research Bible.
15.    Доманцевич Н.І. Характеристика сучасних присадок, добавок та додатків до моторних палив // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 24. – 76 с. – (Технічні науки). – С.14-18. (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
16.    Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П., Василишин Л. Вплив факторів старіння на властивості поліетиленових плівок пакувального призначення // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 24. – С. 5-13. – (Технічні науки). – С.14-18. (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat)
17.    Аксіментьєва О. І. Доманцевич Н. І. Яцишин Б. П. Дифузійні характеристики тонкоплівкових полімерних матеріалів та методи їх вимірювання. -  Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 140 с (монографія)
18.    Доманцевич Н.І., Шунькіна О.В., Яцишин Б.П. Наукові основи формування асортименту та якості виробів із полімерних матеріалів для систем водопостачання Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 364 с. (монографія)
19. Доманцевич Н.І., Яцишин .П. Старіння полімерних матеріалів: фактори впливу, методи дослідження, моделювання та прогнозування процесів : монографія Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. 184 с.
20.    Domantsevich N., Yatsyshyn B., Gotra Z. Diffusion characteristics of modified polymeric materials Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes, Monograph 43 [Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova]. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021, P. 50 – 56.
21.    Domantsevych Nina, Yatsyshyn Bogdan Conductive characteristics of thin-film composite materials with mineral fillers «Special issue – International Conference ICPTTFN-XVII» Materials. / Ed. By Prof. Prokopiv V.V. – Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. – 388 p. – P. 202.

Навчально-методична робота
1.    Доманцевич Н.І. Мартинюк М.М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння. Практикум. Навчальний посібник. – Львів, Вид-во ЛКА.,  2013. – 176 с.
2.    Доманцевич Н.І. Інноваційна техніка для побуту. Навчальний посібник. - Видавництво ЛТЕУ, 2018. - 112 с.
3. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Господарські товари) : конспект лекцій. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 128 с.
4. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Господарські товари) : Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 19 с.
5. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Господарські товари) : Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 51 с.
6. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Господарські товари) : Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
7. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів : конспект лекцій. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 120 с.
8. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів (вибіркова дисципліна): методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
9. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів (вибіркова дисципліна): методичні вказівки та завдання до виконання практичних завдань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 32 с.
10. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів (вибіркова дисципліна): методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
11. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С.  Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти . – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
12. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С.  Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей : конспект лекцій . – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 152 с.
13. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С.  Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти . – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 55 с.
14. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С.  Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти . – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
15. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Інноваційна техніка для побуту : конспект лекцій . – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 84 с.
16. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Інноваційна техніка для побуту (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 24 с.
17. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Інноваційна техніка для побуту (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 16 с.
18. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Інноваційна техніка для побуту (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 20 с.
19. Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І., Гавриляк М.Я. Експертиза товарів : конспект лекцій. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 132 с.
20. Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 46 с.
21. Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів : Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 57 с.
22. Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 96 с.
23. Доманцевич Н.І. Товарознавство антикваріату. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних завдань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної та заочної форм навчання. - Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2021. - 35 с.
24. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : конспект лекцій. Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. 106 с.
25. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С., Височанська О.В. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної та заочної форм навчання. Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. 20 с.
26. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної та заочної форм навчання. Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023.  44 с.
27. Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної та заочної форм навчання. Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. 84 с.
28.Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І., Лозова Т.М. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. 79 с.
29. Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та завдання до практичних  занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 25 с.
30.  Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»/Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 24 с.
31. Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі/Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 32 с.

Організаційно-методична робота
1.    Член робочої групи спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі»).
2.    Академік Української технологічної академії по відділенню Технологія легкої промисловості, диплом УТА серія 01 № 984 від 26.07. 2013 р.
3. Член громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (довідка № 5 від 01 грудня 2022 р.)
Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Член науково-методичної ради ЛТЕУ (наказ № 192/01 від 07.09.2021 р.).
Член Вченої ради ЛТЕУ.

Підвищення кваліфікації
Львівський інститут економіки і туризму з 08 лютого 2021 р. по 25 березня 2021 р.,
тема: “Поглиблення професійних знань та вмінь з наукової роботи, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін”, довідка №06.1/74 від 26.03.2021 р.
Львівський НДЕКЦ МВС І Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи” (0,2 кредити 30 вересня 2021 р.) сертифікат
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз І Міжнародна науково-практична конференція “Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах” (0,2 кредити 28 травня 2021 р.) сертифікат
НУ “Львівська політехніка” Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи
(15 годин, 20-21 травня 2021 р.) сертифікат
Київський національний університет будівництва і архітектури ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку”
(0,2 кредити, 28 жовтня 2022 р.) сертифікат
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період”
(0,2 кредити 28 вересня 2022 р.) сертифікат
 Львівська торгово-промислова палата, з 01.12.2022 р. по 15.01.2023 р., тема: “Вдосконалення професійних знань з питань проведення експертизи товарів, технічного регулювання та визначення країни походження товарів при здійсненні митних формальностей для практичної підготовки здобувачів за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОР бакалавр та магістр,
довідка №27 від 17.01.2023 р. (120 годин 4 кредита)
Круглий стіл «Технічне регулювання у світлі євроінтеграції України». 3 год. /0,1 кредита ЄКТС. 27.03.2023 р.

Перелік нагород та заохочень
Наказом ректора ЛКА у 2016 році нагороджена Грамотою Львівської комерційної академії.
У грудні 2011 року нагороджена Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств.
Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р., 2021 р., 2022 р.).
Подяка Української технологічної академії 2021 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен