Донцова Інна Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю;
заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 211
роб. тел.:  +38 (032) 276-44-08
e-mail:innadoncowa@gmail.com

Рік народження – 1974

Науково-педагогічна біографія
У 1996 році закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і торгівля продовольчими товарами” та здобула кваліфікацію товарознавець-комерсант.
До аспірантури за спеціальністю “Товарознавство харчових продуктів” на денну форму навчання вступила у 1996 р.
З 1999 р розпочала роботу на кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії на посаді асистента. У період з 2006 р. по 2015 р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів. З 2016 р.   доцент кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, а з вересня 2017 року доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів.
З вересня 2015 року виконувала обов’язки керівника відділення заочно-дистанційної форми навчання, а з 15 лютого 2016 р. – заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
У березні 2003 р. у спеціалізованій Вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Вплив різних чинників на споживні властивості та збереженість крекерів".
Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів присвоєне у 2006 р.

Основні дисципліни, що викладаються
1. «Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктоовочеві товари»
2. «Ідентифікація та фальсифікація товарів»
3. «Товарознавство сільськогосподарської продукції і сировини»
4. «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва»

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7255-8685
Researcher ID: F-4785-2019
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EwpUq2AAAAAJ&hl=en

1. Сучасні напрями поліпшення споживних властивостей жировмісних кондитерських виробів: монографія / І. В. Сирохман, І.В. Донцова. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 318 с.
2. Генетично модифіковані організми: трансгенні культури, ферментні препарати, харчові продукти : монографія / П. Х. Пономарьов, Н. В. Притульська, І. В. Донцова– Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014,   208 с. (авторський внесок 4,3 д.а.)
3. Лебединець В.Т. Збереження якості напівфабрикатів і страв зі свіжих овочів та фруктів / В.Т. Лебединець, І. В. Донцова, Л..І. Решетило // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д.е.н., професора Б. М. Мізюка]. - Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 91-106.
4. Донцова І.В. Новітні технології збереження якості фруктів та овочів / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець,  Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець // Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія. [за наук. ред. проф. Лозової Т. М.] – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – C. 271-309
5. Лебединець В.Т. Розширення асортименту безглютенових бісквітних напівфабрикатів / Лебединець В.Т., Донцова І.В., Гаврилишин В.В., Лебединець А.І. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 24. – С. 52-59.
6. Донцова І.В. Продовольча сировина тваринного походження: класифікація, властивості та використання / І.В. Донцова, В. Т. Лебединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: Л.В. Пелик, І.В. Сирохман, Н.В. Мережко та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – С. 121-128.
7. Донцова І.В. Сучасні способи товарної обробки цитрусових фруктів та безпечність їх споживання/ І. В. Донцова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 22. – С. 64- 68 – (Технічні науки).
8. Донцова І.В. Стан та проблеми розвитку квітникарства в Україні / І. В. Донцова, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 20. – С. 94- 98 – (Технічні науки). 
9. Донцова І.В. Ринок фруктів та овочів в Україні в умовах воєнного стану / І.В. Донцова, В.Т. Лебединець, В.В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик  Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво  Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – С. 26-36.

Навчально-методична робота
1. Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів: навчальний посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова, Л.І. Гірняк – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. Гриф МОН.
2. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням: навчальний посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 126 с. Гриф МОН.
3. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктоовочеві товари». Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Донцова І.В.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 92 с.
4. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктоовочеві товари». Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Донцова І.В.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
5. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктоовочеві товари». Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Донцова І.В.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
6. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктоовочеві товари». Конспект лекцій / [уклад.: І. В. Донцова].    Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 78 с.
7. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва". Частина 1. Продовольча сировина. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (вибіркова дисципліна) / Донцова І.В., Решетило Л.І.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 67 с.
8. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва". Частина 1. Продовольча сировина. Конспект лекцій / [уклад.: І. В. Донцова].   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 78 с.
9. Товарознавство сільськогосподарської продукції і сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня (вибіркова дисципліна) / Донцова І.В., Решетило Л.І.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 63 с.
10. Товарознавство сільськогосподарської продукції і сировини : конспект лекцій / [уклад.: І. В. Донцова]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 100 с.
11. Ідентифікація та фальсифікація товарів. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання (вибіркова дисципліна) / Донцова І.В., Лебединець В.Т., Сапожник Д.І.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 115 с.
12. Ідентифікація та фальсифікація товарів. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня (вибіркова дисципліна) / Донцова І.В., Лебединець В.Т., Сапожник Д.І..   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 118 с.
13. Ідентифікація та фальсифікація товарів : конспект лекцій / [уклад. Донцова І. В., Лебединець В. Т., Д. І. Сапожник]. – Львів : видавництво Львівського торговельно–економічного університету, 2022. – 224 с.
14. «Харчування та здоров’я». Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня (вибіркова дисципліна) / Донцова І.В., Лебединець В.Т.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
15. «Харчування та здоров’я»: конспект лекцій / [уклад. Донцова І. В.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно–економічного університету, 2022. – 102 с.
16. Ідентифікація та фальсифікація товарів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Донцова І.В., Лебединець В.Т., Сапожник Д.І.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 118 с.
17. Ідентифікація та фальсифікація товарів. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Донцова І.В.   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. / Донцова І.В., Лебединець В.Т., Сапожник Д.І..   Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 115 с.
18. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Фруктовочеві товари» : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php;
19 Товарознавство сільськогосподарської продукції і сировини: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=256
20. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   virt.lac.lviv.ua/course/view.php
21. Ідентифікація та фальсифікація товарів : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
22. Харчування та здоров’я : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність

  • Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
  • Член редакційної колегії (відповідальний секретар) «Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки».

Підвищення кваліфікації1. Державний торговельно-економічний університет, кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю з 19.09.2022 р. по 18.11.2022 р.
Довідка про підвищення кваліфікації №2201/22 від 21.12.2022 р., Сертифікат ДТЕУ від 18.11.2022 р.
Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) від 30 листопада 2022 р., протокол №4.
Тема: «Вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування нових інноваційних технологій в навчальному процесі».
180 год. / 6 кред.
2. Компанія «Епіцентр К».  Освітній онлайн проєкт «Business Podcasts 2022».
з 25.10.2022 по 24.11.2022
Тема проєкту - "Інновації в бізнесі та освіті у період війни"
Сертифікат про проходження стажування.
10 год. / 0,3 кред. ЄКТС
3. ТзОВ «РСП Шувар» – з 24.10.18 – 21.12.18р. (наказ 267/02 від 19.10.2018 р.). Довідка про підвищення кваліфікації №377 від 21.12.2018 р.
Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) від 06.02.18 р., протокол №5. Тема – «Інноваційні підходи та методи у викладання фахових дисциплін».

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівської комерційної академії (2011 р.).
2. Грамота правління Центральної спілки споживчих товариств України (2018 р.).
3. Подяка Міського голови м. Львова (2020 р.).
4. Грамота Львівської обласної ради (2021 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен