Гаврилишин Володимир Володимирович

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю;;
декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування


79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 312
роб. тел.:  +38 (032) 276-44-07
e-mail:volodymyrlka@ukr.net

Рік народження – 1959

Короткі біографічні відомості
У 1982 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами» та здобув кваліфікацію товарознавець вищої кваліфікації.  
З лютого 1989 року працював на посаді асистента кафедри товарознавства продовольчих товарів, з грудня 1992р. – старший викладач кафедри товарознавства продовольчих товарів, з листопада 1993р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, з листопада 1998 р. - заступник декана факультету заочної освіти, з березня 2012 р. – декан факультету заочної освіти, з лютого 2016 р. - декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, з 2022 р. – професор кафедри товарознавства, митної справи  та управління якістю.
У грудні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Потребительские свойства и лежкоспособность новых помологических сортов яблок западного региона Украины” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів присвоєне у 1997 р.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох підручників та двох навчальних посібників, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України для ВНЗ 3-4 рівня акредитації.

Основні дисципліни, що викладаються

  • Теоретичні основи товарознавства,
  • Товарознавство. Смакові товари,

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6962-2105
Researcher ID: F-2604-2019
Google cholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oP4hux8AAAAJ&hl=uk

Основні наукові публікації
1. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С.310-355.
2. Лебединець В.Т. Перспективи використання природних антимікробних добавок у виробництві активних упаковок / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 73-77. Фахове видання.
3. Донцова І.В. Стан та проблеми розвитку квітникарства в Україні / І.В. Донцова, В.В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. – С. 94-98. Фахове видання.
4. Лебединець В.Т. Обгрунтування рецептурного складу кексів з використанням продуктів переробки айви звичайної та хеномелесу / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 21. – С. 73-77. Фахове видання.
5. Гаврилишин В. В. Окремі аспекти управління асортиментом продовольчих товарів у провідних роздрібних мережах / В.В. Гаврилишин, І.І. Олексин // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. Вип. 24. – С. 31-36. Фахове видання.
6. Ощипок І.М. Оптимізація ефективності транспортної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства / І.М. Ощипок, Л. Й. Онишко, В.В. Гаврилишин // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 25. – С. 77-81. Фахове видання.
7. Лебединець В.Т. Вплив порошків з айви звичайної і хеномелесу на якість кексів / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 22. – С. 58-64. Фахове видання.
8. Influence of raw materials on the change of crystal structure of gingerbread in the storage process / K. Kovalchuk, M. Bodak, M. Katruk, О. Gyrka, A. Tkachenko, L. Guba, V. Havrylyshyn // Technology audit and production reserves. – № 1/3(51). – 2020. – Р. 13 – 17. – DOI: 10.15587/2312-8372.2020.195507. Фахове видання.
9. Лебединець В.Т. Розширення асортименту безглютенових бісквітних напівфабрикатів / В.Т. Лебединець, І.В. Донцова, В.В. Гаврилишин, А.І. Лебединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 24. – С. 52-59. Фахове видання.
10. Лозова Т. М. Можливості сповільнення процесів окислення в жирах / Т.М. Лозова, В.В. Гаврилишин // Актуальные научные исследования в современном мире // Сборник научных трудов. - Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1 (33), ч. 1 – 94-96. Наукометричне видання: Google Scholar, Index Copernicus.
11. Gyrka O. Efektywność oddziaływania materiałów opakowaniowych na zmianę jakości bazy tłuszczowej nowych wyrobów / O. Gyrka, M. Bodak, T. Lozova, O. Mykhailiuk, V. Havrylyshyn // Znanstvena misel journal (Slovenia). Technical sciences. 2020. № 38. Vol. 1. PP. 49-55. Зарубіжне видання.
12. Бодак М.П. Сучасні проблеми формування споживних властивостей та асортименту віскі / М.П. Бодак, О.І. Гирка, В.В. Гаврилишин // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах Євроінтеграції : (10-11 травня 2018р.) матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б.Б.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. –  2018. – С. 43-45
13. Гаврилишин В.В. Реалії ринку виноградних вин України / В.В. Гаврилишин Н.П., Щербанюк // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VI-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 6 грудня 2018р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – С. 11-13.
14. Лебединець В.Т. Тенденції розвитку чайних напоїв на основі лікарської сировини / В.Т. Лебединець, В.В. Гаврилишин, Р.А. Береза // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник праць XII Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 163-165.
15. Гаврилишин В.В. Використання продуктів переробки плодів хеномелесу у виробництві харчових продуктів / В.В. Гаврилишин, А.І. Лебединець // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : (15-17 травня 2019р.) матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. За вип.: проф. Семак Б.Б.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. –  2019. – С. 187-189.
16. Гаврилишин В.В. Споживання кави та її вплив на організм людини / В. В. Гаврилишин, Ю.В. Андрушко // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 05 грудня 2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. − С. 72-74.
17. Лебединець В.Т. Проблеми безпечності пакувальних матеріалів для харчових продуктів / В.Т. Лебединець, В.В. Гаврилишин // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : Матеріали міжнародної конф. : (Львів, 25 вересня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво ЛТЕУ. - 2020. − С. – 189-192.
18. Гаврилишин В.В. Фальсифікація чаю та його ідентифікація в митних цілях / В.В. Гаврилишин, В.С. Партеса // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VIII-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 3 грудня 2020 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 132-135.
19. Гаврилишин В.В. Використання овочевої сировини у виробництві кексів / В.В. Гаврилишин, А.І. Лебединець // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. За вип.: проф. Семак Б.Б.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. –  2020. – С. 137-139.
20. Гаврилишин В.В. Перспективи використання зернобобової сировини у виробництві бісквітів та кексів / В.В. Гаврилишин, А.І. Лебединець // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2021р)/ [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету. - 2021. - С.188-190.
21. Гаврилишин В.В. Мінеральні води Закарпатського регіону / В.В. Гаврилишин, О.О. Добоюк // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали IX-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 9 грудня 2021 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. – С. 61-64.
22. Гаврилишин В.В. Особливості освітнього процесу на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ під час воєнного стану / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець // Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів. Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доповідей (26-28 травня 2022р.) / відпов. ред. А.І. Крисоватий. Тернопіль, 2022. - С. 221-225.
23. Гаврилишин В.В. Окремі аспекти цифровізації торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації / В.В. Гаврилишин, І.І. Олексин, А.Б. Цьолка // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали X-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 8 грудня 2022 р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2022. – С. 196-198.

Навчально-методична робота
1. Продовольчі товари і продовольча сировина. Світове виробництво, споживання, експорт, імпорт / Задорожний І.М., Гаврилишин В.В.– Львів: Львівська комерційна академія, 2002. - 416с. Гриф МОН.
2. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари: підручник / І.М. Задорожний, В.В. Гаврилишин. – „Компакт ЛВ”, 2004. – 304 с. Гриф МОН.
3. Теоретичні основи товарознавства: Підручник / Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. – Львів: Компакт –ЛВ, 2008. – 480с. Гриф МОН.
4. Теоретичні основи товарознавства (продовольчі товари): Навчальний посібник / Гаврилишин В.В., Ковальчук М.П. – Львів: Видавництво ЛКА, 2009. – 340с.
5. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалавський) рівень, галузь знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Мережко Н.В., Батенко Л.П., Купалова Г.І., Гонтарева І.В., Артюх Т.М., Бойчик І.М., Гаврилишин В.В. та ін. (13.11.2018р. № 1243), Міністерство освіти і науки України – К.: 2018, 19 с.
6. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Мережко Н.В., Батенко Л.П., Купалова Г.І., Гонтарева І.В., Бойчик І.М., Бухаріна Л.М., Валінкевич Н.В., Гаврилишин В.В. та ін. (10.07.2019р. № 961), Міністерство освіти і науки України – К.: 2019, 14 с.
7. Стандарт вищої освіти України: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Мережко Н.В., Батенко Л.П., Купалова Г.І., Гонтарева І.В., Артюх Т.М., Бойчук І.М., Гаврилишин В.В. та ін. (20.07.2022р. № 645), Міністерство освіти і науки України – К.: 2022, 15 с.
8. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»  / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 46с.
9. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 131с.
10. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та навчально-дослідні завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 56с.
10. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 131с.
11. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52с.
12. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти».  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 52с.
14. Гаврилишин В.В. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти». Методичні вказівки та навчально-дослідні завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 56с.
15. Гаврилишин В.В. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Смакові товари». Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець, І.В. Донцова. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 105с.
16. Гаврилишин В.В. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Смакові товари». Методичні вказівки та навчально-дослідні завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець, І.В. Донцова. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
17. Гаврилишин В.В. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Смакові товари». Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В.В. Гаврилишин, В.Т. Лебединець, І.В. Донцова. – Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 43с.
18. Теоретичні основи товарознавства. Розділ «Харчові продукти» : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
19. Товарознавство. Харчові продукти. Частина «Смакові товари» : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
Декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
Член Вченої ради ЛТЕУ.
Голова Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ.
Голова навчально-методичної комісії факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23.12.2019 р.).
Член Науково-методичної комісії МОН України з бізнесу, управління та права, підкомісії 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. (Наказ № 375 від 06.04.2016 р.).
Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Гарант робочої групи ОПП «Митна справа» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).
Голова осередку Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” на базі Львівського торговельно-економічного університету (Довідка №5 від 01.12.2022р.).
Член редакційної колегії (відповідальний секретар) «Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки», який включений до переліку наукових фахових видань України. (наказ МОН України № 409 (додаток 1) від 17.03.2020 р.)

Підвищення кваліфікації
1. Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю, 02.12.2019р. – 31.01.2020р.; Тема: «Інноваційні методи викладання фахових дисциплін». Сертифікат, 6 кредитів
2. Онлайн-курс для викладачів "Академічна доброчесність" на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus у вересні 2021 року, Сертифікат від 16.09.2021р., 2 кредити ЄКТС (60 год.).

Перелік нагород та заохочень
У 2009р.  відзначено “Подякою” та іменним годинником «Укоопспілки» за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України.
У червні 2009 р. нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
У червні 2010 р. за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток науки і підготовку фахівців для економіки України нагороджено Почесною трудовою відзнакою "Знак Пошани" Центральної Спілки споживчих товариств України.
У червні 2021 року нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен